Anda di halaman 1dari 26

Evolusi Perkembangan PTV

Pengenalan
Pendidikan Teknik dan Vokasional merupakan satu elemen penting dalam pembangunan sesebuah negara, khususnya bagi negara yang mahu menjadi negara perindustrian. Dalam usaha mencapai negara industri menjelang 2020, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian iaitu : penambahan bilangan tenaga kerja dalam bidang teknik dan vokasional

penambahan institusi pendidikan teknik dan vokasional

Fenomena Yang Berlaku Dalam Sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional


Penstrukturan semula 69 buah SMV ke SMT Penempatan kemudahan fazikal di 9 buah SMT dan 6 buah Politeknik yang sedia ada Penubuhan 8 SMT dan 4 buah Politeknik RM ke 6
Penubuhan SMT dan 4 buah Politeknik RM ke 7 Selepas RM ke 7 penubuhan 8 buah Politeknik Tahun 2002 terdapat 81 buah SMT, 4 SMV dan 13 Politeknik berjaya ditubuhkan LK dan TK telah ditawarkan di 15 buah sek. berasrama penuh, 24 buah sek. premier dan beberapa buah sekolah akademik yang terpilih (KPM 1995)

Pelaksanaan mata pelajaran vokasional (MPV) di sek. men. akademik


Penubuhan 34 buah kolej Komuniti - KPM

Imbasan Sejarah Perkembangan PTV


Latar Belakang Pendidikan Dalam Zaman Penjajah Sebelum penjajah barat, negara wujud sebagai negara kecil dan terasing satu sama lain dari segi politik dan pemerintah. Hanya agama, rumpun bangsa dan budaya yang mengikat antara satu sama lain Kedatangan Portugis dan belanda di Melaka selama 200 tahun tidak meninggalkan kesan dalam perkembangan pendidikan tetapi hanya pendidikan yang tidak formal di gereja-gereja.
Pendidikan masyarakat pengajian al-quran - pendidikan agama islam diajar selepas solat

- diajar berladang/bersawah/pertukangan kayu dan logam seperti mengukir/membuat keris/anyaman dll

Usaha penjajah Inggeris dalam pendidikan : - berpeluang menjadi guru terlatih di sekolah Melayu Dasar pentadbiran Inggeris : - membina sekolah Melayu khusus untuk anakanak Melayu supaya mereka menetap di kampung. - menjadi petani, nelayan

- kalau di bandar bekerja sebagai peon


Dasar inggeris : - memisahkan orang-orang melayu daripada perkembangan perindustrian dan perbandaran

Jawatankuasa Pendidikan Di Zaman Penjajah


Laporan Winstedt Pendidikan vernakular dan pendustrian di Jawa dan Filipina (1917) telah membentuk Dasar Pendidikan dalam era 1922-1941 Laporan Barnea (1951) - Menyatakan hasrat untuk mendirikan SMV moden dan mengutamakan pelajaran sains, seni perusahaan dan SRT Laporan Fenn-Yu - mencadangkan beberapa perkara untuk pelajaran di seklah cina, latihan perguruan dan bantuan dari kerajaan pusat Laporan jawatankuasa pendidikan 1952 - dibentangkan pada september 1951 dan dikuatkuasa sebagai ordinan pelajaran 1952 - Cadangan menubuhkan SMV dan merupakan langkah pertama untuk dimaktubkan sebagai Polisi Pelajaran Kebangsaan

Unsur Vokasional Dalam Pelajaran Di Zaman British


Dasar pelajaran British di Malaya Annual report Kedah, 1931 tujuan jabatan pelajaran, dari segi pelajaran tempatan, sepatutnya sentiasa mengajar rakyat muda supaya menjadi rakyat yang cerdik dan bukannya mendedahkan kepada mereka kerja turun-temurun dari nenek moyang . The System of Education in F.M.S Special Report, 1905 - mendidikan anak-anak melayu mencukupi dalam pekerjaan untuk menjadi pemandu-pemandu kereta lembu, penanam padi, nelayan dll Annual Report Kelantan, 1931 - penghapusan buta huruf, pengajaran ilmu pertanian rendah bersama-sama kaedah hidup bersih dan sihat - matlamat semua sekolah menggunakan bahasa tempatan

