Anda di halaman 1dari 47

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN,KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN P.U.(A) 176/2005 (BERKUATKUASA MULAI 1 MEI 2005)

PU(A) 176 BERKUATKUASA 1.5.2005 MENGGANTIKAN BAB A 1973. HENDAKLAH TERPAKAI BAGI SEMUA PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2

PERINGKAT
PERLANTIKAN PENGAMBILAN TARIKH PERLANTIKAN, GAJI PERMULAAN DAN PERGERAKAN GAJI TEMPOH PERCUBAAN, PENGESAHAN PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN KEKANANAN OPSYEN KWSP DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN KENAIKAN PANGKAT, PEMANGKUAN DAN PENANGGUNGAN KERJA PENAMATAN PERKHIDMATAN DAN PERLETAKAN JAWATAN PERLANTIKAN PEGAWAI KONTRAK UMUR PELBAGAI

TAFSIRAN
KETUA JABATAN
SESEORANG PEGAWAI YANG MENGETUAI SESUATU JABATAN ATAU KETUA PERKHIDMATAN MENGIKUT MANA YANG BERKENAAN

PELANTIKAN
PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM OLEH SURUHANJAYA SECARA TETAP, SEMENTARA ATAU KONTRAK TERMASUK LANTIKAN PERTAMA KE PERKHIDMATAN KERAJAAN DAN SEBARANG PERLANTIKAN PEGAWAI- PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT KE DALAM SKIM PERKHIDMATAN YANG LAIN

KENAIKAN PANGKAT
PENINGKATAN SECARA HAKIKI DARI SATU GRED KE SUATU GRED YANG LEBIH TINGGI DALAM SKIM PERKHIDMATAN YANG SAMA DENGAN KELULUSAN LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT

TAFSIRAN
PENGAMAL PERUBATAN BERDAFTAR
PENGAMAL PERUBATAN YANG DIDAFTARKAN DI BAWAH AKTA PERUBATAN 1971

PEMANGKUAN

PELAKSANAAN TUGAS SECARA SEPENUH MASA, SATU JAWATAN LAIN YANG LEBIH TINGGI GREDNYA DARIPADA GRED HAKIKI PEGAWAI ITU DALAM PERKHIDMATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN YANG SAMA DENGAN KELULUSAN LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT

PERTUKARAN SEMENTARA
PELANTIKAN SESEORANG PEGAWAI KE PERKHIDMATAN YANG LAIN , DI BAWAH PIHAK BERKUASA MELANTIK YANG SAMA UNTUK TEMPOH TERTENTU TANPA MEMUTUSKAN IKATAN PEGAWAI DENGAN PERKHIDMATAN TERDAHULUNYA.
5

PERLANTIKAN JAWATAN PERLANTIKAN JAWATAN

SEMUA PELANTIKAN MESTI MENGIKUT SKIM PERKHDMATAN YANG SEDANG BERKUATKUASA. WARGANEGARA - SECARA TETAP, SEMENTARA DAN KONTRAK BUKAN WARGANEGARA- SEMENTARA DAN KONTRAK PEGAWAI YANG TELAH MELETAK JAWATAN - TIDAK BOLEH DIAMBIL KECUALI MENDAPAT KEBENARAN KHAS DARI SURUHANJAYA SETELAH MENIMBANG LAPORAN DARIPADA BEKAS KETUA JABATAN MENGENAI SEBAB PELETAKAN JAWATANNYA. PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI YANG TELAH DIBERSARAKAN ATAS SEBAB KESIHATAN - BOLEH DILANTIK SEMULA JIKA DISAHKAN SIHAT DAN BERKEUPAYAAN - SATU PANEL PERUBATAN YANG DITUBUHKAN ATAS PERMINTAAN SURUHANJAYA YANG TIDAK KURANG DARIPADA 2 ORANG DAN SEORANG DARIPADANYA ADALAH PAKAR BAGI PENYAKIT YANG PERNAH DIHADAPI PERMOHONAN BEKAS PEGAWAI YANG DIBUANG KERJA JIKA KERANA TINDAKAN TATATERTIB ATAU KERJA YANG TIDAK MEMUASKAN TIDAK BOLEH DIAMBIL KECUALI DENGAN KELULUSAN SURUHANJAYA
7

