Anda di halaman 1dari 19

KEMAHIRAN MENGARANG

OLEH MUHAMMAD SHAFEEZ B ROHADAN AMIROL ARIFF BIN BAHARUN

PENGENALAN
Menurut kamus dewan edisi keempat mengarang ialah mereka atau menulis dan mencipta. Manakala karangan membawa maksud pelahiran perasaan dan fikiran secara bertulis bedasarkan tajuk yang diberikan oleh guru dalam jumlah perkataan dan had masa yang ditetapkan oleh guru. (Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985).

KEPENTINGAN KEMAHIRAN MENGARANG DI SEKOLAH


Melatih murid melahirkan dan mengembang idea Melatih murid menggunakan format karangan yang betul Melatih murid menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar

MASALAH MENGARANG
Kesalahan Struktur Ayat Salah susunan subjek dan predikat dalam ayat tunggal. Contoh : makan ikan adik

Salah menggunakan kata penghubung dalam ayat majmuk Contoh : Sera atau Nina sedang menangis ( dan )

Kesalahan dalam menggunakan ayat penyata dan ayat perintah Contoh : Salah menggunakan tanda baca Contoh :

Lemah kosa kata


Dipengaruhi oleh dialek menyebabkan lemah dalam penguasaan kosa kata bahasa standard Tidak faham maksud perkataan dalam tajuk karangan menyebabkan sukar untuk mengarang

Masalah dalam penggunaan ayat mudah Tidak tahu hukum tatabahasa menyebabkan sukar membina ayat mudah

Masalah pemerengganan
Isi tidak saling berkait antara perenggan Terlalu banyak isi dalam satu perenggan Isi bercampur aduk Format perenggan yang salah

Peringkat Pengajaran Mengarang


Pra mengarang (cara untuk mengembangkan idea )

Berbincang menentukan format Membuat peta minda Menentukan isi Menyaring bahan Menulis draf

Semasa Mengarang
Menentukan format -transformasi perancangan kepada bentuk karangan Ambil kira aspek tatabahasa (ejaan, tanda baca dan sebagainya).

Pasca Mengarang
Menyemak karangan Melakukan pembetulan Buat penambahan jika perlu Hantar karangan

STRATEGI PEMULIHAN KEMAHIRAN MENGARANG


Menulis Ayat Mudah Minta murid menyalin ayat mudah Minta murid menulis tentang diri secara ringkas. Contoh : Nama saya Alif

Menulis karangan berpandu gambar

Langkah langkah
Minta murid ceritakan tentang apa yang dilihat dalam gambar Meminta murid bina satu ayat mudah Meminta murid menggabung ayat tunggal menjadi ayat majmuk Murid bina ayat berdasarkan soalan yang diberi

Menulis karangan terkawal


Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Susun ayat ikut urutan sehingga ayat menjadi ayat yang lengkap Memadankan ayat Menggantikan perkataan

Menulis karangan Berpandu


Menulis semula petikan cerita Pindahkan karangan dialog kepada karangan cerita Menyudahkan cerita Menulis semula cerita yang didengar

Rujukan
PENGAJARAN BAHASA MELAYU KELAS PEMULIHAN KHAS http://pemulihankhas.blogspot.com/2008/01/peng ajaran-bahasa-melayu-kelas.html PengajarandanPembelajaranKarangan http://www.saujana.sg/portals/0/bahan%20pengaj aran/pancaindera.pdf Kamrudin Hj. Husin(1988). Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur : Longman Malaysia.

SEKIAN TERIMA KASIH