Anda di halaman 1dari 7

Mula

Taip sukukata awal berdasarkan gambar yang diberi .

kam
Semak jawapan
Padam Jawapan

seterusny a

Taip sukukata awal berdasarkan gambar yang diberi .

kum
Semak jawapan
Padam Jawapan

seterusny a

Taip sukukata awal berdasarkan gambar yang diberi .

bin
Semak jawapan
Padam Jawapan

seterusny a

Taip sukukata awal berdasarkan gambar yang diberi .

tim
Semak jawapan
Padam Jawapan

seterusnya

Taip sukukata awal berdasarkan gambar yang diberi .

gen
Semak jawapan
Padam Jawapan

seterusnya

Terima kasih kerana menggunakan latihan ini.

Ya

Tidak