Anda di halaman 1dari 7

Eeaksudtrdak seestra

tedajat huluiaiaitaa
luir - luir lahasa ai
drlala:kai deiai leida atau
jekaa ai draksudkai
alrtar ralah jetalrai sesuatu leituk
atau lalai dala lahasa deiai akia
ai drlerkai seeaa keletulai dai
drteitukai oleh ludaa sesuatu
asaakat.
trdak seestria ada huluiai aitaa
luir ai drlala:kai deiai leida~
leida ai draksudkai.
oleh keaia srlat~srlat alrtar rirlah
aka krta dajatr traj~traj lahasa
ejuiar jekataai ai lelariai lar
leida~leida saa.
$elaar eoitoh .
W dalaEahasa
Helau rtu
drjairl jritu
W dalaEahasa
liers drjairl
doo
W jueta dala
Eahasa $ejaiol.
W Manusia yang berbeza budaya
menggunakan bunyi bahasa
yang berbeza - beza untuk sesuatu
simboI yang sama.
W Makna bahasa juga bersifat
arbitrari. HaI ini bermaksud bunyi
itu mempunyai makna yang
ditentukan oIeh pengguna bahasa
itu sendiri.
W Secara kesimpuIan makna juga
bersifat arbitrari kerana makna
merupakan sesuatu yang abstrak