Anda di halaman 1dari 13

Disediakan oleh : Nurjanah Binti Supianto Nurul Amyshah Binti Mohamed Ibrahim PISMP PML 09

Psikologi

Psikolinguistik

Linguistik

Psikologi

ialah kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. Linguistik ialah suatu sains yang mengkaji bahasa. Ia mengandungi teori-teori dan teknikteknik menganalisis bahasa yang dirumuskan oleh ahli-ahli bahasa melalui pemerhatian mereka terhadap bahasa. Psikolinguistik ialah pertalian antara penguasaan bahasa yang ditinjau dari sudut psikologi yang mempengaruhinya dalam proses penguasaan sesuatu bahasa.

(perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkrit. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon). juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental.

Menurut B.F.Skinner :

perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan.

Dalam sebuah kotak yang dinamakan kotak Skinner , ada tempat makanan yang diperbuat daripada tin. Di luar kotak itu, ada satu alat untuk menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. Kedengaran bunyi ping yang nyaring stiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. Hal ini bermakna, adanya makanan dalam tin itu. Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin.

Biji-biji

makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. Pada masa tikus itu lapar, ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu, maka biji makanan pun jatuh ke dalam tin. Setelah beberapa kali, tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi, maka makanan akan jatuh ke dalam tin.

Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat operon atau instrumental dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan. Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan, iaitu biji makanan. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku.

Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. Di samping itu, ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal, tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental, para pelajar diberi kebebasan yang tertentu. Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru. Jelasnya, pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar.

sangat

sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan, spontaneous, kelenturan, reflek, daya tahan dan sebagainya, contohnya: percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, bersukan. Teori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul.

Penerapan

teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama, komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ), guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif.

(setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya.) tujuannya untuk memanusiakan manusia iaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri. Kelebihan teori - bersifat pembentukan keperibadian,hati nurani,perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial.

Aktualisasi Diri Harga Diri 1. Menghargai diri sendiri 2. Dihargai oleh orang lain Belongingness and love needs Keinginan untuk dimiliki dan dicintai mencintai Keperluan Keselamatan keamanan, kestabilan, proteksi, peraturan, batas, kebebasan dari takut dan cemas.
Keperluan Fisiologi

bersifat homeostatis (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fizikal) Makan, Minum,

Apakah

yang anda faham tentang psikolinguistik? kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme?

Nyatakan