PERMOHONAN PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT - BOLEH DILANTIK KEDALAM MANA-MANA SKIM PERKHIDMATAN ATAS BUDIBICARA SURUHANJAYA DAN HENDAKLAH MELALUI KETUA JABATAN BESERTA KENYATAAN PERKHIDMATAN DAN ULASAN KETUA JABATAN SESEORANG PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN DALAM SKIM PERKHIDMATAN TERDAHULUNYA DAN DILANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN YANG LAIN BOLEH DIBENARKAN OLEH SURUHANJAYA KEMBALI KE SKIM PERKHIDMATAN LAMANYA JIKA GAGAL UNTUK DISAHKAN DALAM JAWATAN BARUNYA. - DALAM TEMPOH TIGA TAHUN DARI TARIKH KUATKUASA PERLANTIKANNYA DENGAN SYARAT : i) ADA KEKOSONGAN JAWATAN BUKAN DISEBABKAN KELAKUAN YANG MEMUASKAN ii) TIDAK iii)

PERSETUJUAN KETUA PERKHIDMATAN LAMANYA


8 PEGAWAI HENDAKLAH DIBERI MATA GAJI YANG

SESEORANG PEGAWAI DENGAN PERSETUJUAN SENDIRI DAN KETUA JABATANNYA SERTA DENGAN KELULUSAN SURUHANJAYA BOLEH DIPINJAM KEMANAMANA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI, BADAN BERKANUN, KUASA TEMPATAN ATAU MANA-MANA ORGANISASI DIDALAM DAN DILUAR NEGERI. SESEORANG PEGAWAI BOLEH DENGAN KELULUSAN SURUHANJAYA DILANTIK SECARA PERTUKARAN SEMENTARA KEMANA-MANA JAWATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM DENGAN SYARATSYARAT YANG DITENTUKAN OLEH KPPA.
9

PENGAMBILAN JAWATAN PENGAMBILAN JAWATAN

10

IKLAN JAWATAN KOSONG


IKLAN DI DALAM AKHBAR HARIAN BAHASA MELAYU

KUMPULAN SOKONGAN DIPAMERKAN DIPAPAN KENYATAAN


JABATAN/SURAT PEKELILING

MENGANDUNGI NAMA, TARAF PERLANTIKAN JAWATAN,


JADUAL GAJI, SKIM PERKHIDMATAN, KELAYAKAN AKADEMIK, UMUR, TARIKH TUTUP PERMOHONAN DAN CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

MAKLUMAT JAWATAN

KETUA JABATAN MEMAKLUMKAN KE SURUHANJAYA MAKLUMAT: JUMLAH JAWATAN KOSONG YANG PERLU DIISI; JUMLAH CALON SIMPANAN YANG DIKEHENDAKI; SYARAT KHAS JIKA DIKEHENDAKI; DAN PERIHAL TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATAN ITU PINDAAN KELAYAKAN ATAU SYARAT LAIN DALAM SKIM PERKHIDMATAN KETUA JABATAN MESTI TERLEBIH DAHULU MENDAPATKAN KELULUSAN KPPA SEBELUM MEMAKLUMKAN KE 11 SURUHANJAYA.

TAWARAN JAWATAN
SURUHANJAYA MEMBUAT TAWARAN PELANTIKAN
CALON BERJAYA MELALUI KETUA JABATAN DAN MEMAKLUMKAN KEPADA CALON TIDAK BERJAYA

KETUA JABATAN MEMBUAT TAWARAN PERLANTIKAN


MENGANDUNGI NAMA JAWATAN, JADUAL GAJI, TEMPOH PERCUBAAN, TEMPAT BERTUGAS DAN TARAF JAWATAN DENGAN SATU SALINAN KEPADA SURUHANJAYA

