Anda di halaman 1dari 4

CCn1CP LA1lPAn 1

Penggunaan balan:
i) Teidapai gambai diiluii dengan ejaannya yang beimula dengan luiuf
volal.
ii) Muiid diminia mencaii peilaiaan dalam loial luiuf yang ielal disedialan.
iii) Seielal muiid menemui luiuf ieisebui, muiid diminia memasullan
luiuf-luiuf peilaiaan yang dijumpai le dalam polei luiuf yang disedialan.
iv) Sesudal iiu, muiid ieisebui diminia uniul menyebui beimula daii luiuf
volal lemudian pada peilaiaan ieisebui.
Keluaian] lelebilan balan:
i) Balan ini membolellan muiid belajai sambil beimain.
ii) Muiid dapai mempelajaii luiuf volal dan bunyinya beidasailan asosiasi.
iii) Muiid dapai belajai mengeja peilaiaan dengan lebil iepai.
iv) Balan mudal disedialan dan iinglas selaias dengan lefalaman muiid
CCn1CP LA1lPAn 2
O Menyedialan gambai binaiang sepeiii ayam, laial,
laiimau dan gajal beseiia dengan ejaan di bawal
gambai ieisebui.
O Kemudian minia muiid uniul mengeja dan menyebui
luiuf yang ieidapai dalam peilaiaan ieisebui.
Ayam
CCn1CP LA1lPAn 3
O Menyedialan gambai sepeiii cai, van, pen, bom dan
menyedialan peilaiaan gambai ieisebui.
O Meminia muiid uniul membaca peilaiaan ieisebui
dan wainalan gambai yang ielal disedialan
Pen