Anda di halaman 1dari 14

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH MURID PEMULIHAN

FIZIKAL MENTAL EMOSI SOSIAL

FIZIKAL
Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perawakan manusia. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung (Hurlock, 1978).

Secara langsung, perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu, misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam sukan atau permainan. Perkembangan fizikal dipengaruhi oleh aspek tersebut: Baka (keturunan)
Saiz badan, warna kulit, warna rambut Cth: Badan kecil Warna kulit dan rambut yang berbeza berbanding dengan pelajar lain

Hal ini menyebabkan pelajar merasa rendah diri dan tersisih.

MENTAL/KOGNITIF
Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran, pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti. Bagi murid-murid pemulihan mereka adalah lemah berbanding murid biasa. Cth:
Lambat berfikir dan bertindak Cepat lupa kemahiran atau fakta yang diajar oleh guru.

Pengaruh baka dan persekitaran


Baka
Keturunan yang mempunyai IQ yang rendah

Persekitaran
Tidak terdedah kepada pendidikan awal Masyarakat sekeliling yang tidak menitikberatkan pendidikan

Faktor Emosi

Suasana emosi akan menimbulkan pelbagai jenis tingkah laku murid di dalam bilik darjah.

(Mok Soon Sang,2008)

Murid-murid pemulihan mengalami masalah emosi yang mungkin keterlaluan untuk usia mereka dan mampu mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran.

Contoh: Murid yang mempunyai sifat pendiam atau pemalu dan tidak suka bergaul dengan murid yang lain. Kerajinan lawan rasa rendah diri(6 hingga 12 tahun) Takut

Faktor Sosial

Murid-murid dalam sesebuah bilik darjah biasanya terdiri daripada latar belakang dan sifat yang berbeza-beza. (Mok Soon Sang, 2008)

Contohnya:
Selalu tidak hadir ke sekolah.
Halangan geografi Halangan diri sendiri

Tiada galakan keluarga. Kemiskinan.