BAB 3

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

disediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Pengenalan Kepada Perniagaan
Definisi KEPERLUAN & KEHENDAK KEPERLUAN
Sesuatu yang diperlukan untuk terus hidup. hidup.  Keperluan Asas 

Makanan, Makanan, Pakaian dan Tempat Tinggal Wang, Pendidikan, Perhubungan Pendidikan, Pengangkutan, Perubatan, Pengangkutan, Perubatan, Bekalan Air Dan Elektrik. Elektrik. 

Keperluan Lain-Lain Lain

KEHENDAK Sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kepuasan hidup. hidup.
disediakan oleh SK Cheah SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Perbandingan Keperluan Asas dan Kehendak
KEPERLUAN ASAS
1. 2.

KEHENDAK
1. 2.

3.

Amat penting untuk hidup Terhad dan sama bagi semua orang Tiada keperluan manusia tidak boleh hidup

3.

Untuk kepuasan dan keselesaan Tidak terhad dan sukar dipenuhi semua Boleh terus hidup walaupun kehendak tidak diperolehi

disediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Definisi PERNIAGAAN Perniagaan adalah semua KEGIATAN melibatkan urusan JUAL dan BELI BARANGBARANG-BARANG atau PERKHIDMATAN
Untuk mendapatkan keuntungan

disediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

PERNIAGAAN

JUAL
BARANG-BARANG

BELI
PERKHIDMATAN

Mendapatkan keuntungan
desediakan oleh SK Cheah SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara
1. 2. 3. 4.

Memenuhi keperluan dan kehendak manusia Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat Menyediakan peluang pekerjaan Mengeratkan hubungan antarabangsa

disediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Sesi Uji Diri 

Apakah itu keperluan ? Maksud kehendak ? Pengertiaan perniagaan ?  

disediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved 

Berikan contoh kehendak Senaraikan keperluan asas Senaraikan keperluan lain-lain lain-  

disediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Beras  Baju  Rumah kediaman 

Pernyataan di atas berkaitan dengan« A. Kehendak manusia B. Kemahuan manusia C. Keperluan asas manusia D. Cita rasa manusia

desediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Antara berikut yang manakah bukan keperluan asas ? A. Nasi B. Rumah C. Komputer D. Seluar 

desediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Antara berikut yang manakah dianggap sebagai peniaga ? I Doktor swasta II Pensyarah maktab perguruan III Penjual ikan di pasar IV Pengusaha kedai runcit A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
desediakan oleh SK Cheah SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

disediakan oleh SK Cheah

SMJK Jit Sin BM

KHB © 2007 Zaxx ± SMKTD3 All Right Reserved

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful