Anda di halaman 1dari 19

PKP 3108

Kaedah Pengajaran Pemulihan

(Menulis)
Disediakan oleh : Nurul Atikah bt Ahmad Nazri Nurul Ain bt Mohd Nazir Nur Emyliza bt Musa Nur Afiqah Bt Baser

Konsep Menulis
Proses merakam atau menghasilkan bahan yang

berbentuk idea, pendapat, pengalaman,


perasaan, maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Penekanan diberikan kepada tulisan yang jelas dengan menggunakan tanda bacaan serta ejaan yang betul.

Definisi menulis
proses memberikan simbol-simbol grafik bagi

melambangkan bahasa dalam menyusun


perkataan, rangkai kata, ayat dan seterusnya

unit-unit yang lebih panjang mengikut


peraturan-peraturan tertentu dengan

menunjukkan wacana dan pelahiran idea yang


jelas dan tersusun.

Definisi Menulis (Tokoh)

Raminah Hj. Sabran (1985:183)


penulisan ialah pelahiran perasaan, fikiran
dan idea ke dalam bentuk grafik. Bentuk-

bentuk grafik ini disusun hingga


melambangkan bunyi bahasa yang dapat

dibaca dan difahami maksudnya.

Juriah Long dan rakan-rakan (1990)


menulis adalah suatu proses untuk
menyampaikan buah fikiran, idea atau

pendapat dengan tepat dan berkesan


kepada khalayak atau pembaca dengan

menggunakan bentuk grafik.

Don Bryne (1979:1)


kita menggunakan simbol-simbol grafik
semasa menulis, iaitu penggunaan huruf-

huruf atau gabungan huruf-huruf yang


berkaitan dengan lambang-lambang bunyi

yang kita buat semasa kita bercakap.

Kamarudin Hj.Hashim
Memproses, merakam atau menghasilkan
bahan yang berbentuk idea, pendapat,

pengalaman, perasaan, maklumat dalam


bentuk tulisan untuk berhubung dengan

orang lain atau diri sendiri.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS

Minat murid untuk belajar


Peringkat kesediaan sebelum peringkat awal menulis. Dipupuk sebelum alam persekolahan lagi. Perlu dipandu untuk mengembangkan bakat & minat.

Pengalaman
Judul penulisan berkaitan dengan perkara yang pernah dilalui. Idea spontan & keupayaan menulis idea dengan perkataan yang tepat.

Aktiviti lisan
Memberi pengalaman asas yang diperlukan. Menambah pengetahuan semasa berbincang.

Mendedahkan kepada pengalaman yang


diperlukan dalam penulisan.

Emosi, hubungan sosial, pengetahuan


Kepercayaan pada diri.
Keyakinan dalam diri.

Perlu galakkan murid untuk bergaul dengan


rakan-rakan yang lain. Galakkan ke perpustakaan untuk menambah pengalaman & pengetahuan.

Peneguhan
Peneguhan daripada guru. Penghargaan daripada guru & rakan-rakan. Penulaian yang adil. Contoh penghargaan: guru membaca karangan murid dalam kelas atau pamerkan di papan kenyataan. Mendorong murid untuk menulis.

Situasi pembelajaran
Hubungan guru murid, murid murid.

Kritikan rakan dan guru menghalang murid


melahirkan fikiran atau perasaan. Elakkan pembelajaran berpusatkan guru. Keutamaan kepada bentuk-bentuk penulisan yang betul tanpa memberi peluang kepada murid untuk melahirkan fikiran secara bebas boleh mematahkan semangat murid.

Latihan
Latihan daripada guru.
Kekerapan latihan membantu murid menguasai

kemahiran mengeluarkan pendapat dengan jelas


& berkesan.

Fizikal (Motor Halus)


Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanak-kanak menulis dengan tulisan yang cantik dan cekap. Koordinasi mata dan tangan juga dititikberatkan dalam kemahiran menulis.

Kognitif
Perkembangan kognitif dikatakan sebagai perkembangan fikiran dan intelek manusia.

Kesediaan pembelajaran kognitif merupakan kesediaan


yang melibatkan kematangan mental murid.

Pada peringkat rendah kesediaan kognitif termasuk :


kebolehan mengamati dan menyedari akan idea-idea,

memahaminya,
mengekalkannya mengingatkannya kembali.

SEKIAN TERIMA KASIH