Anda di halaman 1dari 34

Disampaikan oleh: Cikgu Rizwan Othman

Pengenalan Berucap atau berpidato di khalayak merupakan satu kaedah komunikasi lisan yang melibatkan: i) anggota-anggota komunikasi verbal

ii) anggota-anggota komunikasi bukan verbal

definisi
TEKNIK : KAEDAH, METODOLOGI, CARA. PENGUCAPAN: PELAHIRAN, PERIHAL MENGUCAP AWAM :
ORANG RAMAI, KHALAYAK, AUDIENS

4 UNSUR UTAMA (PA)


j

PENGUCAP - individu yg. merupakan sumber atau punca datangnya mesej. UCAPAN AUDIENS SITUASI bahan atau isi bicara pengucap. kelompok sasaran keadaan dalam masa sesuatu ucapan itu disampaikan.

j j j

OBJEKTIF:
i] ii] iii] iv] Memahami teknik yang berkesan dalam menyampaikan ucapan kepada khalayak. Memahami kaedah yang betul membuat persiapan sebelum menyampaikan ucapan Mengetahui punca-punca tercetusnya perasaan gugup. Memahami teknik-teknik menyusun bahan-bahan untuk membentuk struktur ucapan bersesuaian dengan majlis. Mengaplikasikan segala teknik yang dipelajari dalam sesi pembentangan.

V]

KEMAHIRAN ASAS
Non Verbal : Para language proximics/bahasa isyarat. Physicals : Penampilan, eye contact,ekspresiwajah,pergerakan tubuh badan Vocal : Nada dan kelantangan

UCAPAN YANG BERKESAN DAPAT:


1. MENGUBAH

PEMAHAMAN PENDENGAR 2. MENGUBAH PENGERTIAN 3. MENGUBAH KEPERCAYAAN

4. MENGUBAH SIKAP 5. KESEDIAAN UNTUK BERTINDAK

APA ORANG KATA


orang yang bijak bercakap kerana ada sesuatu untuk diperkatakan, manakala yang bodoh kerana terpaksa mengatakan sesuatu [ Plato.]

Sifat seseorang digambarkan melalui ucapannya. (Manander) Lidah lebih tajam daripada sebilah pedang.
(pepatah Arab)

1.Jenis Pengucapan
a. Ucapan Impromptu/spontan b. Ucapan yang dihafal c. Ucapan yang dibaca daripada teks d. Ucapan penuh persediaan (extemporaneous)

TUJUAN PENGUCAPAN
 Memberi maklumat (informatif)

 Menghibur- (gembira, seronok)  Memujuk (merayu,mempengaruhi)

2. SIFAT-SIFAT POSITIF SEORANG PENGUCAP


Pengetahuan ii. Kemahiran berucap iii. Keyakinan iv. Peribadi dan perawakan yg baik. v. Peka kpd reaksi audiens vi. Peka kpd. perubahan situasi.

i.

3. PANDUAN BERUCAP 

   

yakin pada diri sendiri pengalaman tumpukan perhatian kepada isi bukannya cara melafazkan. buat persediaan yang rapi guna kaedah untuk pusatkan tumpuan fikiran kepada ucapan.

PENGHALANG PENGUCAPAN KEGUGUPAN


* Fenomena yang normal dalam diri manusia.
j Punca-puncanya (psikologikal & fisiologikal) j Apakah tanda-tanda seseorang itu gugup? j Bagaimana mengawal kegugupan?

i] analisis audiens ii] persediaan yang cukup iii] senaman kecil

4.ANALISIS AUDIENS, MAJLIS & DIRI.


AUDIENS
 Pengetahuan sedia

MAJLIS
Apa tujuan majlis Tempat diadakan Kemudahan sedia

SENDIRI
Pengetahuan tentang

ada  jatina  umur status sosial agama ideologi pendapatan / punca Sikap terhadap bahan

ada Tentukan giliran berucap Tentukan acara lain Program keseluruhan majlis.

tajuk. Masa Minat terhadap tajuk Penerimaan audiens

7.MENGUMPUL MAKLUMAT

i. Kumpul bukti serta idea untuk menyokong hujah ii. iii. Jelaskan maksud idea Menjadikan ucapan lebih menarik - melalui contoh-contoh - petikan-petikan - melalui cerita-cerita - statistik - definisi - perbandingan - alat bantu

8.

MENGATUR BAHAN
2.ISI UCAPAN Idea utama Susunan isi Sokongan data 3.PENUTUP Review Kenyataan untuk diingati Penyudah bicara.

