Pemeriksaan Kapal Kuarantin

DISEDIAKAN OLEH EN YUZICHAIRUL BIN BUYONG BASRI PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U29
KURSUS PEMERIKSAAN KAPAL 18 / 09 / 06 – 22 / 09 / 06 HOTEL COMPACT, JB
1

KUARANTIN B

Kapal boleh rapat ke dermaga dan pemeriksaan kuarantin dijalankan di dermaga sebelum sebarang kerja-kerja operasi kapal dijalankan

2

Pemeriksaan Kapal : Kuarantin B
Kriteria:

1. 2. 3. 4. 5.

Tarikh Sijil SSCC / SSCEC tamat Penumpang / Anak Kapal Sakit Kematian anak kapal / penumpang disebabkan penyakit tidak berjangkit Pelabuhan terakhir kapal berlabuh dari kawasan endemik Kehadiran penumpang haram (stowaway)

3

Q B : Invalid Certificate

TARIKH SIJIL SSCC / SSCEC TAMAT

 Tindakan di Pejabat

Penyediaan peralatan (lampiran 1)

 Tindakan Sebelum Naik Kapal
⇒ ⇒ ⇒ ⇒
Kapal tidak dibenarkan menjalankan sebarang operasi Pastikan bendera Q dinaik Pastikan rat-guard dipasang Pemeriksaan oleh pihak kesihatan

4

Q B : Invalid Certificate

Tindakan Semasa Di Kapal

Pemeriksaan dokumen
— — — —

Maritime Declaration of Health Sijil SSCC / SSCEC Senarai Anak Kapal / Penumpang Lain² dokumen berkaitan

Pemeriksaan bahagian kritikal kapal
(dek, bilik anak kapal / penumpang, bilik air, tandas, galley, pantry, stor barang makanan, bilik sampah)
— —

Borang Pemeriksaan Kapal Kuarantin Tempat penyimpanan kargo

5

Q B : Invalid Certificate

Memuaskan - Sijil Pratique dikeluarkan dan kapal boleh beroperasi

Tidak Memuaskan - Aktiviti pewasapan / sanitasi dijalankan

 Pengeluaran Sijil SSCC / SSCEC

6

Q B : Sakit

PENUMPANG / ANAK KAPAL SAKIT

Tindakan Semasa Di Pejabat

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Status kuarantin Maklumkan Pegawai Kesihatan Arah ejen perkapalan dapatkan maklumat pesakit Maklumkan kepada hospital untuk tindakan Penyediaan peralatan (lampiran 2)

7

Q B : Sakit

Tindakan Sebelum Naik Kapal ⇒ Kapal tidak dibenarkan menjalankan sebarang operasi ⇒ Pastikan bendera Q dinaik ⇒ Pastikan rat-guard dipasang ⇒ Pemeriksaan oleh pihak kesihatan
PPKP bersama Pegawai Kesihatan naik ke kapal

8

Q B : Sakit

Tindakan Semasa Berada Di Atas Kapal

⇒ ⇒

Dapatkan maklumat pesakit dari kapten kapal

Pemeriksaan dokumen kapal
— — —

Maritime Declaration of Health Sijil DC/DEC Senarai Anak Kapal / Penumpang

Pemeriksaan ke atas pesakit oleh Pegawai Kesihatan

9

Q B : Sakit

⇒ Pemeriksaan Bahagian Kritikal Kapal

Pemeriksaan sanitasi dijalankan
(dek, bilik anak kapal / penumpang, bilik air, tandas, galley, pantry, stor
barang kering, bilik sampah)

☞ ☞ ☞

Jika sanitasi tidak memuaskan, arah dibersihkan Jika terjumpa kehadiran tikus, aktiviti pewasapan dijalankan. Jika pembiakan nyamuk dijumpai, arah pengasapan dijalankan

10

Q B : Invalid Certificate

Memuaskan - Sijil Pratique dikeluarkan dan kapal boleh beroperasi

Tidak Memuaskan - Aktiviti pewasapan / sanitasi dijalankan

11

Q B : Mati

KEMATIAN ANAK KAPAL / PENUMPANG DISEBABKAN PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT

Tindakan Semasa Di Pejabat

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Status kuarantin Maklum kepada Pegawai Kesihatan Arah ejen perkapalan dapatkan maklumat pesakit Maklumkan kepada hospital untuk tindakan Penyediaan peralatan (lampiran 2)

12

Tindakan Sebelum Naik Kapal Kapal tidak dibenarkan menjalankan sebarang operasi ⇒ Pastikan bendera Q dinaik ⇒ Pastikan rat-guard dipasang ⇒ Pemeriksaan oleh pihak kesihatan ⇒
PPKP bersama Pegawai Kesihatan naik ke kapal

