Anda di halaman 1dari 8

Tujuan penyelidikan dalam pendidikan

y Pelaporan/Penerokaan y Melaporkan maklumat/dapatan yang diperolehi y Deskriptif y Menjawab soalan: apa, siapa, dimana, bila dan bagaimana (kadangkadang) y Explanatori y Menjawab soalan mengapa dan bagaimana y Prediktif y Membuat telahan: jangkaan tentang sesuatu yang akan berlaku.

Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan


y Masalah yang penting dalam pendidikan y Boleh diselesaikan y Memerlukan tindak balas praktikal y Meningkatkan pemahaman penyelidik y Menggunakan metodologi kajian kes y Melaporkan persepsi dan kepercayaan mereka yang

terlibat y Bahasa seharian y Sebaran maklumat

Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan


y Pendekatan positivist y Pendekatan interpretive y Pendekatan critical

Pendekatan penyelidikan di sekolah


y Pendekatan kuantitatif y Pendekatan kualitatif

Etika dalam penyelidikan pendidikan


y Etika merujuk kepada kesesuaian tingkah laku penyelidik

terhadap mereka yang menerima kesan kajian. y Masalah etika berkemungkinan wujud dari pelbagai sumber yang secara amnya dikenalpasti oleh Cohen et al.(2000)
y y y y y y y

Jenis projek kajian Kenteks kajian Prosedur yg diguna Kaedah pengutipan data Jenis peserta Jenis data yang dikutip Penggunaan praktikal data yang dikutip.

Kod etika penyelidikan


y Isu-isu etika meliputi: y Kerahsiaan y Kesukarelaan y Keizinan y Penipuan y Reaksi peserta y Tingkahlaku y Objektif penyelidikan