Anda di halaman 1dari 20

Pengenalan Bimbingan Dan Kaunseling

MOHAMAD SHUHMY SHUIB


PEGAWAI TADBIR (KAUNSELOR) PPUM

5/1/2012

Pengenalan Kaunseling
Apa Itu Kaunseling......
Kaunseling ialah suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling - Perkama.

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

Objektif Kaunseling
Menolong menganalisa keadaan, sikap, pandangan dan kelakuan yang menghalang klien bekerja dengan berkesan. Menolong klien untuk menyesuaikan diri dalam situasi bekerja melalui proses penyelesaian masalah. Membolehkan klien menganalisa pandangan mereka dan mencari pelbagai cara dan tingkah laku yang mengganggu. Menolong klien menyelesaikan masalahnya.
5/1/2012 3

Tujuan Kaunseling
Memberi Maklumat. Masalah klien selalunya berkaitan dengan kekurangan maklumat. Mendapatkan gambaran (kefahaman) yang jelas berhubung dengan masalah daripada kaunselor.

Membuat keputusan Membantu klien membuat keputusan kerana kerap kali menghadapi masalah untuk membuat keputusan. Kaunselor boleh mengemukakan cadangan dan berbincang dengan klien sebelum sesuatu keputusan diambil. Menggalakkan Celik Akal Membantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri (menyelami diri dan persekitaran Membantu klien mengetahui dirinya adalah kunci kepada masalah yang dihadapinya Penyelesaian Konflik Mengurangkan ketegangan dan permusuhan di antara dua individu (pihak) Membantu mereka menerima perbezaan dan mencari jalan untuk mencapai penyelesaian yang mengutungkan
4

Memberi Sokongan Klien memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bagi, kemesraan dan pameran perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah.
5/1/2012

Teori Kaunseling
Kekuatan kaunseling banyak bergantung pada kebijaksanaan kaunselor untuk mempraktikkan teori-teori kaunseling (lebih 200 teori yang ada), yang meliputi empat pendekatan yang utama;
Pendekatan Psikoanalisis Pendekatan Afektif (Perasaan) Pendekatan Kognitif (Pemikiran) Pendekatan Perlakuan

5/1/2012

AKTIVITI-AKTIVITI KAUNSELING
PERKEMBANGAN Memberikan maklumat mengenai sumber dan kekuatan seseorang supaya ia mempunyai azam dan usaha kepada aktiviti sihat, peningkatan sifat positif. INTERVENSI Merubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri
5/1/2012

PEMULIHAN Penekanan adalah kepada isu-isu dan permasalahan peribadi, mentaliti, kerjaya dan penyesuaian diri agar seseorang itu dapat berfungsi sepenuhnya

PENCEGAHAN Mengadakan programprogram pencegahan ke atas perlakuan dan sifat yang negatif dari segi emosi dan pemikirannya
6

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

Klien
Klien ertinya individu yang dirujuk atau datang untuk mendapatkan khidmat kaunseling yang terdiri dari kakitangan Jabatan berkenaan

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

Datanglah berjumpa kaunselor anda dengan segera untuk menentukan masa pertemuan rasmi samada secara bersendirian (kaunseling individu atau berkumpulan (kaunseling kelompok)

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

PERKHIDMATAN DIJALANKAN
Perkhidmatan ini dijalankan secara :
Kaunseling individu Kaunseling kelompok APAKAH KAUNSELING INDIVIDU & KELOMPOK
Kaunseling individu ialah pertemuan antara seorang pekerja (klien ) dengan seorang kaunselor. Kaunseling kelompok ialah pertemuan dan perbincangan orang pekerja (klien ) dengan seorang kaunselor.

5/1/2012

Rasional Perkhidmatan Kaunseling


Penekanan adalah kepada isu-isu dan permasalahan peribadi, mentaliti, kerjaya dan penyesuaian diri agar seseorang itu dapat berfungsi sepenuhnya. Kewujudan Ketegangan dan ketidakpuasan ditempat kerja. Ketidakseimbangan emosi. Kebimbangan tentang kemahiran dan kemampuan.

