PROGRAM PEMULIHAN KEMAHIRAN MEMBACA, MENULIS DAN MENGIRA (PROTIM) TAHUN 4 TELAH DIPUTUSKAN UNTUK DILAKSANAKAN SECARA MENYELURUH

DI SEMUA SEKOLAH RENDAH PADA TAHUN 2008.

ADALAH SUATU USAHA UNTUK MEMASTIKAN MURID MENAMATKAN PENDIDIKAN RENDAH DAPAT MENGUASAI 3M, TIDAK TERCICIR DARI PERSEKOLAHN, DAN DAPAT MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAJAR DI KELAS PERDANA

MATLAMAT Memastikan murid Tahun 4 menguasai kemahiran membaca, menulis, dan mengira sebagai persedian mereka sebelum melangkah ke Tahap 2, iaitu ke Tahun 5 dan Tahun 6

KANDUNGAN PROGRAM Bahan - Modul sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh PPK 2 Modul – Modul Kemahiran Membaca dan Menulis – Modul Kemahiran Mengira

KANDUNGAN MODUL Modul Kemahiran Membaca dan Menulis – 18 Unit Modul Kemahiran Mengira – 13 Unit

STATRATEGIK PELAKSANAAN
Sekolah – Dilaksanakan di semua sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Dijalankan : SK - pada waktu Bahasa Malaysia dan Matematik SJK – Kemahiran M1, M2 pada waktu Bahasa Malaysia dan diberi pilihan melaksanakan M3.

PENENTUAN MURID Berdasarkan Rujukan Guru
Kelompok 1 : Tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) Kelompok 2 : Tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis (2M) Kelompok 3 : Tidak menguasai kemahiran mengira

PENENTUAN MURID Murid Tahun 4 yang dikenal pasti guru akan menduduki Pra Ujian pada 4 Februari 2008 untuk mengesahkan tahap penguasaan 3M.

PENGUMPULAN DATA Data akan dikumpul atau dipungut melalui aplikasi i-PROTIM
.

Data hendaklah diserahkan ke PPD sebelum atau pada 11 Februari 2008 Data yang telah dikumpul hendaklah dihantar ke JPN sebelum atau pada 15 Februari 2008 Ke PPK pada 20/21 Februari 2008

PELAKSANAAN PROGRAM MULAI PADA 11 FEBRUARI 2008 PEMANTAUAN – JNS/PPK/JPN/ PPD/PPG PADA 11 FEBRUARI 2008 – 31 OKTOBER 2008 PASCA UJIAN PADA 3 NOVEMBER 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful