Anda di halaman 1dari 11

Tutorial 9

See Kai Hoon 8PISMP-PC 2011

Pendidikan Wajib
Pendidikan wajib adalah satu undangundang yang memerlukan setiap ibu bapa warganegara Malaysia (yang menetap di Malaysia) yang mempunyai anak mencapai umur enam tahun mendaftarkannya di sekolah rendah. Tempoh pendidikan wajib adalah selama enam tahun, iaitu tempoh pendidikan rendah.

Pendidikan wajib dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut pendidikan wajib merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang, dan jika disabitkan, ibu bapa berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Surat perkeliling ikhtisas

Implikasi Pendidikan Wajib


1.

Progam Pendemokrasian Pendidikan dapat dilaksanakan mengikut matlamat yang ditentukan.


Pendemokrasian pendidikanpenyediaan peluang yang sama terbuka kepada setiap orang bagi memperoleh kejayaan dan kualiti hidup mereka.(pendidikan untuk semua)

2.

Hak asasi kanak-kanak terpelihara.

Hak asasi Perkembangan Perlindungan Kehidupan Penyertaan Pendidikan merupakan pembuluh yang memboleh kanak-kanak berkembang. Mendapat pendidikan merupakan salah satu hak asasi kanak-kanak. Menyedarkan ibu bapa bahawa anak-anak mereka mepunyai hak untuk mendapat pendidikan.

3.

Dapat mengurangkan bilangan murid cicir dan buta huruf pada generasi yang akan datang.
Setiap kanak-kanak yang cukup umur akan ke sekolah seterusnya tidak ketinggalan. dalam peluang pendidikan yang disediakan Kehidupan kanak-kanak lebih bermakna dan berfaedah.

4.

Matlamat melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan akan direalisasikan mengikut program pendidikan yang dirancangkan.
Memberi persediaan awal untuk mereka yang mampu melanjut pelajaran tinggi.

5.

Negara akan lebih maju dan dapat bersaing seiring dengan negara-negara lain dalam pelbagai bidang seperti teknologi, ekonomi dan sebagainya.

memastikan setiap orang dapat pendidikan yang sempurna, demi menjadi rakyat yang berguna dan sanggup memelihara kesejahteraan diri dan keluarganya,serta memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemajuan negara.

6.

Ekuiti peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat dilaksanakan.


Peluang pendidikan ini adalah diwajidkan kepada semua kanak-kanak warganegara. Tidak alasan bagi pendidikan tidak formal.

7.

Mengurangkan kes jenayah.


Dengan adanya pendidikan, penduduk akan lebih mudah mendapat kerja. Kadar pengangguran kurang, kes jenayah turut kurang.

Terima kasih