Minit residen British kepada Residen general 14 Jun 1898 - pelajaran tempatan Vernacular menjagar anak-anak melayu membaca dan menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam dan rumi - untuk menjadi polis, kerani kastam, pekerja jabatan hutan dan lombong

Winsted menganjurkan mata pelajaran - pertanian asas, anyaman ( ada kaitan dengan pertanian asas iaitu menganyam bakul dll - Jahitan dan sulaman untuk sekolah-sekolah perempuan menggantikan pekebunan
Mulai 1922 kursus Perguruan di MPSI berfokus kepada Pertanian - Tahun 1 pertanian asas berkaitan dengan tanah - Tahun 2 kajian ilmu tumbuhan sebenar - Tahun 3 tahun aplikasi Pekerjaan tangan - mata pelajaran anyaman dan pelajaran pilihan (pilih satu) - Tahun 1 mengayaman mengkuang - Tahun 2 sambungan - Tahun 3 rotan dan buluh

Sekolah Pertukangan Aliran Melayu, 1930 - kursus lepasan maktab perguruan dikenali sebagai kursus muridmurid tua - mengecap kain, membuat tudung lampu dan lukisan - semua peralatan didatangkan dari Eropah mahal, pembaziran Sekolah ini di bahagikan kepada 4 bahagian - pertukangan kain - tanah liat - kayu - perak Sekolah Teknikal Aliran Inggeris 1904 pusat pengajian Teknologi bermula sebagai kelas pengajian Teknik bertempat di bangunan Dewan Majlis Tempatan Kuala Lumpur 1906 Sekolah teknik pertama Inggeris di Batu Lane dan kemudian berpindah ke bangunan Muzium Bukit Nanas dan sekolah dikenali sebagai Sekolah Teknik Teacher 1925 Kelas teknik berpindah ke jalan Brickfield KL di bawah kelolaan JKR, keretapi, ukur - menyediakan juruteknik di jabatan keretapi dan JKR

Sekolah Teknikal Aliran Inggeris .( samb)

1926 berpindah ke High Street Kuala Lumpur atau Jalan Bandar Kuala Lumpur 1941 dinaikkan taraf Maktab Teknik dan pada tahun 1946 barulah keputusan dapat dilaksanakan dengan tertubuhnya MPT Kuala Lumpur

Sekolah Teknik 1906 Sekolah Teknik pertama ( Sek. Teknik Treacher ) - Kelolaan JKR Negeri Melayu bersekutu - menghasilkan penolong juruteknik 1914 Jabatan Keretapi, JKR dan Jabatan Ukur ditutup sebab perang dunia kedua 1918 dibuka semula 1931 berpindah ke Jabatan Pelajaran 1933 - mula menerima pelajar swasta kursus yang diperkenalkan seperti Kejuruteraan awam kejuruteraan mekanikal Juru ukur

Sekolah Pertukangan (Trade School ) 1926 4 sekolah pertam di Kuala Lumpur - Guru terdiri dari 3 orang Eropah ( seorang pengetua ) sekolah di kelola oleh Jabatan Pelajaran - Menjadikan anak melayu sebagai mekanik di Jabatan Keretapi dan guru tukang di sekolah Vernakular Melayu 1929 Di kembangkan di Singapura 1930 Di Perak 1935 Di Pulau Pinang Sekolah Pertanian 1931- Sekolah pertanian pertama di Serdang Selangor - Di kelolakan oleh Jabatan Pertanian Negeri Melayu Bersekutu - Melatih pelajar dalam sains pertanian dan bila lulus dilantik sebagai Pegawai Rendah Pertanian di Jabatan Pertanian Kerajaan - Struktur pelaksanaan - 1 tahun aliran melayu - 2 tahun aliran inggeris - Sekolah ini akhirnya menjadi asas kepada penubuhan Maktab Pertanian Serdang selepas perang dunia ke 2

Latar Belakang Dasar Pelajaran Kebangsaan 1955 ( selepas parti perikatan menang pilihanraya ) menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda terpenting sebelum negara mencapai kemerdakaan 1955 September Allahyarham Tun Abd Razak Hussein ( Menteri Pelajaran ) telah mempengerusikan satu jawatankuasa yang tugasnya adalah : - Mengkaji dasar pendidikan persekutuan - Mengkaji struktur pendidikan negara 1956 Laporan Razak dikeluarkan dan Laporan Razak ini mencadangkan Pelajaran Teknik di kelolakan dalam 3 peringkat iaitu : - Maktab di Maktab Teknik Kuala Lumpur - Sekolah Teknik - Sekolah Pertukangan

