Anda di halaman 1dari 11

A8lZA 1

SLkCLAn kL8ANGSAAN 8A1ANG MLk8AU


17S00 1ANAn MLkAn
kLLAN1AN
A8lZA 2
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
Apabila balik dari sekolah, Liza mengeluarkan buku-buku barunya dan beg. Kakaknya berkata,
'Biar kakak tolong kamu balut buku-buku itu. Liza menjawab, 'Terima kasih, kak. Biar saya
sendiri m embalutbuku-buku ini.
Liza merupakan anak yang suka menolong ibu dan ahli keluarganya yang lain. Liza selalu
menolong ibunya mencuci pinggan mangkuk, melipat kain dan mengemas rumah. Liza juga
membantu ayahnya mencuci kereta.
Setiap pagi sebelum mandi, dia akan mengemas bilik tidurny supaya kelihatan kemas dan
bersih. Dia sentiasa menjaga kebersihan diri. Rambutnya diikat kemas, kukunya dipotong dan dia
sentiasamenjaga kebersihan pakaiannya.
Pada hari minggu, Liza dan keluarganya selalu bersama-sama membersihkan rumah dan
menanam pokok-pokok bunga. Terdapat pelbagai jenis pokok bunga di halaman rumahnya.
Menanam pokok bunga merupakan hobi keluarga mereka. Kawasan tempat tinggal mereka sentiasa
kelihatan bersih dan cantik.
A8lZA 3
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
amdan bangun lewat pagi itu kerana dia menonton televisyen hingga larut malam. Dia tidak
sempat bersarapan. Dia terus mencapai basikalnya untuk pergi ke sekolah tanpa bersalam dengan
ibu dan bapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghiraukan lampu merah lalu terus
memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah,murid-
murid telah berada di tapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa mengunci
basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu 'Negaraku, dia masih lagi berlari untuk masuk ke
dalam barisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia
telah diberi tumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah.
A8lZA 4
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
Aminah sedang membaca buku sambil menunggu bas sekolahnya. Tiba-tiba, beliau dihampiri
oleh seorang pengemis. Pengemis itu meminta wang daripada Aminah. Aminah telah memberikan
wang syiling baki wang sakunya kepada pengemis itu. Pengemis itu mengucapkan terima kasih
sebelum pergi. Apabila bas sekolahnya tiba, Aminah beratur sebelum menaiki bas. Dia memberi
peluang kepada murid-murid yang lebih kecil untuk menaiki bas dahulu. Ketika berada di dalam
bas, dia ternampak murid tahun dua membuang sampah melalui tingkap bas. Dia telah menegur
budak itu dan memberitahunya bahawa perbuatan itu tidak wajar dilakukan kerana boleh
menimbulkan berbagai-bagai kesan.
A8lZA 3
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
Ahmad ialah posmen di sebuah pejabat pos. Beliau mempunyai seorang isteri dan dua orang
anak. Beliau juga turut memelihara ibunya yang sudah tua. Sejak ibunya diserang sakit, kehidupan
sehariannya menjadi sibuk. Setiap hari, ketika hari masih lagi terang-terang tanah, Ahmad sudah
pun menghidupkan motosikalnya untuk menghantar dua orang anaknya ke sekolah.
Pulang daripada menghantar anaknya, Ahmad akan memandikan ibunya yang sakit. Isterinya
pula membantu Ahmad menyediakan makan dan minum untuk ibu mentuanya itu. Kemudian segera
ke tempat kerja. Beliau sentiasa awal sampai di tempat kerja dan terus memulakan kerja dengan
menyusun semua surat yang perlu dihantar. Beliau akan memastikan surat-surat yang dihantar
sampai di tempat yang dialamatkan. Di pejabatnya pula, Ahmad sangat menghormati ketua dan
rakan setugasnya. Setelah berkhidmat selama 10 tahun, beliau telah di naikkan pangkat.
A8lZA 6
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
8uar de||ra pe|oaga| rasa,
0|pel|| seoe|ur Wa|lu serja;
0ar| |ec|| r|rgga|ar deWasa,
lou oapa reroe|a| perur rarja.
0a|ar surga| d|pasarg ouou,
Vasu| see|or ||ar |e||sa;
3urggur ru||a jasaru |ou,
