Anda di halaman 1dari 22

Kemahiran Menulis

Perlu diajar mengikut peringkat supaya murid dapat menulis dengan betul. Pengajarannya mesti dirancang dengan kemas supaya murid-murid dapat menguasainya dan muridmempraktikkannya sebaik mungkin.

Kemahiran Menulis
 

Menggunakan pelbagai jenis ayat Mencatat dan menyusun maklumat Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton dan dibaca

Matlamat


Pengajaran Kemahiran Menulis diajarkan kepada murid supaya mereka dapat merakamkan apa yang didengar, dilihat atau dialami. dialami. Dalam masa yang sama mereka juga akan menggunakan kemahiran berfikir sebaik mungkin. mungkin. Kombinasi yang melibatkan minda, mata, telinga, dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik. sistematik.

TUJUAN MENULIS
Memenuhi kehendak masyarakat dan negara Mendirikan asas menulis

Mengeja perkataan
Memberi kepuasan jiwa

TUJUAN MENULIS

Meluaskan kosa kata

Melahirkan fikiran dan perasaan


Menyuburkan minat

Peringkat Kemahiran Pramenulis


 

  

Murid disediakan dengan aktiviti pramenulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Menulis dari kiri ke kanan Menyambungkan titik Membuat pelbagai jenis garisan dan bentuk Melukis gambar
5

Peringkat Pramenulis
Latihan menulis dari kiri ke kanan

Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri

Peringkat Pramenulis
Membentuk bulatan di udara, di atas meja, di atas pasir

Latihan membentuk garisan lurus

Peringkat Pramenulis
Latihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas.

Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat.

Peringkat Mekanis
  

Aktiviti Menulis huruf di atas kertas berjalur Menekap huruf Membentuk huruf dalam kotak Membentuk lambang tulisan (huruf)

Peringkat Mekanis
b b b b b b b
Latihan menulis di atas kertas bergaris

b b b b b b b
Aa Mm Bb Nn Cc Oo Dd Pp Ee Qq Ff Rr Gg Ss Hh Tt

Latihan membentuk lambang tulisan dengan betul


10

Peringkat Pelahiran
Menulis jawapan pemahaman Menulis Karangan Menulis rencana

Menulis ayat berdasarkan gambar

AKTIVITI

Mengisi silang kata

Membina ayat

Memanjangkan ayat

Melengkapkan ayat

11

Jenis Penulisan Karangan


   

Terkawal Separa terkawal Berpandu Separa berpandu Bebas Kreatif

12

Karangan Terkawal
 

Karangan yang disediakan oleh guru. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam Karangan Terkawal ditentukan oleh guru, bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. Contoh : Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. Menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan ayatsupaya menjadi sebuah karangan lengkap.
13

Karangan Separa Terkawal
 

Karangan Separa Terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru, tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. Contoh : Menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang perkataantelah disediakan.
14

Karangan Berpandu


 

Karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. Contoh: Menulis semula cerita/petikan yang dibaca. Menulis karanagn berdasarkan soalan-soalan soalanberurutan mengenai sesuatu tajuk. Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya.
15

Karangan Separuh Berpandu
  

Karangan ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Contoh : Menulis semula cerita yang diperdengarkan. Menyudahkan cerita. Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. Menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi isiyang disediakan.
16

Jenis Karangan Bebas


Naratif
Cerita Berita Laporan Rencana Ulasan

K
A R A N Argumentatif G A

Bahas Perbincangan Kritikan

A N Deskriptif
Gambaran Peristiwa Benda

B E B A S Imaginatif Kreatif

Perwatakan

Puisi Cerpen Drama Pengalaman

17

Perancangan Aktiviti
   

Menentukan objektif pengajaran Kenal pasti kemahiran yang diperlukan Memilih BBB yang sesuai Menentukan strategi pengajaran P & P Melaksanakan pengajaran Membuat penilaian kendiri terhadap P & P

18

Pendekatan
Pendekatan Pendekatan Proses Huraian Cadangan P & P Pendekatan menekankan Murid mencari isi dan proses mengarang idea bukannya hasil Membuat draf penulisan Menulis karangan Menulis karangan Menulis karangan berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman sebenar pelajar sesia ada Guru semak hasil penulisan murid Murid membuat draf karangan dan membaiki karangan tersebut Murid menulis semula karangan berasaskan 19 tajuk diberi

Pendekatan Pengalaman

Ejaan dan Imlak (Rencana)
 

Mengeja dan menulis perkataan secara mengenal suku kata dan menggabungkan suku kata untuk membentuk perkataan lengkap. lengkap. Imlak juga boleh dijadikan satu aktiviti pengajaran menulis. menulis. Seorang pelajar atau guru membaca petikan rencana secara kuat. kuat. Murid lain akan menulis atau mencatat rencana yang dibacakan itu. itu. Setelah itu, guru akan membuat semakan agar sistem bahasa dalam rencana yang ditulis oleh murid itu betul dan menepati sistem bahasa dalam rencana yang dibacakan. dibacakan. Proses pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan kemahiran mendengar dan menulis. menulis.
20

Bina Bahan Menilai


Peringkat Pratulisan Kaedah Menilai Kaedah pemerhatian dijalankan secara tidak formal iaitu guru melihat gerak balas murid pada aktiviti prapenulisan yang dijalankan di dalam bilik darjah. Contohnya, kaedah menyambung ayat, membezakan huruf, menyalin perkataan

Mekanis

Karangan

Contohnya, menyambung ayat menjadi perenggan yang bermakna, melengkapkan ayat menjadi sebuat karangan, menuliskan karangan berdasarkan soalan atau bahan rangsangan
21

Pendekatan Proses
Pertama

Aktiviti pramenulis Mengumpul maklumat Mencatat isi Mengeluarkan pendapat melalui perbincangan Menentuka dan menyususn maklumat Aktiviti penulisan draf Meneroka idea Mencatat idea Membuat draf Penyemakan pertama Menyemak draf Memperkemas isi Pembetulan tatabahasa dan pemerengganan

Kedua L A N G Ketiga K A H Keempat

Penyemakan kedua Draf dibaca oleh rakan atau guru Pembetulan dibuat untuk meningkatkan lagi mutu penulisan

Kelima

Penulisan draf akhir Menyalin draf akhir Fokus kepada kejelasan/ ketepatan isi Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang betul

Keenam

Penerbitan dan persembahan Hasil karangan dibacakan, dipamerkan, atau diterbitkan.

22