Anda di halaman 1dari 10

Examenul scris: 7 p

Subiectul nr. 1 (5 p): concep ie/elaborare


discurs tiin ific pe o tem specificat

Subiectul nr. 2 (2 p): r spuns la 2


ntreb ri, selectate aleatoriu (prin tragere la sor i) din ntreb rile de la sfr itul fiec rei unit i de nv are din suportul de curs

Subiectul nr.1: 5 p
Dou variante:

unei teme si precizarea i argumnetarea concep iei personale cu privire la aceasta b)Extragerea unui subiect la inceputul examenului din lista aferent

a) Alegerea

Varianta a): Preciza i i argumenta i concep ia personal


cu privire la:
Se alege unul dintre cele 12 subiecte de mai jos:

Precizarea i argumentarea concep iei personale asupra urm toarelor teme i/sau controverse din psihologia educa iei

1. Raportul ereditate-mediu n influen area dezvolt rii psihice 2. Stadialitatea dezvolt rii psihice 3. Influen a dezvolt rii socio-afective asupra nv rii n coal 4. Influen a dezvolt rii morale asupra nv rii n coal 5. Influen a dezvolt rii eului i imaginii de sine asupra nv rii n coal

Precizarea i argumentarea concep iei personale asupra urm toarelor teme i/sau controverse din psihologia educa iei

6. Raportul mecanisme psihice cognitive/mecansime psihice stimulatorenergizante n condi ionarea succesului/eficien ei n nv area colar

Precizarea i argumentarea concep iei personale asupra urm toarelor teme i/sau controverse din psihologia educa iei

7. Raportul temperament / aptitudini n condi ionarea succesului/eficien ei n nv area colar 8. Raportul aptitudini / caracter n condi ionarea succesului/eficien ei n nv area colar 9. Raportul inteligen /creativitate n condi ionarea succesului/eficien ei n nv area colar

Precizarea i argumentarea concep iei personale asupra urm toarelor teme i/sau controverse din psihologia educa iei

10. Raportul dependen / independen (autonomie) n nv area colar 11. Efectul grupului de elevi asupra comportamentului individual n coal 12. Portretul profesorului apreciat ca maximal eficient pentru nv area academic de nivel superior (criterii)

Plan de elaborare a discursului la subiectul nr.1 (5 p) Barem pentru subiectul nr.1, varianta a:
1. Succint prezentare a concep iei speciali tilor (literatura de specialitate) cu privire la problema n cauz 1p 2. Precizarea concep iei personale i a convergen ei sau divergen ei acesteia n raport cu opiniile speciali tilor 1p 3. Argumentarea convergen ei sau divergen ei opiniei personale n raport cu opiniile speciali tilor 1p 4. Exemplificarea cu un caz concret, din experien a personal sau a persoanelor cunoscute pentru fundamentarea concep iei personale 1p 5. Analiza efectelor n planul comportamentului profesional a concep iei personale cu privire la problema n cauz 1 p

Sau Varianta b): Subiectul nr.1 (extragere la inceputul examenului)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Paradigme ale nv rii colare/academice Implicarea gndirii n activitatea de nv are colar Implicarea motiva iei n activitatea de nv are colar Implicarea aten iei i voin ei n activitatea de nv are colar Temperamentul i aptitudinile n nv area colar Caracterul elevilor si activitatea de nv are colar Inteligen a si creativitatea n nv area colar Interac iunile sociale n coal

Barem pentru subiectul nr.1, varianta b: 5 p.; 5:4 = 1,25

1.Definirea termenilor....1,25 2.Succinta caracterizare a fiecarui concept1,25 3.Trecerea in revista a opiniile speciali tilor..1,25 4.Analiza relatiei intre termenii implicati in titlu. 1,25 ________ 5

SUCCES!!!!!
SUCCES!!!!! SUCCES!!!!!

SUCCES!!!!!