Perkembangan PTV Bermula 1957 - 1965


Tiga buah junior Trade School ( sek. Pertukangan )
Sebuah Technical Institute ( Institut Teknikal ) Sebuah Technical College ( Kolej Teknikal ) 13 Rural Trade School ( Daerah sekolah pertukangan )

Beberapa sekolah lanjutan Sek. Men Pertukangan yang menumpang di Sek. Men. biasa

Rular Trade School menyediakan kursus selama 3 tahun - untuk pelajar yang tidak layak ke sekolah menengah kerajaan Akhir tahun 1950 - Sekolah ketukangan di semenanjung Tanah Melayu - Muar, Alor Gajah, Rembau, Raub, Alor Star, Kota Bahru dan Kuala Kangsar - Muridnya lepasan darjah 6 dan akan mengikuti kursus selama 2 tahun - Mata pelajaran yang di ajar tukang kayu dan jahitan bagi perempuan ( beroperasi sehingga akhir 1959 )

1960 Sekolah Lanjutan Ditubuhkan - Memberikan kepada kanak-kanak menyambung pelajaran selama 3 tahun - Memberatkan pelajaran perusahaan - Keutamaan kepada murid-murid yang tidak lulus masuk ke sekolah menengah lain dan ingin menyambung pelajaran selepas kursus 6 tahun di sekolah-sekolah rendah

Kegagalan Sekolah lanjutan Di Sebabkan Oleh : - Perancangan secara crash programe - kurang dan tiada kajian dibuat - tiada bangunan - tiada bengkel yang lengkap - tiada guru yang mencukupi 1964 Rombakan Sistem Pelajaran - iaitu dengan menghapuskan Peperiksaan tahun 6 dan pengenalan Sistem Aneka Jurusan

Badan Penasihat KPM Untuk PTV


- 1964 tertubuhnya satu cawangan KPM di kenali sebagai BPTV yang akan mengendalikan sistem pelajaran teknik dan vokasional

- Pembentukan Satu Badan Penasihat ( terdiri dari pakar-pakar sektor awam dan swasta mengenai pendidikan tersebut )
- Jawatankuasa kerja terdiri daripada personal dari Bidang Kursus Pertukangan, Pertanian dan SRT

Sistem Komprehensif ( Aneka Jurusan )


Tahun 1965 BTV mengubah PTV di peringkat SMR kepada 4 bidang pengkhususan mata pelajaran
- Seni Perusahaan - Sains Pertanian - Perdagangan - Sains Rumah Tangga / Ekonomi Penyelaras ini menyebabkan murid-murid di akhir tingkatan 3 mengambil peperiksaan SRP dan LCE (Lower Certificate of education) Masalah awal yang dihadapi : - Bangunan, bengkel dan peralatan - ABM amali dan kemahiran - Guru dan Latihan Guru

Latihan guru di ubahsuai iaitu 2 tahun di Maktab sepenuh masa dan di Pusat Latihan Daerah ( RTC ) :

Guru Seni Perusahaan (Industrial Arts) di MPTKL diberi kuasa dalam 5 bidang mata pelajaran iaitu
- kerja kayu - kerja logam - Lukisan teknik - pemesinan - elektrik kuasa Guru Sains Pertanian di MPTI, JB. Belajar berkaitan Botani moden dan diberi latihan dalam perkhidmatan di SMV Rembau Negeri Sembilan

Guru SRT di MPIK, Cheras dan MPPM Melaka dan kursus dalam perkhidmatan dari semasa ke semasa dan KDC. Pada tahun 1972 kursus Perdagangan pula ke MPT

Sistem Anika Jurusan ini memberi peluang kepada ? Murid-murid menyambung pelajaran sehingga umur 15 tahun serta memupuk asas PTV Setelah tamat tingkatan 3, mereka akan dialirkan kepada pelajaran Am, teknik dan vokasional

