Anda di halaman 1dari 15

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan PJM 3110

Disediakan oleh : Siti Nur Syafeqah Mohd Shukor Nurul Aimi Ahmad Shah Illey Izyani Ibrahim Nur Nadia Bakim Engku Fazidah Engku Fauzi Latifah Muhamad Azmanishaida Alias Nurulnajwa Zainol Abidin

Strategi Konstruktivisme dalam Pendidikan Jasmani dan banding Beza antara KBSR dan KSSR

Strategi Konstruktivisme dalam


Pendidikan Jasmani

Konsep Konstruktivisme
Murid membina sendiri pengetahuan
secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pengetahuan lama
Asimilasi

Bina pengetahuan baru

Pengalaman baru

Pembelajaran secara koperatif

Aktiviti yang merangsang murid untuk bertanya Strategi Konstruktivisme

Menggunakan bahan konkrit

Pembelajaran berpusatkan murid

Menggalakan proses inkuiri murid melalui penerokaan

Pembelajaran secara koperatif


Contoh: Guru menyediakan pertandingan bola jaring. Dalam setiap kumpulan, murid akan bekerjasama untuk berfikir dan merancang

strategi bagaimana untuk menjaringkan gol


sebanyak yang mungkin.

Menggunakan bahan konkrit


Guru menggunakan bahan konkrit sebagai alat bantu mengajar untuk membina ilmu baru. Contoh: Guru menggunakan peralatan sukan yang sebenar untuk

menjalankan p&p. Guru menggunakan raket dan bulu


tangkis untuk mengajar hantaran smash, hantaran sisi dan lain-lain.

Menggalakan proses inkuiri


Guru menggalakan proses inkuiri melalui penerokaan. Contoh: Guru menyediakan tugasan dan peralatan,

manakala

murid

cuba

menyelesaikan

tugasan

tersebut melalui kaedah penerokaan.

Pembelajaran berpusatkan murid


Contoh: Murid belajar secara aktif dengan melibatkan diri dalam keseluruhan aktiviti yang dijalankan oleh guru selaras dengan kehendak sukatan matapelajaran PJ.

Aktiviti yang merangsang murid untuk bertanya


Contoh: Guru mengajar mengenai topik rekreasi dan menfokuskan kepada sub topik cara memasang khemah. Murid diberi peluang untuk meneroka bagaimana cara memasang khemah. Semasa proses ini, murid akan bertanyakan pelbagai soalan

mengenai cara memasang khemah.

Apa itu KBSR ?

Program KBSR terbahagi kepada dua tahap : Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh

Apa itu KSSR?

-Sifat kurikulum yang diterapkan adalah lebih kepada memastikan murid-murid di tahun 1 mampu melepasi aras piawai pembelajaran yang telah distrukturkan berdasarkan Dokumen Standard yang ditetapkan oleh pihak Bahagian Perkembangan Kurikulum - Ilmu yang diajar berdasarkan Dokumen Standard adalah piawaian minima yang lebih spesifik

Banding Beza antara KBSR dan KSSR Pendidikan Jasmani


KBSR
3M (Membaca, menulis dan mengira) Berpusatkan peperiksaan Istilah = tunjang -Kecergasan -Kemahiran -kesukanan

ASPEK
Penekanan Konsep

KSSR
4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul) Penilaian berterusan Istilah = Modul -Kemahiran -kecergasan

Fokus Isi kandungan

KBSR
Tajuk daya tahan otot hanya bermula pada tahap 2

ASPEK
Elemen

KSSR
Tajuk daya tahan otot diperkenalkan sejak tahun 1 Tajuk baru diperkenalkan iaitu akuatik asas

Mempunyai cadangan aktiviti


Mempunyai 3 aras hasil pembelajaran

Ciri-ciri

Tiada cadangan aktiviti


Tidak mempunyai aras tetapi lebih bersifat terus atau direct kepada hasil pembelajaran

Persamaan Menekankan 3 domain pendidikan iaitu psikomotor, kognitif dan afektif

Sekian Terima Kasih