Anda di halaman 1dari 11

TAKSONOMI AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR

Ahli to edit Master subtitle style Clickkumpulan: Imran Adi Luqman Abdul Rahman Muhd Asyraf

4/28/12

TAKSONOMI

Tingkatan

Tingkatan & Cakupan 4/28/12

TAKSONOMI AFEKTIF KRATHWOHL


Click to edit Master subtitle style

4/28/12

Domain Objektif Afektif (Krathwohl)


Aras Tinggi Pencirian Komitm en Organisasi Menilai/ menghargai Gerakbalas/ respon Menerima Generalized set & perwatakan. Bertindak secara berterusan dengan nilai yang baru. Tanggapan & organisasi sesuatu sistem nilai Mensepadukan dlm nilai baru mengikut keutamaan. Penerimaan & kecenderungan terhadap sesuatu nilai serta minat menyertai & memberi komitmen. Persetujuan & kesudian bertindakbalas dan hasilkan tingkahlaku baru sebagai hasil pengalaman Sedar & sedia menerima sesuatu (idea, proses, benda dll), perhatian yang terkawal/ terpilih.
Zaini Abdullah 4/28/12 4

Aras Rendah

1. Menerima [receiving] Sedar menerima rangsangan. Kata kerja pilih, dengar, lihat Cth - Bila diminta pelajar akan mengangkat dan menunjukkan spesimen 2. Memberi respon [responding] Memberi respon kepada rangsangan. melibatkan diri dengan lebih aktif [pergerakan fizikal] Secara sukarela memberi respon. Kata kerja menjawab, mengucapkan. Cth - Pelajar akan menawarkan diri dalam projek sains
Zaini Abdullah 4/28/12 5

3. Menghargai [valuing] Secara sukarela menunjukkan penghargaan. Kata kerja bertanya, menyoal, mengajak Cth Bila diberi pilihan pelajar akan memohon untuk menghadiri kelas amali 4. Komitmen [commitment] (menggabungkan aras 4 - organization dan aras 5 characterization) Mempunyai sistem nilai yang tekal dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Kata kerja mempertahankan, mempengaruhi

Cth - Pelajar akan berhujah mempertahankan pendapatnya


Zaini Abdullah

4/28/12

TAKSONOMI PSIKOMOTOR HARROW


Click to edit Master subtitle style

4/28/12

Domain Objektif Psikomotor


Gerakan Ekspresif Kemahiran Gerakan Kebolehan Fizikal Kebolehan Persepsual Gerakan Asas Gerakan Refleksi Bahasa tubuh

Gerakan kemahiran tinggi Gerakan tektikal & teknikal

Gerakan berasaskan kemahiran

Gerakan yang mudah

Tidak dapat di kawal pantulan


Zaini Abdullah 4/28/12 8

Pergerakan refleks- reaksi yang tidak dipelajari Pergerakan asas- pergerakan asas berjalan, memegang dll Pesepsi- respon kepada rangsangan seperti visual, pendengaran, kinestetik. Keupayaan fizikal- stamina yang perlu diperkembangkan seperti kepantasan bergerak. Pergerakan berkemahiran- pergerakan beransur maju Komunikasi tidak berturutan- bahasa badan

4/28/12

TAKSONOMI TUJUAN PSIKOMOTOR DAVE 1975


NATURALIZATION ARTICULATION PRECISION MANIPULATION IMMITATION KETEPATA N PERANGKAIAN NATURALISASI * Melakukan gerak secara wajar dan efisien

* Merangkaikan berbagai gePENGGUNAAN Click to edit Master subtitle style secara rakan * Melakukan PENIRUAN berkesinam* Menggunagerak bungan kan konsep dengan * Menirukan untuk melateliti dan gerak yang kukan gerak benar telah diamati

PAU-

4/28/12

Sekian terima kasih

4/28/12