Anda di halaman 1dari 6

ALAT PENTAKSIRAN

*REKOD ANEKDOT*

DISEDIAKAN OLEH, ANGIELYN ILIAS ERNECIA SALLUN SCHOLASTICA SIGING SITI NORAZIA

Apa itu anekdot?

A short and amusing or interesting story about a real incident or person.

Rekod Anekdot
Satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik untuk direkodkan. Satu bentuk laporan yang mengandungi catatan tepat dan terperinci mengenai seseorang murid yang sedang dalam perhatian guru pembimbing.
Apa yang berlaku? Bila? Di mana?

Rekod secara berterusan Pemerhatian langsung

Catat tingkah laku murid

Bantu faham perkembangan murid

REKOD ANEKDOT

Pemerhatian diasingkan dengan tafsiran

Catat perubahan tingkah laku

Catat apa yang dilihat pada ketika itu

Buat pemerhatian terhadap perkara yang berlaku walaupun tidak dirancang

Perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menulis rekod anekdot


Perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial, kemahiran menyelesaikan masalah

Tidak perlu tentukan murid yang ingin diperhatikan

SEKIAN, TERIMA KASIH.