Anda di halaman 1dari 16

KAJIAN MASA DEPAN

FUTURES STUDIES
UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL ( VOTEK )
Jabatan Pendidikan Terengganu
September 2002
OHP 3
Definisi Kajian Masa Depan

Definisi Kajian Masa Depan

KEHIDUPAN ANDA PERSEKITARAN

Masa Lalu:
Perspektif
Senario: Apa
Masa Kini: Gambaran
Yang
Pilihan
Trend Utama
Boleh Anda?
Masa Depan: Didapati
Perubahan
NEGARA SELURUH DUNIA
ANALOGI MEMANDU KERETA

Untuk sampai ke destinasi pilihan saya perlu …

MEMANDANG KE HADAPAN
GUNAKAN CERMIN PANDANG KE BELAKANG, CERMIN SISI
DAN CERMIN HADAPAN
membantu saya sampai ke destinasi pilihan saya
OHP 5
Alvin Toffler: FUTURE SHOCK

PENYESUAIAN
DIRI
Boleh
menangani
masalah

Mempunyai
Kemahiran
memandang
KEKELIRUAN masa depan
PSIKOLOGI
PERUBAHAN (Psychological
YANG PESAT Disorientation)

Tidak
mempunyai
Menghadapi
kemahiran
masalah
memandang
menangani
masa depan
perubahan
KEKEJUTAN
Alvin Toffler: “FUTURE
“FUTURE SHOCK” SHOCK”
OHP 7
Slaughter, Generasi Masa Depan Yang Berkeyakinan

GENERASI MASA
Masalah Global DEPAN YANG
Teknologi Baru
Robot
BERKEYAKINAN
Komputer

KEMAHIRAN ASAS
KAJIAN MASA DEPAN
KEBIMBANGAN

RICHARD SLAUGHTER , 1995


PENGAJARAN BERASASKAN
KAJIAN MASA DEPAN
 Apakah Kajian Masa Depan?
 Rasional dan Objektif Pengajaran Berasaskan Kajian
Masa Depan
 Strategi Pengajaran Berasaskan KMD
 Apakah Komponen Pengajaran Berasaskan KMD?
 Cara Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kajian
Masa Depan:
 Matriks KMD
 Jadual Perancangan
 Perancangan Pelajaran
 Guru dan Strategi P & P KMD
OHP 9
Rasional Pengajaran Kajian Masa Depan.

RASIONAL PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN

Prinsip Perubahan

Prinsip Pandangan Jauh

Prinsip Perancangan Strategik

Prinsip Pengupayaan
OHP 4
Objektif Kajian Masa Depan

OBJEKTIF KAJIAN MASA DEPAN


Berfikir secara kritis dan Berkomunikasi
kreatif serta membuat secara
keputusan tentang hal- berkesan tentang hal-
hal masa depan hal masa depan

Membina sikap dan


nilai tentang masa
depan.

Membuat kajian dan mengurus


maklumat tentang
hal-hal masa depan
Mempunyai
pengetahuan dan
kefahaman tentang
kajian masa depan
PENGAJARAN BERASASKAN
KAJIAN MASA DEPAN

Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan


merupakan strategi secara saintifik yang dibina
untuk menambahkan keupayaan murid dalam
menghadapi pelbagai cabaran hidup dan
membuat keputusan.
“KAJIAN MASA DEPAN”
Satu Cara Kita Menyusun Pemikiran
Satu Cara Kita Mengkonsepsikan Kehidupan
Tindakan-Tindakan Seharian Serta Jangka Panjang
Keputusan-Keputusan Yang Kita Akan Ambil

PENGAJARAN BERASASKAN
KAJIAN MASA DEPAN
Strategi pengajaran untuk memikirkan
tentang Masa Depan secara berkaedah,
bermakna dan bertanggungjawab

GENERASI MASA DEPAN YANG


BERKEYAKINAN, BERUPAYA DAN
BERTANGGUNGJAWAB
PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

PENDIDIKAN
Apa? KURIKULUM SEPANJANG HAYAT

•KANDUNGAN MATA PELAJARAN


•PANDUAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN
•KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN
•BAHAN BANTU MENGAJAR/RANGSANGAN
•NILAI-NILAI MURNI

GENERASI MASA DEPAN


YANG BERKEYAKINAN

Mengapa ?
Bagaimana ?
PERSPEKTIF:
AKTIVITI KAJIAN MASA PEMAHAMAN KONSEP MASA DEPAN
DEPAN Masa depan memberi penekanan kepada
DI BILIK DARJAH aspek-aspek ke arah membentuk generasi
baru yang boleh memandang dan berfikir
hala ke hadapan
PELAKSANAAN
PERSEDIAAN UNTUK
ALAM KERJA DAN KEHIDUPAN
OHP 6
Kauffman, Mengapa Mengajar Tentang Masa Depan?

Mengapa Mengajar Tentang Masa Depan?


Why Teach The Future?
“ ...What we can and must do is to give our students
an understanding of the most important issues,
problems and opportunities they may face, teach
them the skills they will need to continue to look
ahead on their own; and prepare them to cope
successfully with the dislocations and stresses of
rapid change….” 

D.L. Kauffman (1976) , Teaching The Future. ETC Publication, California


OHP 8
Umar Alkhatab

“Berilah pendidikan kepada


anak-anak kamu yang dilahirkan
untuk zaman lain
daripada zaman kamu”
 Umar Alkhatab
 
HUBUNG KAIT ANTARA KEMAHIRAN KHUSUS
DENGAN KEMAHIRAN ASAS

KEMAHIRAN KHUSUS
KEMAHIRAN 1 Pemahaman Konsep
ASAS  
Masa Depan
  2 Pengumpulan Maklumat
Membuat  
dan Analisis Trend
 
Ramalan
3 Ramalan dan Analisis
   

4 Penggunaan Imaginasi
   
dan Kreativiti
Menjangka  

Akibat 5 Strategi Mengatasi


 
    Kebimbangan
6 Proses Inovasi Sosial
 
 
Mengendali 7 Pembinaan Senario
 
Perubahan
  8 Penjelasan Nilai dan
 
Masa Depan
9 Pemahaman Dimensi
Kemapanan
Apa yang berubah dan apa yang kekal pada masa depan ?

MASA DEPAN ?

MASA DULU MASA KINI


JURULATIH UTAMA
( KHSR )
Jabatan Pendidikan Terengganu
September 2002

Rosliani99@Hotmail.Com

Anda mungkin juga menyukai