5/1/2012

10

Rasional Perkhidmatan Kaunseling (samb)


Perbezaan individu yang bertentangan dengan imej korporat. Konflik peranan dengan caragaya pentadbiran pengurus. Perbezaan di antara keperluan personel dengan polisi jabatan. Prestasi kerja yang tidak memuaskan dan tabiat kerja yang tidak baik. Masalah peribadi dan keluarga. Kebosanan kerja dan kekurangan pergerakan kerjaya. Keperluan pertolongan untuk mengembangkan sesuatu tingkah laku. Keperluan sokongan dalam menghadapi krisis semasa.

5/1/2012

11

Mengapa Kaunseling Diperlukan


Masalah Pencapaian Mutu Kerja Masalah Sikap Masalah Penyesuaian Diri Stress Di tempat Kerja Masalah Situasi

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

12

Lima Prinsip Kaunseling Pekerja


Mendengar dengan sebaiknya sebelum membuat

sebarang pernyataan. Elakkan mengkritik atau nasihat yang terburu-buru. Jangan bertelagah atau berhujah. Menumpukan sepenuhnya perhatian kepada pekerja. Dapatkan sesuatu yang tersirat yang cuba disampaikan.

5/1/2012

13

Fungsi Kaunseling Dalam Organisasi


Mengdiagnosis masalah pekerja atau kepincangan organisasi. Memberi peluang pekerja meluahkan perasaan. Membantu pekerja berfikir dengan jelas dan tidak dikuasai oleh emosi. Memberi nasihat. Menyokong dan menenangkan pekerja. Menilai diri. Mempertingkatkan komunikasi dalam organisasi. Memajukan diri.

5/1/2012

14

8 langkah Pendekatan kaunseling sistematik


Menerima rujukan dan menilai kesesuaian rujukan tersebut Menerangkan perhubungan kaunseling dan bersiap sedia untuk temubual. Membina satu model berkaitan dengan tumpuan klienapa yang hendak? Menentukan matlamat dan objektif sesi kaunseling. Melaksanakan strategi Menilai prestasi klien Menamatkan Sesi Kaunseling Memantau prestasi klien.
5/1/2012 15

CIRI KAUNSELOR ISLAM


Hikmah (bijaksana)
Kaunselor hendaklah menggunakan kebijaksanaannya dalam ia menerima klien dengan hati terbuka, menggunakan tutur kata yang baik dan menyenangkan atau cara kasar mengikut rentak yang sesuai dengan klien yang ganas sekiranya cara itu boleh menawan hati klien dan melemahkannya sebelum diajak berbincang dalam suasana penuh kemesraan.
5/1/2012 PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya. 16

Mauizah (pengajaran yang baik).


Apabila kaunselor memberi nasihat dengan kasih sayang dan ikhlas hati dengan mengemukakan buruk baiknya sesuatu isu agar klien dapat membuat pertimbangan yang wajar berdasarkan Rasulullah sendiri pun dilutuskan untuk menyatakan khabar berita yang menggembirakan dan khabar berita yang menakutkan.

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

17

Mujadalah (dialog)
Berdialog dengan kliennya dengan memberikan hujjah-hujjah yang munasabah dan bersesuaian dengan masalah yang dihadapi, oleh itu kaunselor juga harus ada ilmu dan mengalaman supaya ia boleh dijadikan garis panduan yang membantu klien.

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

18

Ilmu Allah
Qada dan qadar itru rahsia Allah dan tidak ada sesiapa yang mengetahuinya, maka hal ini boleh diambil pakai untuk kaunseling klien yang bermasalah bagi mencari ketenteraman jiwa.

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

19

5/1/2012

PTJ Sumber Manusia, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

20