Anda di halaman 1dari 20

[_[[[_[_| |_|[[[[[| |__|_[[ [_[[[_[_| |_|[[[[[| |__|_[[

1CCt 1CCt- -1CCt D 1CCt D


D| |DG D| |DG
|1C|1 |1C|1
J.v CCJ D| J.v CCJ D|
[[__[[[| _[_|, [[__[[[| _[_|,
[___ [___
___[[ ___[[
[[[[ [[[[
[[[ [[[
|_[_[ |_[_[
|_|__|[| |_|__|[|
Tordnnf rnmnI nhII MnfomnfIk dnrIndn IndIn
ynng foInh momborI sumbnngnn dnInm bIdnng
mnfomnfIk ndn hnrI InI.
Anfnrnnyn InInh:
Arynbhnfn
Arynbhnfn II
Ihnsknrn I
Ihnsknrn II
Irnhmngufn
MnhnvIrn
InvuIurI MnIInnn
VnrnhnmIhIrn
ShrIdhnrn
|[_[[ |[_[[
Nama : Aryabhata
Lahir pada 476 s.m di Pataliputra,Bihar, ndia.
Mendapat pendidikan di Universiti of Nalanda
dalam bidang Astronomi.
Hasil kerja:
Aryabhatiya (23 tahun)
Arya-Siddhanta
__|_|_| __|_|_|
Mengatakan suatu model yang terperinci tentang
sistem suria kegravitian heliosentrik.
Menggunakan abjad untuk menyatakan kuantiti
yang diketahui.
Memperkenalkan sistem nilai tempat dan kosong
(sunya).
Memperkenalkan nol(zero) dan desimal.
Memperkenalkan jumlah siri kuasa. (sum of power
series)
Memperkenalkan nilai yang tepat; 3.14.
Menyatakan bahawa adalah nombor yang tidak
rasional .
Memperkenalkan jadual Sine.
Mengembangkan teknik dan algoritma algebra,
infinitesimal dan persamaan perbezaan.
O th algebra:
Memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk
persamaan linear dengan suatu cara yang serupa
dengan cara moden.
Memberi formula keluasan segitiga dan bulatan.
Memperkenalkan formula (a+b) = a + b +2ab
|[_[[ |[_[[
- Lahir di Bandar Bhinmal,Rajasthan;barat laut ndia.
- Ayahnya ialah Jisnu Gupta.
- Tinggal di Bhillamala, oleh itu beliau dikenali
Bhillamalacarya iaitu guru dari Bhillamala.
- Bekerja sebagai ketua pemerhati astronomi di Ujjain,
pusat matematik terkemuka ndia kuno saat ini.
- Menulis 4 buah teks berkaitan dengan Matematik dan
Astronomi :
adamekela (624)
Brahmasphutasiddhanta (628)
Khandakkhadyaka (665)
Durkeamynarda (672)
[ [_[ _[ [|[_|_| [|[_|_|
_ _[||_||___[[[||_ [||_||___[[[||_
Peranan sifar dalam matematik
Peraturan untuk menggunakan nombor positif dan
negatif.
ara menghitung punca kuasa dua.
ara menyelesaikan persamaan linear dan
persamaan kuadratik.
Peraturan untuk penjumlahan siri.
dentiti Brahmagupta (dentiti Fibonacci)
Teori Brahmagupta.
___|_|_| _|_|_|
Kaedah tentang pendaraban yang menggunakan
sistem tempat-nilai
Memberikan penyelesaian umum persamaan linier.
Menerangkan secara mendalam tentang pecahan.
Menerangkan peraturan untuk berurusan dengan lima
jenis kombinasi pecahan :
Memberikan rumus untuk mecari jumlah kuasa dua
dan tiga bagi n yang pertama :
Jumlah kuasa dua bagi n yang pertama= (n +1) (2n
+1) / 6.
Jumlah kuasa tiga bagi n yang pertama=(n (n +1) /
2) .
rang yang pertama menyatakan sifar sebagai
nombor, oleh itu dia dianggap orang yang
menemui sifar.
Menyatakan dan menjelaskan peraturan
menggunakan sifar dengan nombor yang lain.
Menjelaskan operasi bagi angka negatif.
Memberikan aturan geometri dalam hal
kekayaan (nombor positif) dan hutang (nombor
negatif)
Memberikan idea-idea penyelesaian untuk
nombor positif, bilangan negatif, dan sifar.
Memperkenalkan formula untuk cyclic quadrilateral.
Memberikan teorem segitiga rasional.
Memanipulasi segitiga siku-siku untuk menghasilkan
segitiga sama kaki, segitiga sisi tak sama panjang,
persegi panjang, trapezoids sama kaki, sama kaki
trapezoids dengan tiga sisi yang sama, dan siklik sisi
tak sama panjang segiempat.
|[_[[ |[_[[
Merupakan ahli matematik ndia yang terkenal
Dilahirkan pada 1114 SM di Bijjada Bida
Ayahnya merupakan Brahman (Mahesvara) dan
ahli astronomi
Nama samaran Bhaskaracharya "Bhaskara the
Teacher
Mempelajari Varahamihira dan Brahmagupta di
Uijain
||_|___|_| _|___|_|_ _|_[[ |_[[[[ [[
Memahami zero dan nombor negatif.
Mempelajari "Pell's equation dan other "Diophantine
problems
__|_|_| __|_|_|
rang pertama memperkenalkan sebarang nombor
yang dibahagi dengan kosong bersamaan infiniti
a/0 = C*
rang pertama memperkenalkan C+ a = C
Menghasilkan 6 karya
O Lilavati (matematik)
O Bijaganita (algebra)
O Siddhantasiromani
O Vasanabhasya
O Karanakutuhala (astronomi)
O Vivarana
Memperkembangkan zero, surd, permutasi dan
kombinasi
Bhaskaracharya memberikan "termnombor dalam
"multiple of ten
O contoh :eka (1), dasha (10), shata (100),
sahastra (1000), ayuta (10.000), laksha
(100,000), prayuta (1.000.000 = juta), KT
(107), arbuda (108), abja (109 = bilion), kharva
(1010), nikharva (1011), mahapadma (1012 =
trilion), shanku (1013), jaladhi (1014), antya
(1015 = milion ganda empat), Madhya (1016)
dan parardha (1017).
Memperkenalkan 5 kaedah pendaraban
Mencadangkan kaedah untuk mengira kuasa dua,
punca kuasa dua, kuasa tiga, punca kuasa tiga
nombor
Memperkenalkan formula sin(A B) = sinAcosB
cos AsinB)
Mengembangkan identiti asas algebra seperti
rumus untuk sebuah kubus,
dan banyak hubungan yang rumit yang lain.