Anda di halaman 1dari 7

PENGAJARAN YANG KREATIF

KREATIVITI MELALUI PENGAJARAN

ARAHAN GURU YANG TERPERINCI

TINGKAH LAKU GURU SEWAKTU PENGAJARAN

IKLIM PERSEKITARAN
SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH PELBAGAI JENIS RANSANGAN DAN CABARAN MEMBERIKAN PELAJAR KESELAMATAN PERIBADI

FIZIKAL

MENTAL

EMOSI

INTERAKSI DUA HALA

GURU TIDAK SEHARUSNYA MENDOMINASI DAN MENGAWAL AKTIVITI PEMBELAJARAN

PELAJAR HARUS DIBERI PELUANG UNTUK MEMBERIKAN MAKLUM BALAS

KESIMPULAN