PEMERIKSAAN KESIHATAN
CALON YANG DILANTIK HENDAKLAH MEMATUHI SYARAT : a) DIPERIKSA DAN DIPERAKUI SIHAT UNTUK BERKHIDMAT OLEH PENGAMAL PERUBATAN BERDAFTAR
12

AKUAN BERKANUN
b) MEMBUAT SUATU AKUAN BERKANUN DI BAWAH AKTA AKUAN BERKANUN 1960 DIHADAPAN PESURUHJAYA SUMPAH/MAJISTRET/ HAKIM BAHAWA DIA i. TIDAK MEMPUNYAI APA-APA REKOD JENAYAH ii. TIDAK PERNAH DIBUANG KERJA iii. BUKANNYA PENAGIH DADAH iv. TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN ASING v. BUKAN SEORANG BANKRAP

c) MENANDATANGANI SURAT AKU JANJI [ P.U.(A) 395/1003]


13

SURUHANJAYA BOLEH MEMBATALKAN TAWARAN


PELANTIKAN JIKA CALON DIDAPATI TIDAK SIHAT ATAU TIDAK MEMATUHI SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN

SESEORANG

PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT BOLEH DIKEHENDAKI MEMATUHI SYARAT PELANTIKAN APABILA DILANTIK KE DALAM SKIM PERKHIDMATAN LAIN. JABATAN HENDAKLAH MENGHANTAR SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN PELANTIKAN DARIPADA CALON BESERTA DOKUMENDOKUMENYANG DITETAPKAN DAN TARIKH MELAPOR DIRI KEPADA SURUHANJAYA

KETUA

14

KEGAGALAN SESEORANG CALON MEMENUHI SYARAT-SYARAT TAWARAN SAMADA SALAH SATU ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN TERSEBUT DIBATALKAN

15

TARIKH PELANTIKAN, TARIKH PELANTIKAN, GAJI PERMULAAN DAN GAJI PERMULAAN DAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

16

TARIKH LANTIKAN

TARIKH LANTIKAN PERTAMA KALI, DARI TARIKH MELAPOR DIRI, PEGAWAI SEMENTARA DILANTIK KE JAWATAN TETAP YANG SERUPA DIKIRA PADA TARIKH SURUHANJAYA BERMESYUARAT DAN MELULUSKAN LANTIKAN ITU

PENETAPAN GAJI MASUK

SURUHANJAYA MENENTUKAN GAJI PERMULAAN


LANTIKAN PERTAMA KALI DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN
YANG BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN DISANDANG BOLEH DIBERI GAJI PERMULAAN LEBIH TINGGI BERDASARKAN SATU PERGERAKAN GAJI BIASA BAGI TIAP-TIAP GENAP SATU TAHUN PENGALAMANNYA.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN SESEORANG PEGAWAI YANG


BELUM DISAHKAN DAN DILANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN YANG LAIN

17

PENETAPAN GAJI MASUK

LANTIKAN PERTAMA : GRED GAJI : GAJI PERMULAAN : DALAM MATA GAJI P1T1 LANTIKAN PERTAMA :

PEMBANTU TADBIR(P/O) N17 RM820.38

PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED GAJI : N27 GAJI PERMULAAN : RM1204.55 (P1T1) MATA GAJI P1T5 : RM 1470.75 (JIKA DIPLOMA DALAM BIDANG PENTADBIRAN)

18

PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT DAN TELAH DISAHKAN JAWATAN, KPSL, PEGAWAI BADAN BERKANUN DILANTIK KE JAWATAN LAIN GAJI PERMULAAN DITETAPKAN BERDASARKAN MATA GAJI AKHIR JAWATAN LAMA CONTOH:
MAKLUMAT NAMA JAWATAN TARIKH KUAT KUASA KPSL GAJI PADA 1 JULAI 2007 RM1269.57)+(RM49.91) ATAU SEBELUMNYA MATA JAWATAN SEBELUM PEMB.TADBIR (P/0) N17 JAWATAN KPSL PEN.PEG.TADBIR N27 1 JULAI 2007

RM1269.57 (P1T10)

