Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2

KUMPULAN 4A

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 (SK) KUMP 4A


MIn 9 BIDANG KEGIATAN TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 (Persepsi estetik) AKTIVITI a) Guru mempamerkan lukisan rumah yg menggunakan pelbagai garisan. b) Guru menerangkan cara melukis rumah dengan menggunakan garisan selari dan bersilang. a) Guru mendemonstrasi dan menyatakan bahasa seni iaitu unsur seni (garisan, rupa, bentuk, warna), prinsip rekaan (imbangan) dan menyatakan proses, teknik, dan media dalam membuat lukisan. b) Murid memilih media untuk melukis. a) Murid melakar dan melukis dengan teknik garisan selari dan bersilang dengan menggunakan media yg dipilih untuk menghasilkan gambar rumah dengan memberi penekanan pada unsur seni(garisan, rupa, bentuk, dan warna), prinsip rekaan (imbangan) dan kepelbagaian dalam menghasilkan gambar rumah. a) Murid mempamerkan dan menceritakan hasil lukisan dengan menggunakan bahasa seni visual.

MENGGAMBAR

OBJEK BUATAN MANUSIA (Lukisan) Rumah

1, 2, 3, 4

1.2 (Aplikasi Seni )

10

1.3 (Ekspresi Kreatif)

1.4 (Apresiasi Seni)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 4 STANDARD KANDUNGAN

RPH DUNIA SENI VISUAL 4 STANDARD SK KUMP 4


Mata Pelajaran Kelas Bidang : Dunia Seni Visual : 2 Bakti : Menggambar (Lukisan) Masa Tema dan Tajuk : 8.45- 9.45 pagi : Alam Buatan Manusia (Rumahku)
HASIL PEMBELAJARAN LEARNING OUTCOMES PENILAIAN P&P 1.Proses penghasilan kerja sepanjang aktiviti menghasilkan lukisan berdasarkan empat standard kandungan. BAHAN BANTU BELAJAR 1.Contoh : gambar lukisan rumah 2.Media : Alat-Tiada Bahan- kertas lukisan dan pensel warna.

OBJEKTIF/KEMAHIRAN Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1.Mengenal,menamakan,memahami,mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa seni visual. 2.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.2 1.2.1 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.4 1.1.1.2 1.1.1.3 1.2.2 1.1.2 Prinsip rekaan 1.2.2.1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.4 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.Guru mempamerkan lukisan rumah yg dihasilkan menggunakan pelbagai garisan. 2.Guru menerangkan dan mendemonstrasikan cara melukis rumah. 3.Murid memilih media dan melakar gambar rumah dengan teknik garisan. 4. Murid mempamerkan hasil lukisan dan bercerita dengan menggunakan bahasa seni visual dengan bimbingan guru.

Aplikasi Seni Media 1.2.1.2 Proses dan Teknik Lukisan

PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Kreativiti dan inovatif, EK (EK 1-EK 5) Nilai murni : cermat dan tidak putus asa

Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2

IMPAK/REFLEKSI Pada akhir pembelajaran 32 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2 STANDARD KANDUNGAN (MINGGU PERTAMA)

RPH DUNIA SENI VISUAL 2 STANDARD SK KUMP 4


Mata Pelajaran Kelas Bidang : Dunia Seni Visual : 2 Bakti : Menggambar (Lukisan) Masa Tema dan Tajuk : 8.45- 9.45 pagi : Alam Buatan Manusia (Rumahku)
HASIL PEMBELAJARAN LEARNING OUTCOMES PENILAIAN P&P 1.Proses penghasilan kerja sepanjang aktiviti menghasilkan lukisan berdasarkan dua standard kandungan. BAHAN BANTU BELAJAR 1.Contoh : gambar lukisan rumah 2.Media : Alat-Tiada Bahan- kertas lukisan dan pensel warna

OBJEKTIF/KEMAHIRAN Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1.Mengenal,menamakan,memahami,mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa seni visual.

STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.Guru mempamerkan lukisan rumah yg dihasilkan menggunakan pelbagai garisan. 2.Murid bersoal jawab dengan guru mengenai teknik garisan. 3. Guru mendemonstrasi cara melukis rumah.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.2 1.2.1 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.4 1.1.1.2 1.1.1.3 1.2.2 1.1.2 Prinsip rekaan 1.2.2.1 1.1.2.1 1.1.2.2

Aplikasi Seni Media 1.2.1.2 Bahan Proses dan Teknik Lukisan

PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Kreativiti dan inovatif, EK (EK 1-EK 5) Nilai murni : cermat dan tidak putus asa

IMPAK/REFLEKSI Pada akhir pembelajaran 32 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2 STANDARD KANDUNGAN (MINGGU KEDUA)

RPH DUNIA SENI VISUAL 2 STANDARD SK KUMP 4


Mata Pelajaran Kelas Bidang : Dunia Seni Visual : 2 Bakti : Menggambar (Lukisan) Masa Tema dan Tajuk
STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.Guru mempamerkan lukisan rumah yg dihasilkan menggunakan pelbagai garisan. (ulangkaji) 2.Murid melakar dan melukis gambar rumah dengan menggunakan pensel warna dengan teknik garisan selari dan bersilang pada lakaran gambar. 3. Murid mempamer dan bercerita dengan menggunakan bahasa seni visual pada hasil karya sendiri.

: 8.45- 9.45 pagi : Alam Buatan Manusia (Rumahku)


HASIL PEMBELAJARAN LEARNING OUTCOMES PENILAIAN P&P 1.Proses penghasilan kerja sepanjang aktiviti menghasilkan lukisan berdasarkan empat standard kandungan. BAHAN BANTU BELAJAR 1.Contoh : gambar lukisan rumah 2.Media : Alat-Tiada Bahan- kertas lukisan dan pensel warna

OBJEKTIF/KEMAHIRAN Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1.Mengenal,menamakan,memahami,mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa seni visual. 2.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi kreatif 1.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2

PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Kreativiti dan inovatif, EK (EK 1-EK 5) Nilai murni : cermat dan tidak putus asa

IMPAK/REFLEKSI Pada akhir pembelajaran 32 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran akan datang.