13

Q B : Mati

 Tindakan Semasa Berada Di Atas Kapal ⇒ Dapatkan maklumat si mati dari kapten kapal ⇒
Pemeriksaan dokumen kapal
— Maritime Declaration of Health — Sijil DC/DEC — Senarai Anak Kapal / Penumpang

Pemeriksaan keatas si mati oleh Pegawai Kesihatan

14

Q B : Mati

Pemeriksaan Bahagian Kritikal Kapal

Pemeriksaan sanitasi dijalankan
(dek, bilik anak kapal / penumpang, bilik air, tandas, galley, pantry, stor barang kering, bilik sampah)

☞ ☞ ☞

Jika sanitasi tidak memuaskan, arah dibersihkan Jika terjumpa kehadiran tikus, aktiviti pewasapan dijalankan. Jika pembiakan nyamuk dijumpai, arah pengasapan dijalankan

15

Q B : Invalid Certificate

Memuaskan - Sijil Pratique dikeluarkan dan kapal boleh beroperasi

Tidak Memuaskan - Aktiviti pewasapan / sanitasi dijalankan

16

PELABUHAN TERAKHIR KAPAL BERLABUH DARI KAWASAN ENDEMIK

Q B : Last Port

Tindakan Semasa di Pejabat

Penyediaan peralatan (lampiran 1)

Tindakan Sebelum Naik Kapal

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Kapal tidak dibenarkan menjalankan sebarang operasi Pastikan rat-guard dipasangkan Pastikan bendera Q dinaikkan Pemeriksaan oleh pihak kesihatan
17

Q B : Last Port

Pemeriksaan Bahagian Kritikal Kapal

Bahagian Kritikal
(dek, bilik anak kapal / penumpang, bilik air, tandas, galley, pantry, stor barang kering, bilik sampah)

Borang digunakan
— —

Borang Pemeriksaan Sanitasi Kapal Borang Pemeriksaan Kapal Kuarantin

☞ ☞ ☞

Jika sanitasi tidak memuaskan, arah dibersihkan Jika terjumpa kehadiran tikus, aktiviti pewasapan dijalankan. Jika pembiakan nyamuk dijumpai, arahkan pengasapan dijalankan
18

QB: Stowaway

KEHADIRAN PENUMPANG HARAM (STOWAWAY)

Tindakan Semasa Di Pejabat ⇒ ⇒ ⇒
Status kuarantin Penyediaan borang yang berkaitan Maklumkan kepada Pegawai Kesihatan

19

20

21

22

Tindakan Sebelum Naik Kapal ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
Kapal tidak dibenarkan menjalankan sebarang operasi. Pastikan rat-guard dipasangkan Pastikan bendera Q dinaikkan Pemeriksaan oleh pihak kesihatan

23

Tindakan Semasa Di Atas Kapal Siasatan ke atas penumpang haram ⇒ Pemeriksaan fiizikal oleh Pegawai Kesihatan ⇒

Pengeluaran Pratique

24

KUARANTIN C

Kapal perlu dikuarantin di labuhan dan perlu menjalani pemeriksaan kuarantin sebelum rapat didermaga

25

PEMERIKSAAN KAPAL : KUARANTIN C

Kriteria:

1. 2. 3.

Kejadian penyakit berjangkit dikalangan anak kapal/penumpang Kematian anak kapal dan penumpang kerana penyakit berjangkit Pelabuhan terakhir kapal berlabuh dari kawasan epidemik

26

KEJADIAN PENYAKIT BERJANGKIT DIKALANGAN ANAK KAPAL / PENUMPANG

Tindakan Semasa Di Pejabat

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Memberikan status kuarantin dilabuhan sehingga tamat tempoh inkubasi Maklumkan kepada Pegawai Kesihatan Arahkan ejen perkapalan untuk mendapatkan maklumat pesakit Penyediaan peralatan yang berkaitan (lampiran 2) Maklumkan kepada hospital untuk tindakan Arahkan semua anak kapal / penumpang dikuarantin

27

Tindakan Sebelum Naik Kapal

⇒ ⇒ ⇒

Tiada sebarang operasi kapal. Tiada pemunggahan kontena / kargo Tiada turun-naik anak kapal / penumpang

PPKP naik ke kapal bersama Pegawai Kesihatan

28

Tindakan Semasa Berada Di Atas Kapal

⇒ ⇒

Dapatkan maklumat pesakit dari kapten kapal Pemeriksaan dokumen kapal
— — — —

Maritime Declaration of Health Sijil DC/DEC Senarai Anak Kapal / Penumpang Lain-lain dokumen yang berkaitan

Pemeriksaan keatas pesakit oleh Pegawai Kesihatan
— —

Pesakit dihantar ke hospital (kuarantin) Pemeriksaan kesihatan ke atas kontek.

