Anda di halaman 1dari 28

EDU 3107 PISMP SEM 7 KAUNSELING KELOMPOK

1. ASAS KELOMPOK

1/25/2012

PENGENALAN
  

Sejarah awal 1905 Joseph Hersey Pratt Kelompok formal pertama terhadap pesakit tuberculosis (TB @ batuk kering)di kering) Massachusetts General Hospital di Boston.

1/25/2012

Pengasas konsep kelompok
Kurt Lewin it is easier to change individuals formed into a group than to change any of them seperately seperately sumbangan

1/25/2012

Asas Kelompok


Zuraidah (2004) , manusia hidup secara berkelompok Kerana tujuan tertentu seperti perlindungan fizikal dan keperluan psikologikal iaitu rasa dipunyai Oleh yang demikian, manusia saling memerlukan

1/25/2012

Weiner, 1984 dalam George dan Dustin, 1988 memberikan definisi Kaunseling Kelompok sebagai:

a deliberate effort to alter thinking, feelings and behavior of the group members.
1/25/2012

Muhd Mansur dan Siti Nurdinar (1996) menyatakan aspek yang amat dipentingkan ialah mewujudkan suasana teraputik dan pengalaman perasaan yang berkesan secara bersama.
1/25/2012

DEFINISI KAMUS DEWAN


Kelompok ialah himpunan beberapa orang,binatang, benda dan lain-lain kumpulan yang kecil bilangannya, jumlahnya dan sebagainya.

1/25/2012

Gibson dan Mitchell ,1981 dalam Zuraidah, 2004


Kaunseling kelompok mementingkan interaksi dan mempunyai fungsi dan matlamat tertentu

1/25/2012

Association of Specialists in Group Work (ASGW), 2007
Memberi penerangan tentang tugas kelompok sebagai satu amalan profesional yang luas dalam memberi pertolongan atau penyempurnaan sesuatu tugas dalam setting kelompok

1/25/2012

Tugas kelompok melibatkan aplikasi teori dan proses kelompok oleh seorang profesional yang berupaya membantu pelbagai jenis individu agar mereka dapat mencapai matlamat yang sama , sama ada matlamat itu peribadi, perhubungan individu atau penyempurnaan tugas
1/25/2012

Perbezaan antara:
  

1. Kelompok Kaunseling 2. Kelompok Bimbingan 3 Kelompok terapi atau psikoterapi

1/25/2012

Kelompok bimbingan


@ Kelompok psikoeducational diertikan sebagai aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebar maklumat melalui aktiviti kumpulan yang terancang Contoh: Orientasi pelajar baharu
 

LASBELA (Lawatan Sambil Belahjar) ke institusi pendidikan Memberi maklumat melanjutkan pelajaran

1/25/2012

JENISJENIS-JENIS KELOMPOK


1. Kelompok bimbingan 2. Kelompok kaunseling 3. Kelompok psikoterapi

1/25/2012

KELOMPOK BIMBINGAN


Banyak dijalankan di sekolah-sekolah bagi sekolahmembantu proses membimbing pelajar Tumpuan lebih kepada penyebaran maklumat

1/25/2012

Tujuan Kelompok Bimbingan
Boleh berbentuk pendidikan, vokasional, kerjaya dan peribadi Dengan tujuan memberi maklumat yang tepat supaya ahli dapat membuat perancangan dan keputusan yang wajar

1/25/2012

Kelompok Kaunseling


Dilihat sebagai proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman-pengalaman dalam pengalamankelompok sebagai penggalak perkembangan ahli Kaunseling kelompok memfokuskan aktiviti kepada kaedah menolong ahli untuk mengatasi kebimbangan biasa yang dihadapi sehari-hari sehari-

1/25/2012

KELOMPOK KAUNSELING


Dijalankan untuk merawat ahli yang mengalami masalah jiwa atau neurotik

Bacaan tambahan

1/25/2012

Contoh:


Pembentulan tingkah laku membina kemahiran membina perhubungan di antara individu Membuat keputusan Membina sikap dan nilai yang sihat

1/25/2012

KELOMPOK PSIKOTERAPI


Bersifat merawat dan memberi tumpuan kepada ahli yang mengalami gangguan psikologi Tujuan utama ialah membentuk semula melalui analisa mendalam ataupun melalui pelbagai kaedah rawatan.

1/25/2012

Kelompok terapi @psikoterapi
Kelompok yang menyediakan pengalamanpengalamanpengalaman yang mendalam bagi individu yang menghadapi masalah penyesuaian diri serta emosi dalam masalah-masalah masalahperkembangan diri yang tenat dan memerlukan pembinaan personaliti kembali (restructrured) Bertujuan menyembuh dan memulih

1/25/2012

JENIS KAUNSELING KELOMPOK
Kelompok Berstruktur Kelompok Tidak Berstruktur

1/25/2012

Zuraidah (2004)


Jenis kelompok Terbuka:
Individu yang ingin menjadi ahli kelompok adalah diterima bila-bila masa dan pertemuan kaunseling bilakelompok berterusan Ahli baru diterima masuk bila-bila masa atau bilabebas meninggalkan kelompok apabila bersedia Di sekolah tidak dapat diaplikasikan kerana kekangan masa dan tenaga

1/25/2012

Samb


Kelompok Jenis tertutup
Selepas penetapan pemilihan ahli dibuat, permohonan untuk menyertai kaunseling kelompok tidak diterima Semua ahli kelompok terikat untuk menghadiri kaunseling kelompok sehingga selesai jangka masa yang ditetapkan

1/25/2012

CONTOHCONTOH-CONTOH HALANGAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK


Kerusi meja yang sesuai perlu disediakan seperti kerusi tidak menyakitkan pinggang, atau bergoyang-goyang.

1/25/2012

Tiada bau yang tidak menyenangkan seperti bau dari tandas yang berdekatan.

1/25/2012

Jarak terlalu hampir sehingga terbau akan bau badan atau mulut, contohnya bau rokok.

1/25/2012

Jarak terlalu jauh menyebabkan susah mendengar perbualan antara satu sama lain.

1/25/2012

Bagaimana Pemilihan Ahli Kelompok?(Bersambung)

1/25/2012