1. PENGENALAN
Salam dan ucap selamat Sistem sapaan Teknik menarik perhatian preview

9.PENYUSUNAN ISI ATAU MAKLUMAT:

     

Susunan masa Susunan ruang m Susunan sub tajuk Susunan sebab-musabab Susunan masalah dan penyelesaian Susunan pro-kontra

Tajuk:

Mendaki gunung Everest

Apakah jenis ucapan yang sesuai untuk tajuk ini?

10. MERANCANG PENGENALAN


a. TEKNIK MENARIK PERHATIAN

b. PERALIHAN KE PREVIEW c. PREVIEW UCAPAN

ITEM PENGENALAN
j SALAM DAN UCAP SELAMAT j PENGHORMATAN PROTOKOL j TEKNIK MENARIK PERHATIAN j PREVIEW j PROSEDUR (OPSYENAL)

KATA SAPAAN & GELARAN


j KATA SAPAAN

Yang Mulia YAB YB

j Pemakainya

Pengerusi Majlis Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri Wakil Rakyat (P/ADUN) Speaker Dewan,SUKN,Senator. Dif-dif kehormat @ jemputan khas,Ketua Jabatan/Pengarah Dekan/gelaran kurniaan kerajaan

Yang Berbahagia

SAMBUNGAN
j Yang Berusaha j Yang dihormati

: Ketua Jabatan tanpa gelaran : Pegawai-pegawai di jabatan/ketua-ketua kaum atau masyarakat

11. PERKARA YG PERLU DIELAK


I. Huraian yang berbelit-belit 2. Menyinggung audiens 3. 4. Menengok jam Menunjukkan ego

12. MERANCANG PENUTUPAN i] ii] REVIEW UCAPAN KENYATAAN UNTUK DIINGATI * ulang semula kaedah yg. digunakan. * membuat rayuan akhir MENGEMUKAKAN SOALAN MEMBENTUK MOOD
MEMBUAT RAMALAN MASA DEPAN

iii] iv] v] vi]

MEMBERI CABARAN

JANGAN . . . . . . . . .
a. Menukar gaya bercakap b. Mengaku lupa idea c. Berhenti tiba-tiba d. Kerap meminta maaf e. Menyalahkan masa f. Huraian panjang

PERLUKAH ANDA BERLATIH?


j Bagaimanakah cara berlatih yang betul? j Kenapa kita perlu berlatih? j Berapa kerap kita perlu berlatih?

Format Ucapan
jPengenalan jBadan/Isi jPenutup

Teknik menjawab soalan


j Mendengar soalan dengan penuh konsentrasi. j Catatkan setiap soalan dalam kertas j Fahami soalan j Pecahkecilkan soalan dan jawap satu persatu. j Hargai komen yang diterima j Jika tidak tahu,maka mengakulah secara jujur.

PENUTUP
1.Berucap di depan audiens bukan satu warisan 2.Kemahiran perlu diperolehi melalui latihan dan pengalaman. 3.Membuat refleksi kendiri dan analisis kekuatan dan kelemahan. 4.Ucapan yang dirangka dengan rapi sahaja enak didengar.
Renungan: Ilmu yang paling rendah mutunya ialah ilmu yang berlegar dihujung lidah dan ilmu yang paling tinggi adalah yang melahirkan kesan kepada tingkahlaku dan anggotanya

PROSEDUR MENGENDALIKAN MAJLIS


j Kenal pasti majlis yang diadakan j Kenal pasti tetamu jemputan j Susun atur cara majlis mengikut kesesuaian j Sediakan draf teks untuk pengerusi majlis j Menyediakan teks sepenuhnya

Sambungan
j Semasa majlis,pastikan kehadiran tetamu

jemputan j Mengacarakan majlis sehingga selesai j Kawalan suara serta nada suara j Prihatin terhadap sesuatu perubahan majlis ketika majlis berlangsung/cara menangani j Kelancaran dan berjayanya satu-satu majlis bergantung kepada pengerusi majlis

TUGASAN
j Tugasan 1 : Anda dikehendaki mengendalikan

majlis persaraan seorang guru di sekolah anda. Susunkan atur cara mengikut kesesuaian majlis serta teks pengerusi majlis j Tugasan 2 : Anda telah dijemput untuk merasmikan majlis anugerah kecemerlangan di sebuah sekolah. Tuliskan teks itu sepenuhnya

Sambungan
j Tugasan 3 : Anda bertugas di salah sebuah stesen

televisyen negara. Anda telah ditugaskan untuk mengulas perlawanan bola sepak antara pasukan Malaysia menentang Manchester United.Ulaskan situasi perlawanan tersebut j Tugasan 4 : Anda telah ditugaskan untuk mengacarakan majlis anugerah cemerlang di sekolah anda. Tetamu jemputan ialah Menteri Pelajaran Malaysia. Sediakan teks tersebut.

Anda mungkin juga menyukai