Anda di halaman 1dari 27

BAB 4:

ISU-ISU ETIKA DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI

PERHATIKAN

ISU-ISU ETIKA DALAM SAINS & TEKNOLOGI


Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam

aturan susila dan beraktivti. Sains & Teknologi adalah hasil aktiviti manusia yang tidak terlepas daripada isu etika. Isu etika seringkali menjadi tajuk perdebatan antara golongan saintis dengan golongan agama mahupun budayawan.

DEFINISI ETIKA
Dari bahasa Yunani - ethico = moral.
Persoalan moral adalah persoalan praktikal yang

berkaitan dengan betul atau salah, benar atau tidak.


Pertimbangan moral seseorang sebahagiannya

bergantung kepada suasana/keadaan ia dibesarkan, sistem sosial/kelas ia hidup atau agama yang dianutinya.

ETIKA MENGKAJI TIGA PERSOALAN UTAMA MANUSIA


Apakah kebaikan dan keburukan?
Apakah kriteria untuk ukur baik atau

buruk?
Persoalan motif atau niat di sebalik

tingkah laku manusia

Persoalan utama akhlak Islam

status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah

Etika pada pandangan ...


Pemikir & Aliran
Kebaikan berkisar pada ilmu,

Falsafah Barat

kebahagian, kesempurnaan, keseronokan yang diingini oleh manusia.


Guna metod agama untuk

Aliran Moral

Politistik

takrif kebaikan (keupayaan untuk penuhi kehendak Tuhan (agama budaya) melalui sajian, pengorbanan & sembahan) jika tidak tunai berlaku keburukan.
Kriteria untuk nilai baik &

Filosof Barat & Aliran

Keagamaan

buruk berpunca dari keupayaan manusia seperti akal ratio, intusisi & pengalaman hidup.

Setiap tingkah laku menurut apa

yang manusia fikir. Maka ia bergantung kepada relatif tujuan & tidak bersifat standard/sejagat dalam menentukan baik atau buruk.
Sifat-sifat positif boleh dipupuk

melalui latihan kebiasaan dalam bentuk ibadah khusus mahupun umum di samping berakhlak terpuji.

Etika/sistem akhlak dlm Islam Berlandaskan:


Ciptaan Rabbani
Prinsip persamaan & perimbangan &

pertengahan Kebebasan memilih & tanggungjawab Prinsip kesejagatan dan kesyumulan (kesempurnaan)

ISU-ISU ETIKA DALAM SAINS & TEKNOLOGI


ISU SEJARAH - SEKULARISME DALAM SAINS & TEKNOLOGI

Isu ini timbul bila Barat

Lahir tokoh ilmuan Barat

terkongkong dalam persepakatan Gereja hingga bertindak memisahkan antara gereja dan agama. Zaman pertengahan ketika kemuncak ketamadunan Islam, wujud interaksi antara Barat dengan tamadun Islam. Barat melihat orang Islam gunakan kebebasan akal untuk maju. Barat terima hakikat keunggulan akal dan cuba pisahkan hakikat akal dengan agama.

seperti Copernicus & galilio Galili. Pengaruh mereka melahirkan suatu revolusi pemikiran pada dunia Barat.
William Wuvel (paderi) buat

kajian dalam fizik dan tegaskan bahawa Sains hanya ilmu yang berasaskan kajian imperikal bukan kerohanian.
Hakikat bagi Barat matlamat

penggunaan Sains & Teknologi tertakluk pada akal budi manusia.

ISU-ISU ETIKA DALAM SAINS & TEKNOLOGI


Pencemaran Isu Etika Oleh Barat
TEORI DARWIN Lihat silsilah manusia daripada haiwan. ALIRAN EMPIRIKAL Letakkan ukuran kemajuan atas sesuatu yang bersifat fizikal/material yang boleh dibuat ujikaji. Hidup manusia hanya tertumpu pada kebendaan. ALIRAN SAINTISME Meletakkan segala aktiviti Sains untuk Sains dan sains bersifat nature. Ia tidak terdedah kepada nilai baiki dan buruk.

Memperkosa fitrah kesucian manusia. Menolak hakikat kewujudan Allah s.w.t.

Meletakkan hidup manusia di taraf paling rendah.

Hal kerohanian & ketuhanan di Atas nama Sains manusia luar bidang kajian kerana bebas melakukan apa sukar dibuktikan. sahaja meskipun bertentangan dengan etika, norma hidup atau agama. Lahirkan kemajuan yang tidak seimbang & sepadu. Ia penyebab kepada penderitaan manusia hari ini.

ISU DARWINISME

Menolak kewujudan dan peranan Tuhan Manusia berasal daripada binatang (monyet) Tiada kawalan etika lahir sifat kebinatangan

ISU PENYALAHGUNAAN ETIKA DALAM SAINS & TEKNOLOGI PENGKLONAN & KEJURUTERAAN GENETIK
Bagi menghasilkan produktiviti

pertanian & penternakan, perindustrian & perubatan. Usaha pertama dilakukan oleh ahli embriologi Scotland - Ian Wilmut - hasilkan kambing biribiri bernama Dolly. Bila menular kepada pengklonan manusia - ia berkait dengan etika. Langgar fitrah manusia yang hidup berpasangan, berkahwinan & berkeluarga

Pengklonan manusia haram dan perlu

dihalang dgn apa cara sekalipun Pengklonan manusia menjadikan manusia yang asalnya sebagai hamba yang dimuliakan disisi Allah, terhina apabila dijadikan objek penyelidikan yang akan menimbulkan pelbagai masalah sampingan Majlis Fatwa al-Azhar

Antara kesan buruk pengklonan manusia


Masalah hukum kekeluargaan
Hubungan psikologi Pertimbangan moral

Pertimbangan keamanan& keselamatan


Membazir dana & kewangan

Gambar menunjukkan antara hasil kajian dalam pengklonan manusia yang gagal.

Bagaimana nasib bayi seterusnya? Fikirkan!!!

PENYALAHGUNAAN IT
Pemalsuan kod keselamatan.
Merompak institusi kewangan. Terbitkan bahan lucah.

Sebar fitnah & virus melalui internet.

PELUMBAAN SENJATA
Untuk hasilkan yang tercanggih - kesan yang

menggerunkan. Musnahkan manusia & alam sekaligus. Meninggalkan kesan yang lama. Teknologi komputer bantu manusia dapatkan rahsia negara - kesan pengganas.
Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki Teknologi nuklear, senjata biologi, kimia dan laser memusnahkan manusia Teknologi komputer dan satelit

ISU KEROSAKAN & KEPUPUSAN


Persoalan yang belum ada jalan penyelesaian.
Racun kimia, pembangunan tidak terkawal, banjir

dan lain-lain bencana alam. Hapuskan flora dan fauna - jejas keseimbangan ekologi. Beri kesan buruk pada kesihatan & kehidupan manusia.

Racun kimia, pembuangan toksid, CFC, asap kilang, bahan awet makanan

Kesan: banjir, kemarau, pencemaran, keseimbangan ekologi hilang, flora dan fauna pupus

SELAMATKAN HUTAN BELUM Malaysian Nature Society (MNS) sedang menjalankan

satu kempen bagi menyelamatkan Hutan Belum dari di musnahkan. Untuk makluman semua hiker's, hutan ini sedang di BALAK dan hasil-hasil hutan sedang dikeluarkan semasa anda membaca blog ini. Kesan pembalakan ini memberi impak yang besar ke atas ekosistem dan habitat haiwan-haiwan yg menetap di situ. Antara haiwan yang menjadikan Hutan Belum rumah mereka ialah..

Belum-Temengor - a rolling landscape of tropical

rainforest surrounding a massive lake. Situated at the border of Peninsular Malaysia and Thailand, this 300,000 hectares of virgin tropical rainforest is a biodiversity hotspot and a national if not an international heritage. It has been around for more than 130 million years, which makes it older than the Amazon and the Congo. It is home to thousands of species, some found nowhere else in the world. But this magnificent gift from mother earth is facing one of her greatest threats

KESIMPULAN

Kembalikan unsur nilai & kerohanian dalam Sains

dan teknologi. Cabaran etika berkaitan baik & buruk bergantung pada niat, sumber, penggunaan dan matlamat. Sanis & Teknologi sebagai alat mendapatkan alFalah (Kejayaan). Sains & Teknologi penjana mewujudkan masyarakat madani. Sains & Teknologi syarat memenuhi tanggungjawab sebagai Khalifah Allah di muka bumi.