RM1337.65(P1T3) IAITU P1T10-P1T9 DIJAWATAN DAN DISELARASKAN KEPADA GAJI TERTINGGI BERHAMPIRAN DI JAWATAN KPSL

19

TARIKH PERGERAKAN GAJI


TARIKH LANTIKAN
JAN, FEB, MAC APRIL, MEI, JUN JULAI, OGOS,SEPT OKT, NOV, DIS

PERGERAKAN GAJI
I JANUARI 1 APRIL 1 JULAI 1 OKTOBER

TARIKH PERGERAKAN GAJI AKAN BERUBAH SEKIRANYA DINAIKKAN PANGKAT JIKA TARIKH KENAIKAN PANGKAT TIDAK BERADA DI ZON KENAIKAN GAJI ASAL. TARIKH PERGERAKAN GAJI TAHUNAN PEGAWAI DALAM PINJAMAN ATAU PERTUKARAN SEMENTARA SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN OLEH SURUHANJAYA

20

ANJAKAN GAJI
PERGERAKAN GAJI DARIPADA MATAGAJI SEMASA KE MATAGAJI DITANGGA BERIKUTNYA PADA SATU PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI SEKIRANYA LULUS PTK TAHAP 4 CONTOH: PERGERAKAN (LANTIKAN) T1 P1
1993.63 4718.25 2085.47

GAJI

PEGAWAI

TADBIR

DAN

DIPLOMATIK

M41

T2

T3

T4
2360.99

T5

T6

T7

.......

2177.31 2269 .15

2452 .83 2544.67 ...........

P2

5001.98

2089 .64

2185.65

2281.66

2377.67

2473.68

2569.69

2761.71 ...........

P3

2189.83 5295.68

2290.02

2390.21

2490.40

2590.59

2690.78

2790.97 ............

CONTOH BAGI ANGGOTA YANG TELAH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN PERGERAKAN GAJI BIASA -P1T1 KE P1T2 ANJAKAN GAJI PERTAMA - P1T3 KE P2T4 ANJAKAN GAJI KEDUA - P2T5 KE P3 T6

21

TEMPOH PERCUBAAN,PENGESAHAN TEMPOH PERCUBAAN,PENGESAHAN DAN PELANJUTAN TEMPOH DAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN PERCUBAAN

22

SYARAT PENGESAHAN
PEGAWAI DILANTIK KE PERKHIDMATAN AWAM HENDAKLAH
BERKHIDMAT DALAM TEMPOH PERCUBAAN TAHUN SATU HINGGA TIGA

SELAIN SYARAT-SYARAT PELANTIKAN, SESEORANG ANGGOTA


DIKEHENDAKI MEMENUHI SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN UNTUK DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN (LANTIKAN TERUS, ANGGOTA SEDANG BERKHIDMAT & KPSL) SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN (SISTEM SARAAN MALAYSIA):

MENJALANI TEMPOH PERCUBAAN 1 HINGGA 3 TAHUN LULUS SEMUA PEPERIKSAAN YG DISYARATKAN DAN KURSUS INDUKSI MENDAPAT SOKONGAN KETUA JABATAN
KETUA JABATAN MENGEMUKAKAN PERAKUAN KE SURUHANJAYA
DALAM TEMPOH SEBULAN DARI TARIKH PEGAWAI LAYAK
23

KETUA JABATAN MENGEMUKAKAN PERAKUAN KE SURUHANJAYA DALAM TEMPOH SATU BULAN DARI TARIKH PEGAWAI LAYAK i. PERAKUAN KETUA JABATAN; ii. KENYATAAN PEPERIKSAAN DAN/ATAU HADIR DENGAN JAYANYA KURSUS INDUKSI YANG DISYARATKAN;

iii. BORANG OPSYEN KWSP (Lamp. A PP 15/2001); DAN iv. KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG KEMASKINI

PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

PELANJUTAN TANPA DENDA/BERDENDA


DIKEMUKAKAN DALAM TEMPOH TIGA BULAN SELEPAS
TAMAT TEMPOH PERCUBAAN DENGAN : i. ii. SEBAB PEGAWAI TIDAK DISAHKAN SYOR KETUA JABATAN DENGAN DENDA/TANPA DENDA

iii. KENYATAAN PERKHIDMATAN iv. SENARAI PEPERIKSAAN DAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


24

TEMPOH PERCUBAAN HANYA BOLEH DILANJUTKAN TIDAK MELEBIHI


DUA TAHUN DAN KEPUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA PEGAWAI DALAM TEMPOH SATU BULAN DARI TARIKH KEPUTUSAN.

TARIKH PENGESAHAN

TARIKH PENGESAHAN SESEORANG PEGAWAI YANG BERJAYA MENYELESAIKAN TEMPOH PERCUBAAN ASALNYA ATAUPUN YANG DILANJUTKAN ADALAH PADA HARI PERTAMA SELEPAS TARIKH PEGAWAI ITU MEMATUHI SEMUA SYARAT YANG DITETAPKAN SESEORANG YANG DILANJUTKAN TEMPOH PERCUBAAN DENGAN BERDENDA HENDAKLAH: i. HILANG KEKANANANNYA

ii. TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI iii. PERUBAHAN TARIKH PEGERAKAN GAJI MENGIKUT TARIKH PENGESAHANNYA.
25

DASAR PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN Surat Pekeliling SPA Malaysia Bil. 1 Tahun 2000

Kursus Induksi/Peperiksaa tidak diadakan


Satu tahun ke satu tahun DENGAN TIADA BERDENDA
26

DASAR PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN


Surat Pekeliling SPA Malaysia Bil. 1 Tahun 2000

Gagal peperiksaan / Kursus Induksi Satu tahun BERDENDA Satu tahun BERDENDA

Tindakan penamatan perkhidmatan Kembali ke 27 Jawatan asal

DASAR PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN Surat Pekeliling SPA Malaysia Bil. 1 Tahun 2000

Tidak mendapat sokongan perakuan Ketua Jabatan Satu tahun DENGAN BERDENDA

Tindakan penamatan perkhidmatan 28

KEKANANAN KEKANANAN

29

KEKANANAN
PEGAWAI DALAM GRED LANTIKAN MENGIKUT TARIKH
DILANTIK SECARA TETAP

PEGAWAI

DALAM GRED KENAIKAN PANGKAT, MENGIKUT TARIKH PEGAWAI ITU MENYANDANG GRED SECARA HAKIKI PEGAWAI YANG KEMBALI KE SKIM PERKHIDMATAN TERDAHULUNYA HILANG KEKANANAN SEPANJANG BERADA DILUAR SKIM PERKHIDMATAN TERDAHULUNYA. BELAJAR TANPA GAJI HILANG KEKANANAN SELAMA TEMPOH BERCUTI TERSEBUT

PEGAWAI YANG BERCUTI TANPA GAJI SELAIN CUTI

30

OPSYENKWSP/ KWSP/ OPSYEN PEMBERIAN TARAF PEMBERIAN TARAF BERPENCEN BERPENCEN

31

SYARAT-SYARAT
SESEORANG PEGAWAI LANTIKAN TETAP BOLEH DIPERTIMBANGKAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN SETELAH MEMENUHI SYARAT BERIKUT:i. TELAH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN;

ii. TELAH BERKHIDMAT SELAMA TIDAK KURANG DARI TIGA TAHUN DALAM PERKHIDMATAN YANG BOLEH DI MASUKIRA MENGIKUT SEKSYEN 7, AKTA PENCEN 1980; DAN iii. MENDAPAT SOKONGAN DARIPADA KETUA JABATAN Lamp. C PP 15/2001.

