Anda di halaman 1dari 28

PENGURUSAN PANITIA GEOGRAFI

KE ARAH
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
(P & P) BERKESAN

HJH. AZIZAH BINTI ABDULLAH, SMK KAMIL


APAKAH PERANAN
KETUA PANITIA GEOGRAFI
Melaksanakan tugas P&P

• Mengajar mengikut opsyen

• Guru contoh
Pemimpin dan Pengurus
Kurikulum
• Merancang, melaksanakan, menyelia
dan menilai P&P
• Mengurus dan menggerakkan
panitia
• Mematuhi SP
• Melaksanakan HSP
• Agen perubahan / inovasi
• Merancang, menyelia dan memastikan
penggunaan bahan
Pemimpin dan Pengurus
Kurikulum
• Mengurus jadual waktu
• Mengurus bilik-bilik khas
• Melaksanakan pemantauan
• Merancang dan melaksanakan
penilaian
• Analisis peperiksaan
• Tindakan susulan -
pemulihan dan pengayaan
Kemajuan Staf
• Membuat analisis keperluan
• Merancang dan melaksanakan
program latihan dalaman
• Menilai program
• Memastikan penyertaan guru dalam
seminar, bengkel dan kursus
Penyediaan Bahan
• Menyedia bahan bantu mengajar dan
bahan bantu belajar
• Koleksi Pusat Sumber Sekolah
Sumber:
Pusat Perkembangan Kurikulum
PELAN TINDAKAN
PROGRAM-PROGRAM PEMULIHAN
DAN PEMANTAPAN BAGI
MATA PELAJARAN GEOGRAFI
PELAN TINDAKAN
• UJIAN PENGESANAN AWAL

• KELAS TUTORIAL

• UJIAN TOPIKAL / BULANAN

• MODUL PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN GEOGRAFI
PELAN TINDAKAN
• UJIAN PENGESANAN AWAL

• KELAS TUTORIAL

• UJIAN TOPIKAL / BULANAN

• MODUL PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN GEOGRAFI
PELAN TINDAKAN
• PEPERIKSAAN SEMULA

• LATIH TUBI

• PEMANTAUAN
KELEMAHAN
2. Tidak pernah bermesyuarat.

4. Merancang tiga kali mesyuarat


sedangkan hanya sekali
dilaksanakan.

6. Agenda mesyuarat terlalu rutin.

8. Minit mesyuarat tidak diedarkan


segera.
KELEMAHAN

6. Program perkembangan staf tidak


dilaksanakan.

7. Program peningkatan prestasi hanya


untuk kelas peperiksaan sahaja.

5. Program panitia tidak selari dengan


program JK Kurikulum Sekolah.

7. Tiada wakil pentadbir hadir dalam


mesyuarat.
KELEMAHAN

10. Jumlah fail tidak seragam antara


panitia
dan kandungan fail tidak relevan.

11. RPT dan RPH tidak tepati takwim


sekolah
dan sub tajuk.

7. Kurang berbincang mengenai


penyediaan
modul pengajaran yang sesuai
PENGURUSAN FAIL
PANITIA GEOGRAFI
PENGURUSAN FAIL PANITIA
GEOGRAFI
• Fail Panitia Geografi diklasifikasikan
sebagai Fail Terbuka (Putih)
FAIL PANITIA GEOGRAFI TERDIRI
DARIPADA
1. Minit Mesyuarat
2. Peperiksaan
3. Siaran dan Pekeliling
4. Program Panitia
5. Sukatan dan Rancangan Pelajaran
6. Bank Soalan
7. Anggaran Bajet
FAIL PANITIA GEOGRAFI

Menggunakan Satu Sistem Nombor Fail


yang standard
Contoh:
SMKM / 05 / 05 / 010 (01) - untuk
MINIT MESYUARAT
SMKM / 05 / 05 / 010 (02) - untuk
PEPERIKSAAN
FAIL PANITIA GEOGRAFI

Setiap Fail ditulis Tajuk di muka hadapan


fail
Contoh:
SMKM / 05 / 05 / 010 (01)
MINIT MESYUARAT
SMKM / 05 / 05 / 010 (02)
PEPERIKSAAN
FAIL PANITIA GEOGRAFI

Setiap Fail disediakan Kertas Minit dan


ditampal di bahagian dalam kulit fail
Contoh:
Bil./No.Siri Perkara Tarikh Catatan

01 Minit Mesyuarat 03.02.2005


Panitia Geografi
Kali Pertama
FAIL PANITIA GEOGRAFI

Surat Masuk
ditulis dengan menggunakan pen
DAKWAT MERAH,

manakala

Surat Keluar
ditulis dengan menggunakan pen
DAKWAT BIRU
FAIL PANITIA GEOGRAFI

Semua Kandungan Fail diberi NOMBOR


SIRI

01

LAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA


GEOGRAFI KALI PERTAMA 2005
FAIL PANITIA GEOGRAFI

Fail yang penuh kandungannya


( 100 helai / ketebalan melebihi 2.5cm )
hendaklah ditutup dan satu fail baru
dibuka
menggunakan Nombor Fail dan Tajuk
yang sama dengan menambah
Contoh:
perkataan “Jilid”
SMKM / 05 / 05 / 010 / Jld. ii (01)
MINIT MESYUARAT
FAIL PANITIA GEOGRAFI

• Fail yang ditutup hendaklah dibungkus


dengan kemas dan disimpan di
tempat khas
• Kulit Fail yang rosak hendaklah diganti
dengan kulit fail yang baru

• Semua Fail hendaklah disimpan di


Pejabat Sekolah atau Bilik Pengetua
Sumber:

Nota ‘Pengurusan Fail Sekolah’


Jemaah Nazir Sekolah Negeri Kelantan
“Kurikulum adalah suatu pelan
bagi pembelajaran”
( Taba, 1962 )