Mulai 1968, sistem ini menggalakkan penubuhan SMV dan SMT


Terdapat kelemahan dalam sistem ini : - Kekurangan mesin/kerosakan alat - Tidak dapat menampung pelajar yang terlalu ramai - Pemilihan mata pelajaran tidak semestinya mengikut minat pelajar - Untuk penyaluran ke SMV tidak sepatutnya mereka yang mempunyai asas dalam sesuatu elektif kerana kekurangan sekolah

Sekolah Menengah Vokasional 4 jenis kursus di tawarkan dalam jangka masa 2 tahun di SMV : - Pertukangan, Pertanian, Perdagangan dan SRT Pada tahun 1968 terdapat : - 7 SMV Pertukangan - 3 SMV SRT - 1 SMV Pertanian Pada tahun 1969 peperiksaan SPVM dan MCVE diperkenalkan Pada tahun 1974 KPM menambah : - 8 buah SMV bagi daerah yang tiada SMV dengan 2 aliran Melayu dan Inggeris Untuk memajukan sistem vokasional : Sukatan pelajaran ketukangan berasaskan sistem yang digunakan di Kanada begitu juga dengan buku teks. Kerajaan Kanada telah memberi bantuan dari segi tenaga pengajar di MPT, Penyelaras Latihan dan bukubuku teks

Bidang mata pelajaran vokasional menggunakan 2/3 keseluruhan masa pembelajaran kursus yang ditawarkan. Pelajar-pelajar hanya boleh mengambil salah satu dari kursus yang ditawarkan
SPVM mensyaratkan pelajar-pelajar mengambil 1/3 pelajaran Am, Bm, Sains, Matematik dll. Guru-guru SMV diberikan kursus melalui kursus-kursus di Maktab Pertanian Serdang, Maktab Perguruan Teknik, Universiti Tempatan dan Luar Negara 1995 penstrukturan semula SMV ke SMT atas persetujuan Jemaah Menteri. Proses menaik taraf SMV terdapat 3 fasa. Fasa 1 20 buah SMV - Fasa 2 31 buah SMV - Fasa 3 18 buah SMV 1998 Mengurangkan aliran vokasional sehingga SPMV

Pengenalan
Matlamat Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Menanam budaya teknologi


kesedaran ekonomi dan pengurusan diri melibatkan aktiviti amali seperti interaksi dengan objek tiga dimensi Alatan tangan dan mesin kecil

Pembaikan dan penyenggaraan perkakas dan alat kegunaan harian


Perkebunan dan juga pengurusan diri, masa dan kerja Kesedaran negara sebagai negara pengguna kepada negara pengeluar Membentuk kemahiran psikomotor dan daya intelek Menanam sikap kerja yang baik, nilai murni dan kreativiti

Kurikulum perlu dikemas kini untuk memenuhi keperluan negara. Seperti KBSR dan KBSM
Negara perlu mengeluarkan produk-produk baru untuk dipasarkan dan produk ini mengalami persaingan yang tinggi diperingkat global. Negara perlu menghasilkan pereka-pereka cipta yg dapat mengaplikasikan teknologi terkini dalam pembuatan.

Perkembangan RBT di SR
- Sebelum ini pelaksanaan dilakukan dalam bentuk seni lukis 1989 - KHSR di 100 buah sekolah rendah 1991 - Kemahiran manupalatif 1000 buah sekolah rendah 1992 - KH manupalatif di 3000 buah sekolah 1993 - KH diperkenalkan secara rasmi pada tahun 4 di semua sekolah rendah. Penerusan tahun 5 & 6 bagi sekolah yang telah memulakan terlebih dahulu.

Penyata Razak 1956 - Pembentukan satu sistem Pelajaran Kembangsaan - Permulaan kurikulum berorentasikan Malaysia - Era Pertanian - Era Perindustian Penyata Rahman Talib 1961 - Penekanan PTV untuk tenaga mahir ( Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar) Laporan Kabinet 1979 - Pendidikan menengah melalui jurusan akademik dan vokasional dan had umur 9 hingga 11 tahun. Rang Undang-undang pendidikan 1995 - Sistem Pendidikan Kebangsaan bertaraf dunia - Pendidikan Teknik dan politeknik dipentingkan - Tempoh pendidikan rendah 2 ke 7 tahun - ( Falsafah Pendidikan Negara )

Anda mungkin juga menyukai