32

HAK UNTUK MEMILIH


PEGAWAI-PEGAWAI PERLU DIBERI OPSYEN SAMA ADA UNTUK
MEMILIH SKIM PEKERJA PENCEN ATAU KUMPULAN WANG SIMPANAN

PEMILIHAN ADALAH MUKTAMAD IAITU SEKALI SAHAJA DALAM


PERKHIDMATAN S.P.P 2/91 - TAWARAN OPSYEN SAMADA MEMILIH SKIM PENCEN/KWSP

PENGIRAAN FAEDAH PERSARAAN


PENCEN BULANAN 1/600 X GAJI AKHIR X TEMPOH PERKHIDMATAN (DALAM BULAN) PENCEN PENUH BAGI TEMPOH PERKHIDMATAN SELAMA 360 BULAN TERHAD KEPADA 3/5 GAJI AKHIR GANJARAN 7.5% X GAJI AKHIR X TEMPOH PERKHIDMATAN(DALAM BULAN)
33

KENAIKAN PANGKAT KENAIKAN PANGKAT PEMANGKUANDAN DAN PEMANGKUAN PENANGGUNGAN KERJA PENANGGUNGAN KERJA

34

BERDASARKAN :
- KECEKAPAN DAN PRESTASI KERJA ( SASARAN KERJA TAHUNAN
DAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN) KELAYAKAN, PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN SIFAT-SIFAT PERIBADI, KEUTUHAN, POTENSI DAN KEPIMPINAN KEGIATAN LUAR DAN SUMBANGAN KEPADA NEGARA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI DALAM PINJAMAN ATAU PERTUKARAN SEMENTARA HENDAKLAH DIPERTIMBANGKAN DALAM APA-APA URUSAN KENAIKAN PANGKAT DALAM JAWATAN HAKIKINYA

KAEDAH PERLAKSANAAN :
PENGISIAN DENGAN IKLAN MELALUI PEKELILING JABATAN BAGI SESUATU JAWATAN DAN JABATAN TERTENTU PENGISIAN TANPA IKLAN KETUA JABATAN HENDAKLAH MEMBUAT PERAKUAN PEGAWAI YANG LAYAK KEPADA LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT

35

TARIKH KENAIKAN PANGKAT :


BERDASARKAN TARIKH YANG DITENTUKAN OLEH LEMBAGA
KENAIKAN PANGKAT.

TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE GRED TIDAK BOLEH LEBIH


AWAL DARIPADA TARIKH KEKOSONGAN ATAU TARIKH PEGAWAI ITU LAYAK

TARIKH KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN, TARIKH NAIK


PANGKAT TIDAK BOLEH LEBIH AWAL DARI TARIKH PEGAWAI DILULUSKAN MEMANGKU ATAU TARIKH JAWATAN ITU KOSONG - KENAIKAN PANGKAT KE GRED IALAH KENAIKAN BAGI JAWATAN P&P DAN KUMPULAN SOKONGAN - KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN IALAH KENAIKAN PANGKAT KEMANA-MANA JAWATAN DALAM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

36

PENETAPAN GAJI NAIK PANGKAT

HENDAKLAH LEBIH TINGGI DARIPADA GAJI AKHIR YANG DITERIMA DALAM GRED TERDAHULU : JIKA GAJI AKHIR RENDAH DARI GAJI PERMULAAN DALAM KENAIKAN PANGKAT DAN PERBEZAAN ADALAH SAMA ATAU LEBIH DARIPADA SATU PERGERAKAN GAJI BIASA DALAM GRED TERDAHULU PEGAWAI AKAN DIBAYAR GAJI PERMULAAN DALAM TINGKATAN BARUNYA. JIKA GAJI AKHIR KURANG DARIPADA GAJI PERMULAAN DALAM GRED KENAIKAN PANGKAT TETAPI PERBEZAAN KURANG DARI SATU PERGERAKAN GAJI BIASA DALAM GRED TERDAHULU PEGAWAI HENDAKLAH DILETAKKAN PADA MATA GAJI DALAM GRED KENAIKAN PANGKAT SELEPAS GAJI PERMULAAN.

i.

ii.

iii. JIKA GAJI AKHIR DALAM GRED TERDAHULU SAMA ATAU LEBIH TINGGI DARIPADA GAJI PERMULAAN DALAM GRED KENAIKAN PANGKATNYA, PEGAWAI HENDAKLAH DI BAYAR GAJI PADA SATU MATA GAJI YANG LEBIH TINGGI BERHAMPIRAN DENGAN GAJI AKHIR YANG DITERIMANYA.
37

