Anda di halaman 1dari 12

KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI ASPEK MENTAL

Faiznur Maisya binti Annur Sani Norsyuhada binti Yob Osman Mohd Ikhwan bin Mohd Hadzir Mohd Nor Syafiq bin Omar PISMP SEM 4 PJB 2011

Konsep Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahirankemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal

Jenny (1961) dan Williams (1964) Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial.

Tujuan Pendidikan Jasmani


Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktiviti jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong penglibatannya dalam pelbagai aktiviti jasmani. Memperoleh dan mempertahankan kualiti jasmani yang optimal untuk melaksanakan

Mengembangkan nilai-nilai peribadi melalui ppenglibatan dalam aktiviti jasmani dengan baik secara kelompok ataupun individu Dapat mengembangkan keterampilan sosial yang dapat menggalakkan pelajar berinteraksi secara efektif dalam hubungan sosial Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktiviti jasmani, termasuk permainan olahraga.

Kepentingan Aspek Pertumbuhan Mental

Membantu membangunkan dan meningkatkan keupayaan berfikir dan kecergasan minda seseorang individu. Cth- Fikiran dan minda akan sentiasa bergerak dalam melakukan sebarang aktiviti fizikal Membantu seseorang individu membangunkan kemahiran pergerakan asas. Cth- Mempelbagaikan lagi pergerakan

Membantu murid-murid meningkatkan kefahaman mengenai keselamatan diri, alatan dan tempat beraktiviti Cth- Berfikir secara logik dan bijak Penekanan proses pembelajarannya lebih banyak ditujukan pada proses perangsangan yang bervariasi, sehingga setiap kali anak selalu mengerahkan kemampuannya dalam mengolah informasi, ketika akan menghasilkan gerak. Dengan cara itu, kepekaan sistem saraf anak semakin dikembangkan.

Domain kognitif merangkumi pengetahuan tentang fakta, konsep, dan lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Aspek kognitif dalam pendidikan jasmani, tidak hanya berkait dengan penguasaan pengetahuan fakta semata-mata, tetapi meliputi pula pemahaman terhadap gejala gerak dan prinsipnya, termasuk yang berkaitan dengan landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga serta manfaat pengisian waktu luang.

Dapat

membantu seseorang individu khasnya golongan murid-murid untuk mengawal perkembangan dan pertumbuhan mental yang sihat. Membantu melahirkan mental yang cergas melalui aktiviti-aktiviti tunjang Pendikan Jasmani itu sendiri seperti kecerdasan, kemahiran dan kesukanan.

Aktiviti

dalam tunjang kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular dengan melakukan aktiviti larian mampu meningkatkan kecekapan mental untuk melahirkan pemikiran yang sihat Tunjang Kesukanan pula dapat membantu menjana ketahanan mental yang kuat dikalangan pelajar dalam menangani sebarang situasi yang dihadapi sama ada dari segi

Membolehkan

seseorang itu berupaya untuk belajar dan berkembang secara intelektual Berupaya untuk menyoal,dan menganalisis peristiwa untuk menyelesaikan masalah kehidupan seharian Pengalaman formal dan tidak formal meningkatkan kecergasan mental.

Rujukan
http://notapismp.blogspot.com/2010/0 9/kepentingan-pendidikan-jasmanidalam.html http://notapismp.blogspot.com/2010/0 9/kepentingan-pendidikan-jasmanidalam.html

Anda mungkin juga menyukai