29

Q B : Last Port

Pemeriksaan Bahagian Kritikal Kapal

Bahagian Kritikal
(dek, bilik anak kapal / penumpang, bilik air, tandas, galley, pantry, stor barang kering, bilik sampah)

Borang digunakan
— —

Borang Pemeriksaan Sanitasi Kapal Borang Pemeriksaan Kapal Kuarantin

☞ ☞ ☞

Jika sanitasi tidak memuaskan, arah dibersihkan Jika terjumpa kehadiran tikus, aktiviti pewasapan dijalankan. Jika pembiakan nyamuk dijumpai, arahkan pengasapan dijalankan
30

Memuaskan - Sijil Pratique dikeluarkan dan kapal boleh beroperasi

Tidak Memuaskan - Aktiviti pengawalan dijalankan semula

* Anak kapal / penumpang dikuarantin sehingga tempoh inkubasi tamat.

31

KEMATIAN ANAK KAPAL / PENUMPANG DISEBABKAN PENYAKIT BERJANGKIT

Tindakan Semasa Di Pejabat

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Memberikan status kuarantin di labuhan Arahkan semua anak kapal / penumpang di kuarantin Maklumkan kepada Pegawai Kesihatan Arahkan ejen perkapalan untuk mendapatkan maklumat si mati Penyediaan peralatan yang berkaitan (lampiran 2) Maklumkan kepada hospital untuk tindakan

32

Tindakan Sebelum Naik Kapal

⇒ ⇒ ⇒

Tiada sebarang operasi kapal. Tiada pemunggahan kontena / kargo Tiada turun-naik anak kapal / penumpang

PPKP naik ke kapal bersama Pegawai Kesihatan

33

Tindakan Semasa Berada Di Atas Kapal

⇒ ⇒

Dapatkan maklumat kematian dari kapten kapal

Pemeriksaan dokumen kapal
— — — —

Maritime Declaration of Health Sijil DC/DEC Senarai Anak Kapal / Penumpang Lain-lain dokumen yang berkaitan

Pemeriksaan keatas mayat oleh Pegawai Kesihatan
— —

Mayat dihantar ke hospital untuk tindakan selanjutnya Pemeriksaan kesihatan keatas anak kapal/penumpang
34

Q B : Last Port

Pemeriksaan Bahagian Kritikal Kapal

Bahagian Kritikal
(dek, bilik anak kapal / penumpang, bilik air, tandas, galley, pantry, stor barang kering, bilik sampah)

Borang digunakan
— —

Borang Pemeriksaan Sanitasi Kapal Borang Pemeriksaan Kapal Kuarantin

☞ ☞ ☞

Jika sanitasi tidak memuaskan, arah dibersihkan Jika terjumpa kehadiran tikus, aktiviti pewasapan dijalankan. Jika pembiakan nyamuk dijumpai, arahkan pengasapan dijalankan
35

Memuaskan - Sijil Pratique dikeluarkan dan kapal boleh beroperasi

Tidak Memuaskan - Aktiviti pengawalan dijalankan semula

* Anak kapal / penumpang dikuarantin sehingga tempoh inkubasi tamat.

36

PELABUHAN TERAKHIR KAPAL BERLABUH DARI KAWASAN EPIDEMIK

Tindakan Semasa Di Pejabat

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Memberikan status kuarantin di labuhan Arahkan semua anak kapal / penumpang di kurantin Arahkan ejen perkapalan untuk mendapatkan maklumat jika ada anak kapal / penumpang sakit Penyediaan peralatan yang berkaitan (lampiran 1)

37

Tindakan Sebelum Naik Kapal

⇒ ⇒ ⇒

Tiada sebarang operasi kapal. Tiada pemunggahan kontena / kargo Tiada turun-naik anak kapal / penumpang

38

Q B : Last Port

Pemeriksaan Bahagian Kritikal Kapal

Bahagian Kritikal
(dek, bilik anak kapal / penumpang, bilik air, tandas, galley, pantry, stor barang kering, bilik sampah)

Borang digunakan
— —

Borang Pemeriksaan Sanitasi Kapal Borang Pemeriksaan Kapal Kuarantin

☞ ☞ ☞

Jika sanitasi tidak memuaskan, arah dibersihkan Jika terjumpa kehadiran tikus, aktiviti pewasapan dijalankan. Jika pembiakan nyamuk dijumpai, arahkan pengasapan dijalankan
39

Memuaskan - Sijil Pratique dikeluarkan dan kapal boleh beroperasi

Tidak Memuaskan - Aktiviti pengawalan dijalankan semula

* Anak kapal / penumpang dikuarantin sehingga tempoh inkubasi tamat.