3eparjarg rayal d||erarg serl|asa.
L|rau |aslur| jargar d||upa,
8e|| juga seourg|us asarjaWa;
T|da||u |upa padaru oapa,
3arggup oer|oroar rarla dar ryaWa.
Kacarg d|carpur sarlar |e|apa,
Nas| oeru|ar pucu| pegaga;
Ter|ra |as|r |ou dar oapa,
8ersyu|ur ||la r|dup oarag|a.
A8lZA 7
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
3er|rggu le|ar oer|a|u. Za|lor seperl| rar|-rar| yarg oer|a|u asy|| oer|ururg d| da|ar o||||rla. lou
dar ayarrya o|roarg a|ar s||ap ara| rere|a |lu.
'Za|lor ra|u, |ou. KaWar-|aWar seruarya rerdapal |epulusar yarg oa|| da|ar peper||saar,
|ala Za|lor dergar |eceWa.
'Ta| rergapa|ar Za|lor. Karu oo|er rercuoa |ag| da|ar uP3R yarg seoerar, ras|ral |ourya.
3eoerarrya Za|lor ada|ar seorarg rur|d yarg raj|r. 3el|ap rar| d|a a|ar rergu|arg |aj|
pe|ajararrya. 3ega|a-ga|arya le|ar d||a|u|ar, lelap| d|a ras|r gaga|. Za|lor ru|a rerasa |eceWa.
Ayar dar |ourya serl|asa reroer| rol|vasa| dar ras|ral |epada Za|lor. A|r|rrya Za|lor ru|a sedar.
0|a oarg||l dar oerusara dergar le|r||-le|r|| oe|ajar yarg oelu|.
Vasa rerdudu|| peper||saar uP3R yarg seoerar le|ar l|oa. 8eoerapa ou|ar |erud|ar apao||a
|epulusar d|urur|ar, Za|lor oerjaya rerdapal 5A. Za|lor oersyu|ur alas |ejayaar |lu. 0|a oerler|ra
|as|r alas ras|ral |ou dar ayarrya.
A8lZA 8
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
Pada sualu rar|, |el||a Zar|ra oerada d| da|ar oas urlu| |e se|o|ar, l|oa-l|oa d|a d|legur o|er
seorarg |e|a|| lua. Le|a|| lua |lu dudu| d| seoe|arrya. T|oa-l|oa |e|a|| lua |lu oerlarya, '8o|erla| ara|
lo|org le|ar|ar |ocerg urlu| pa| c|| apao||a l|oa rarl|? Zar|ra rergarggu|. Le|a|| lua |lu
rergucap|ar ler|ra |as|r. 3el|oarya d|lerpal yarg |e|a|| lua |lu ra|sud|ar, Zar|ra pur rere|ar
|ocerg oas urlu| |e|a|| |lu. Zar|ra rer|rp|r largar |e|a|| lua |lu lurur dar| oas. Tarpa d|duga, seouar
dorpel oerWarra r|lar lerc|c|r d| alas |erus| yarg d|dudu|| |e|a|| lu |lu. Tarpa rerouarg rasa, Zar|ra
rergaro|| dorpel |lu |a|u d|serar|ar |epada |e|a|| lua lerseoul.
A8lZA 9
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
Pada r|rggu |epas, 0ar A| Lorg sedarg rerurggu |el|oaar |oruler urlu| perg| |e rurar |ou
saudararya d| 0oroa|. 0|a reroaca sural |raoar sererlara rerurggu |el|oaar |oruler. 8eoerapa
r|r|l |erud|ar, |oruler pur l|oa. 0|a dudu| d| seouar |erus|. 3el|oryad| 3leser Koruler 3uoarg
Jaya, seorarg War|la yarg saral rergardurg ra|| dar oerd|r| d| seoe|arrya |erara l|ada lerpal
dudu| yarg |osorg.T|da| ada seorarg pur dar|pada perurparg |oruler |lu yarg reroer||ar
pe|uarg |epada War|la |lu urlu| dudu|. Tarpa rerouarg rasa, 0ar A| Lorg reroer| lerpal
dudu|rya |epada War|la |lu. war|la |lu rergucap|ar ler|ra |as|r Kel||a lurur dar| |oruler, 0ar A|
Lorg rer|rp|r largar War|la |lu. war|la |lu rergucap|ar ler|ra |as|r se|a|| |ag|.
A8lZA 10
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.
Terarg-lerarg a|r d| |aul,
3arpar |o|e| rud|| |e larjurg;
lal| ler|erarg ru|ul reryeoul,
8ud| sed|||l rasa ra| jurjurg.
P|sarg eras d|oaWa oe|ayar,
Vasa| seo|j| d| alas pel|;
lularg eras oo|er d|oayar,
lularg oud| d|oaWa ral|.
Tarar sera| larar ra||a,
Tarar juga po|o| serg|uarg;
0rarg oeroud| d|sarjurg ru||a,
Ke rara perg| l|ada lerouarg.
8|rlarg lujur s|rar oerser|,
8u|ar purrara dalarg rererpa;
0rarg oeroud| se|a|u d|car|,
Apa yarg dapal jargar d||upa.
3aro|| reryary| rergrayurg oua|,
Ara| d|dodo| lerl|dur |era;
8ud| d|sera| oa|l| d|lua|,
Verjad| ara|ar Wa|au d| rara.
Carl|| surggur ge|arg suasa,
Var| d|pa|a| apao||a oerja|ar;
l|dup per|u oeroud| oarasa,
8arya| lerdapal rarda| dar lau|ar.
A8lZA 11
8ahag|an C
(Masa yang dlcadangkan 20 mlnlL)
(20 markah)
1. Tu||s oeoerapa r||a| rurr|/pergajarar yarg oo|er |aru dapal| dar|pada pel||ar d| oaWar. Parjarg
|arargar |aru resl||ar t|dak kurang dar|pada 50 patah perkataan.Tu||s jaWapar |aru da|ar salu
pererggar.