ELAUN MEMANGKU
MEMANGKU SECARA PENUH JAWATAN YANG LEBIH TINGGI
DARIPADA JAWATAN HAKIKINYA

ELAUN TANGGUNG KERJA


MENJALANKAN KERJA YANG LEBIH TINGGI/ SAMA TARAF DARI
PERINGKAT JAWATAN HAKIKI DI SAMPING MENJALANKAN TUGAS-TUGAS SENDIRI. KALI I : BERKHIDMAT 28 HARI TANPA PUTUS KECUALI 5 HARI CUTI KECEMASAN. KALI II : BERKHIDMAT TIDAK KURANG 14 HARI DALAM TAHUN YANG SAMA. TERHENTI JIKA TERPUTUS SELAMA 14 HARI

38

PENAMATANPERKHIDMATAN DAN PERKHIDMATAN DAN PENAMATAN PELETAKANJAWATAN JAWATAN PELETAKAN

39

PENAMATAN PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN DI-PERTUAN AGONG BOLEH MENAMATKAN PERKHIDMATAN JIKA PEGAWAI ITU TELAH:
a. MENYEMBUNYIKAN MAKLUMAT TENTANG KESIHATAN DI

YANG

DALAM BORANG PEMERIKSAAN PERUBATAN; b. MEMBUAT SUMPAH PALSU DI DALAM AKUAN BERKANUN; c. TIDAK MENANDATANGANI AKUJANJI d. MEMALSUKAN APA-APA DOKUMEN BERHUBUNG PERLANTIKANNYA e. GAGAL TAPISAN KESELAMATAN

40

PENAMATAN PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG GAGAL DISAHKAN

YANG DI-PERTUAN AGONG BOLEH

MENAMATKAN PERKHIDMATAN SESEORANG PEGAWAI DALAM PERCUBAAN PADA PELANTIKAN PERTAMA YANG TELAH GAGAL UNTUK DISAHKAN DALAM PERKHIDMATANNYA SAMA ADA TEMPOH PERCUBAAN ASALNYA ATAU YANG DILANJUTKAN.

SESEORANG PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN


DALAM PERKHIDMATAN DALAM SKIM PERKHIDMATAN TERDAHULU DAN KEMUDIANNYA DILANTIK KE DALAM SKIM PERKHIDMATAN BARU TETAPI GAGAL DISAHKAN, BOLEH DIBERSARAKAN DEMI KEPENTINGAN AWAM DI BAWAH UNDANGUNDANG PENCEN, JIKA PEGAWAI ITU TELAH DIMASUKKAN KE DALAM PERJAWATAN

41

KUASA MENAMATKAN PERKHIDMATAN

KUASA MENAMATKAN PERKHIDMATAN SESEORANG


PEGAWAI DI BAWAH PERATURAN 46 DAN 47 HENDAKLAH TIDAK RENDAH DARIPADA PIHAK BERKUASA YANG MELANTIK ATAU LEMBAGA PEGAWAI YANG TELAH DIWAKILKAN DENGAN KUASA OLEH SURUHANJAYA DI BAWAH FASAL (6) PERKARA 144 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. PELUANG UNTUK MENUNJUKKAN SEBAB

PERKHIDMATAN SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH


DITAMATKAN DI BAWAH PERATURAN 46 ATAU 47 MELAINKAN JIKA TELAH DIBERI PELUANG UNTUK MENUNJUKKAN SEBAB, DALAM TEMPOH TIDAK KURANG DARIPADA EMPAT BELAS HARI DARI TARIKH PENERIMAAN NOTIS MENGAPA PERKHIDMATANNYA TIDAK BOLEH DITAMATKAN.
42

NOTIS PENAMATAN PERKHIDMATAN


YANG
DI-PERTUAN AGONG BOLEH MENAMATKAN PERKHIDMATAN SESEORANG PEGAWAI SELEPAS MEMBERINYA SUATU NOTIS BERTULIS SELAMA 30 HARI ATAU MEMBAYARNYA SEBULAN GAJI SEBAGAI GANTI NOTIS JIKA: i. 49 PEGAWAI ITU TIDAK MEMBERI JAWAPAN KEPADA NOTIS UNTUK MENUNJUKKAN SEBAB DI BAWAH PERATURAN DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN; DAN

ii. YANG DI-PERTUAN AGONG BERPUAS HATI BAHAWA TIADA SEBAB YANG MUNASABAH WUJUD UNTUK TIDAK MENAMATKAN PERKHIDMATAN PEGAWAI ITU. iii. BAGI PEGAWAI YANG DILANTIK SELAIN PELANTIKAN TETAP, TEMPOH NOTIS BERTULIS ITU HENDAKLAH: - MENGIKUT SYARAT PELANTIKAN PEGAWAI ITU; DAN - JIKA TEMPOH ITU TIDAK DIPERUNTUKKAN DALAM SYARAT PELANTIKANNYA, TIGA PULUH HARI.
43

NOTIS PELETAKAN JAWATAN


TERTAKLUK KEPADA PERATURAN 53, SESEORANG PEGAWAI
YANG BERHASRAT MELETAKKAN MENGEMUKAKAN NOTIS BERTULIS: JAWATAN HENDAKLAH

i. PEGAWAI YANG DILANTIK SELAIN PELANTIKAN TETAP, MENGIKUT SYARAT PELANTIKAN PEGAWAI ITU, ATAU TIGA PULUH HARI SEBELUM PELETAKAN JAWATAN ITU BERKUATKUASA ATAU SEBULAN GAJI SEBAGAI GANTI NOTIS; ii. GAJI SEBAGAI GANTI NOTIS; DAN iii. PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATANNYA, SEMBILAN PULUH HARI SEBELUM PELETAKAN JAWATAN ITU BERKUATKUASA ATAU SEBULAN GAJI SEBAGAI GANTI NOTIS.
44 NOTIS INI HENDAKLAH DIHANTAR OLEH PEGAWAI ITU KEPADA

PEGAWAI DALAM PERCUBAAN, TIGA PULUH HARI SEBELUM PELETAKAN JAWATAN ITU BERKUATKUASA ATAU SEBULAN

KUATKUASA NOTIS PELETAKAN JAWATAN

SETIAP PELETAKAN JAWATAN HENDAKLAH BERKUATKUASA PADA


HARI YANG BERIKUTNYA SELEPAS HARI YANG NOTIS DIBERIKAN OLEH PEGAWAI ITU TAMAT. PELETAKAN JAWATAN YANG TELAH BERKUATKUASA TIDAK BOLEH DITARIK BALIK.

PEMENDEKAN NOTIS PELETAKAN JAWATAN

KETUA JABATAN BOLEH MEMBENARKAN TEMPOH NOTIS PELETAKAN


JAWATAN DIPENDEKKAN ATAS MANA-MANA SEBAB YANG BERIKUT: PEGAWAI ITU MENYANDANG MANA-MANA JAWATAN DI PIHAK BERKUASA BERKANUN, PIHAK BERKUASA TEMPATAN ATAU AGENSI LAIN YANG DILULUSKAN OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM; ii. PEGAWAI ATAU PASANGAN, ANAK ATAU IBU BAPA PEGAWAI ITU MENGHIDAPI MASALAH KESIHATAN; iii. PEGAWAI ITU MENGHADIRI KURSUS ATAU LATIHAN YANG DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA YANG BERKENAAN; ATAU i

45

PELETAKAN JAWATAN TIDAK PERLU


SESEORANG PEGAWAI SESUATU PERKHIDMATAN AWAM, SAMA
ADA BERTARAF TETAP ATAU SEMENTARA YANG DILANTIK KE DALAM PERKHIDMATAN LAIN TIDAK DIKEHENDAKI MELETAKKAN JAWATANNYA DENGAN SYARAT PERMOHONAN DISOKONG DAN MELALUI KETUA JABATAN.

UMUR
BERSARA
JANTINA LELAKI PEREMPUAN BERSARA PILIHAN 40 TAHUN 40 TAHUN BERSARA WAJIB 55/56/58 TAHUN 55/56/58 TAHUN

46

SEKIAN TERIMA KASIH


47