40

RODENT INSPECTION REPORT (For Quarantine and renewal of DC/DEC) Name of vessel: ____________________ Type of vessel: __________________________ Net Tonnage : ____________________ Gross Tonnage: ____________ Expiry Date of previous DC/DEC: ____________ Last Port: ________________________________ Left On: ________________________________ Nature of cargo carried: _____________________ Name and Address of shipping Agent: ___________________________________________________________________________ Signs of rodent infestation: __________________ Dropping/Nest/Others: ____________________ Any rats founds: ____________________________________________________________________________________________ Anti rodent measure on board: Rat Indications Extent of Sanitary Condition _________________________________________________________________________________ (3) (1) Harborages (2)

Hold:

1

2

3

4

5

6

7

8

Shelter deck space ……………………………………………………….. BunkerName of Inspection Office space Date: __________________ Time on board: ______________ Time left vessel ____________________ Time return to base: ________________

5

18

27

32

36

Old or recent evidence of dropping, runs or gnawing and Indicate light, moderate or heavy amount Engine room and Shaft seen. alley None, small, moderate or large. Clean / Dirty / Filthy

41

PEJABAT KESIHATAN PELABUHAN ………………………………............... LAPORAN PEMERIKSAAN SANITASI KAPAL Nama Kapal : ______________________________ Bendera : ______________________________ NRT : _______________________________ Tarikh Pemeriksaan: ________________________ Bil. 1. Dek Lokasi Butir Pemeriksaan
a. Kebersihan

Nama Nakhoda: _______________________________ Pemilik/Agen : _______________________________

Memuaskan

Tidak Catitan Memuask an

b. Barang –barang tersusun rapi

2.

Bilik Anak Kapal / Penumpang a) Kebersihan

b) pengudaraan mencukupi

c) Pencahayaan mencukupi

d) Tiada binatang/urungan serangga

3.

Bilik Air

a) Kebersihan

b) Peralatan berfungsi

4.

Tandas

a) Kebersihan

b) Peralatan berfungsi 1) Bilangan memuaskan : Baik (melebihi 80%) a) Bersih 2) 5.Bilangan tidak memuaskan Dapur (Galley) Sederhana (60-80 %) Cadangan: ………………………………………………. ………………………………………………… Tandatangan Pegawai Pemeriksa _____________________________ : Penilaian:

_____________________________ Tidak baik (< 60 %)

18

27

32

36

b) Kemudahan mencuci mencukupi ___________________________________ Tandatangan Pegawai Kesihatan

42

Serial Number: ……………..

GOVERNMENT OF MALAYSIA PRATIQUE
I hereby certify that the s.s/m.v. …………………………………………… From ……………………. Which arrived on the ……………. day of …………………… 20 ……… is on this part granted permission to leave the Quarantine Anchorage. Given under my hand and seal, Port of …………………………… Date and Time issued : ……………………... @ ……………………………

…………………………………… Port Health Officer, Port of ………………………, Johore, Malaysia.
43

SENARAI PERALATAN PEMERIKSAAN KAPAL (PLAQUE / YELLOW FEVER / OTHERS) BIL 01 Jaket Keselamatan 02 Kasut Keselamatan 03 Topi Keselamatan 04 Sarung Tangan Getah 05 Tag nama & Kad Pengenalan Diri 06 Beg Sandang 07 Lampu Suluh + Bateri 08 Lampu Ultraviolet + Bateri 09 Botol Universal untuk contoh najis tikus / breading 10 Borang² dan sijil berkaitan
4 17 34

PERALATAN

44

SENARAI PERALATAN PEMERIKSAAN KAPAL (CDC / Non-CD) BIL PERALATAN 01 Pakaian Overall (pakai-buang) 02 Sarung Tangan Getah 03 Penutup Muka (Face - Mask) 04 Cermin Mata (Google) 05 Jaket Keselamatan 06 Kasut Keselamatan (Getah Tinggi) 07 Topi Keselamatan 08 Tag nama & Kad Pengenalan Diri 09 Beg Sandang 10 Lampu Suluh + Bateri 11 Lampu Ultraviolet + Bateri 12 Kamera + Filem + Bateri 13 Borang² dan sijil berkaitan
7 12 24 29

45

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful