Anda di halaman 1dari 10

HENDAKLAH TERLEBIH DAHULU MEMILIH JENISJENIS TARANNUM YANG BERSESUAIAN

PENUKARAN SATU TARANNUM KEPADA TARANNUM YANG LAIN HENDAKLAH BERCERMAT DAN CANGGIH, TERMASUK SISTEM WUSLAH DAN SEBAGAINYA PENYUSUNAN DARI SATU TARANNUM KEPADA TARANNUM YANG LAIN HENDAKLAH DIPERTINGKATKAN, KECERMATAN, KEHANGATAN, KECANGGIHANNYA DAN SEBAGAINYA

TARANNUM PENUTUP HENDAKLAH SAMA DENGAN TARANNUM PEMBUKAAN

BAYATI . SOBA . HIJAZ . NAHWAND . RAST BAYATI . HIJAZ . NAHWAND . RAST . SIKAH BAYATI . NAHWAND . RAST . SIKAH . JIHARKAH BAYATI . SOBA . NAHWAND . RAST . SIKAH BAYATI . IRAQI . HIJAZ . SIKAH . RAST

50 % MENGAMALKAN DENGAN BAHAGIAN (1) ATAU (2)

5% MENGAMALKAN BAHAGIAN (5)

30 % MENGAMALKAN BAHAGIAN (3)

15 %

MENGAMALKAN
BAHAGIAN (4)