Anda di halaman 1dari 22

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA TENGGARA (TITAS)

ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARATHEGEMONI BARAT DAN GLOBALISASI
PPG 2011

Isu-isu Kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Barat


Isu-isu kontemporari

Politik

Media

Isu-isu kontemporari : Politik


 Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku,bermula dengan penjajahan negara-negara kecil dan yang baru membangun.  Impak secara langsung dalam politik,struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit.Pada akhir penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik dunia melalui pendekatan globalisasi.

 Pengaruh dan dominasi barat tidak hilang,contohnya dalam konteks kebebasan dan hak untuk membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa.

Banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun.

Pengaruh barat dalam badan dunia seperti PBB.Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan ekonomi,perang,pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik negara-negara Islam.

Isu-isu kontemporari : Media


 Sebar maklumat dan informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa.  Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran maklumat dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi mereka.  Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata mereka.- 11 September.

Melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan,menjamin dan memenuhi segala kepentingan mereka.-berat sebelah. Pertubuhan-pertubuhan dakwah Islam Tabligh,Taleban,Mujahidin dan Ikhwa-nul Muslimin diharamkan.

Hegemoni barat dan Globalisasi

Globalisasi
Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan atau jauh. Menurut Anthony Giddens, globalisasi boleh didefinisikan sebagai hubungan sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya (Giddens,A.2000)

Dari segi Ekonomi


ASEAN menubuhkan (AFTA) Asen Free Trade Agreement bagi menghadapi cabaran globalisasi semasa berlakunya krisis ekonomi

Globalisasi membawa perubahan ekonomi negara-negara luar.

Proses dan perkembangan globalisasi dipengaruhi dengan proses yang dinamakan pengantarabangsaan Ekonomi.

Globalisasi memberikan kesan yang mendalam kepada negara maju dan sedang membangun

Dari segi Bahasa

Bahasa Inggeris merupakan bahasa global pada masa kini.Globalisasi bahasa boleh dikatakan sebagai kedominan satu bahasa yang dinamakan sebagai bahasa global.

Peranannya dianggap penting dalam perhubungan antarabangsa sebagai bahasa ibunda globalisasi

Dari segi Teknologi Maklumat

Hasil daripada Teknologi Maklumat terkini ianya memberi peluang kepada AS menyebarkan kepentingan, budaya dan nilai-nilainya ke serata dunia termasuklah jalinan hubungan antara kerajaan dengan rakyatnya.

Dari segi Media

Media dalam era globalisasi bukan sahaja bertindak sebagai agen berita,maklumat,pendidikan, hiburan atau propaganda tetapi jauh daripada itu ia berperanan untuk menerapkan dan membentuk keperluan sesuatu produk terhadap orang khalayak ramai

Hegemoni Barat
Definisi Hegemoni:
Hegemoni berasal daripada perkatan Yunani, hegemon, yang bermaksud ketua (Mclean,1,1996.The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford: University Press, p. 218). Mengikut Kamus Dewan (2002 (edisi ketiga): 448), hegemoni ialah pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negaranegara lain.

Hegemoni bahasa inggeris yang pertama berlaku sewaktu penjajahan British di Tanah Melayu. Bahasa Inggeris menjadi bahasa utama dalam bidangbidang yang penting seperti pendidikan, pentadbiran dan perdagangan. Selepas kemerdekaan,Bahasa melayu telah berkembang dengan pesat.Namun berlaku pula hegemoni bahasa inggeris yang kedua mulai awal tahun 90-an.Bahasa inggeris merupakan bahasa yang menjadi wahana penyebaran globalisasi.

Hegemoni Budaya Amerika Syarikat


As merupakan kuasa ketenteraan yang terkuat di dunia. AS terus menikmati kadar inflasi yang rendah, kadar pengangguran yang kecil dan pertumbuhan yang bertenaga. Faktor tersebut membantu budaya AS dapat disebar ke serata dunia .

Dari segi diplomatik pula, sesuatu konflik atau permasalahan tidak akan berjaya tanpa penglibatan AS. Politik antarabangsa didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat.

Amerika Syarikat yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia, United Kingdom telah campur tangan dalam politik

RUMUSAN
Kehidupan bertamadun dalam konsep globalisasi sentiasa menghadapi pelbagai bentuk cabaran. Namun bukanlah satu ketetapan bahawa barat akan selamanya menguasai arus globalisasi tanpa ada peluang pada tamadun lain untuk mendominasi.Segalanya bergantung kepada diri masing-masing.

Rujukan
 http://sinar.cikedis.com/punca-umat-islamditindas  http://nushaqrasah.blogspot.com/2010/06/ keperluan-perpaduan-dalammasyarakat.html http://webku.cz.cc/search/punca-puncapeperangan-berlaku-di-serata-dunia

Anda mungkin juga menyukai