Anda di halaman 1dari 28

TITAS Tajuk 1 Pengenalan Ilmu Ketamadunan

A Tarmizi (PhD)

Objektif, pelajar dapat:


Menerangkan keperluan mengkaji/memahami ilmu dan isu ketamadunan serta hubungkait dengan idea pembinaan Negara Malaysia Menjelaskan ilmu ketamadunan sebagai wahana perbincangan Menghuraikan idea pertembungan tamadun dan kepentingan dialog, cabaran globalisasi dan pembinaan jati diri bangsa.

1.1 Persoalan

1. Apakah tamadun? 2. Apakah ukuran dan penanda aras bagi menentukan tahap pencapaian tamadun? 3. Apakah rujukan bagi menentukan sesuatu masyarakat itu bertamadun.

Kekeliruan antara Tamadun dan Sejarah Tamadun Asas epistemologi yang betul Tamadun ialah suatu realiti sosial dalam sejarah manusia Tamadun adalah sebagai satu bidang ilmu, yang membicarakan teori, konsep asas, ciri dan sifat tamadun

1.2 Pengajian Ketamadunan dan Sejarah Tamadun

Manakala Sejarah Tamadun merujuk kepada pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari segi pencapaian, jatuh bangun, kemajuan dan kemundurannya. Tiada pemisahan antara pengajian ketamadunan dan sejarah tamadun Semua disiplin ilmu yang menghuraikan tentang manusia, kehidupan dan persekitaran adalah

Secara teorinya, kepelbagaian disiplin ilmu direntasi merangkumi perbincangan masa lampau, masa kini dan masa depan. Pengajian yang dinamik yang sentiasa berkembang

1.3 Takrif dan Ciri Tamadun

Takrif:
gambaran mengenai taraf pencapaian kemajuan rohani dan jasmani khususnya dari sudut imlu pengetahuan Ia juga merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi. Contohnya, tamadun barat.

Etimologi, berasal dari perkataan Arab


Maddana, membuka bandar, juga bermaksud kehalusan budi pekerti Madani, cara hidup yang menzahirkan kehalusan budi pekerti yang terpuji. Juga memberi gambaran kehidupan beragama Penekanan adalah kepada kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan

Pelopor dalam bidang kajian ketamadunan


Ibnu Khaldun (m 1406) Umran Jurji Zaidan (m 1914) tamaddun Farid Wajdi (m 1954) Muhammad Abduh (m 1905) madaniyyah Malik Bennabi (m 1973)

Dalam Bahasa Melayu, penggunaan Tamadun dan Peradaban. Dalam Bahasa Inggeris, civilization, ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan Bahasa Latin, civitas, kota atau bandar

Ciri-ciri Tamadun

Wujudnya system kepercayaan (agama) Penempatan masyarakat manusia Peningkatan kualiti kehidupan Sistem organisasi dan institusi sosial Bahasa dan sistem tulisan (komunikasi dan pewarisan khazanah ilmu)

Sistem perundangan dan nilai yang teratur Peningkatan reka cipta dalam teknologi untuk keselesaan hidup Perkembangan kreativiti dalam falsafah, kesenian, dan nilai estetika

1.4 Kepercayaan, agama dan tamadun

Agama adalah aspek penting dalam ketamadunan; ianya sebahagian dari kehidupan Sistem kepercayaan yang dibentuk/ membentuk tamadun Agama membentuk budi pekerti tinggi dan bermoral tinggi yang menjadi teras kepada tamadun

Sebahagian tamadun (barat) tidak dipengaruhi kuat oleh agama. Tamadun barat cuba memisahkan agama dari kehidupan (sekular)

1.5 Hubungan agama dan budaya


Tamadun; manusia dicirikan memiliki budaya yang tinggi dan terpuji Berbudaya tinggi; kehalusan budi dan kesempunaan moral yang diamalkan dalam kehidupan Beza budaya dan tamadun;
Pertama: kesan tamadun kekal lebih lama kedua;: tamadun melampaui batas kenegaraan

1.5.1 Tamadun dan bangsa


Bangsa mempunyai talian rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya Tamadun bersifat universal, melampaui bangsa Tamadun walaubagaimanapun berkait rapat dengan bangsa

1.6 kelahiran, perkembangan dan kemerosotan tamadun


Faktor kemunculan dan perkembangan Kedudukan yang strategik Rangsangan keagamaan dan kerohanian Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi Persaingan dengan tamadun lain

Berasaskan faktor tersebut, tamadun berkembang dan gemilang Ia menghasilkan segala limpahan kekayaan dan kemewahan Naik turun sesebuah tamadun berasaskan kitaran sejarah?

Faktor kemerosotan tamadun Jurang sosial kaya dan miskin Kezaliman penindasan dan hak kemanusiaan diketepikan Keruntuhan moral tertegaknya umat kerana ketinggian akhlaknya dan lenyapnya kerana lenyapnya akhlak Jumud tidak mahu menerima perubahan Bencana alam luar kawalan manusia

Persamaan Alam sekitar persoalan penjagaan Keluarga nilai kekeluargaan Masyarakat norma kemasyarakatan Kerajaan persoalan keadilan pemerintah Ekonomi prinsip-prinsip ekonomi Pendidikan pembinaan insan bersifat mulia

1.7 Persamaan dan perbezaan antara tamadun

Perbezaan Teologi dan sistem kepercayaan

1.8 Interaksi antara tamadun

Setiap tamadun mempunyai keistimewaan tersendiri- sifatnya yang dinamik Interaksi dalam bentuk
Perkongsian nilai pemikiran

Interaksi adalah berasaskan semangat toleransi yang tinggi

1.8.1 Jenis-jenis interaksi

Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama Interaksi antara budaya berbeza Interaksi antara tamadun yang kuat dan lemah Contoh interaksi dalam sejarah

Islam membantu perkembangan tamadun Cina

1.9 Dialog antara tamadun

Pengertian dialog
Pendedahan ilmiah untuk membolehkan seseorang membuat penilaian tepat Memanafaatkan persamaan yang ada dalam sesebuah tamadun

Pembudayaan dialog

Prinsip2 dialog

Menyedari tujuan dialog mencapai kebaikan Membawa manafaat kepada kedua belah pihak Iklas Berupaya memperjelaskan kebuntuan Cuba mmahami persepsi dan pengalaman rakan dialog berhemah

Etika berdialog Setuju untuk tidak bersetuju Menghormati perbezaan Menghargai ketidakbolehan pihak lagi satu untuk menerima pandangan Keikhlasan dan simpati

Halangan dialog

Bertukar agama Rasa rendah diri Sindiran sosial Syak wasangka

kesimpulan

Pemupukan negara bangsa di atas nilai sejagat berasaskan sikap patriotik melalui TITAS. Ilmu ketamadun membantu ke arah pembinaan tamadun Malaysia Dialog adalah asas dalam pembinaan tapak kearah jalinan perpaduan negara dan integrasi nasional.