Anda di halaman 1dari 11

TEORI PEMUSATAN PERORANGAN ( HUMANISTIK ) ( CARL ROGERS )

Pelopor teori pemusatan ialah Carl Rogers. Tertumpu kepada tiga aspek iaitu: 1. pandangan terhadap manusia 2. peranan kaunseling 3. teknik/strategi untuk membantu klien

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA


 Mempunyai maruah serta harga diri dan harus dihormati. Mempunyai kapasiti untuk mencapai arah kendiri, dan berkebolehan untuk membuat penilaian yang bijak, sekiranya diberi peluang. Mampu belajar cara menunaikan tanggungjawab secara konstruktif. Berkebolehan untuk menangani perasaan, pemikiran dan tingkahlaku masing-masing. Berpotensi untuk melakukan perubahan yang konstruktif serta perkembangan peribadi ke arah kehidupan yang memuaskan.
3

PERANAN KAUSELING
Kedua-dua pihak hendaklah berada dalam konteks psikologikal. Klien berada dalam keadaan tidak kongruen. Guru bimbingan dan kaunseling berada dalam keadaan kongruen dan terlibat dalam hubungan kaunseling.

Guru bimbingan dan kaunseling mengamalkan penerimaan positif tanpa syarat terhadap klien. Guru bimbingan dan kaunseling bersifat empati terhadap kerangka rujukan klien. Sifat empati dan penerimaan positif tanpa syarat berjaya tercapai dalam sesi kaunseling.

tidak menyoal/memberi nasihat/mentafsir pemikiran, perasaan dan tingkah laku. kauselor bersifat tidak mengarah (nondirective) Sebagai cermin yang berbentuk objektif dan tidak beremosi

KONSEP KENDIRI

Penilaian, pandangan, tanggapan, kepercayaan, termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Mempengaruhi segala tingkah laku individu. Terbahagi kepada dua jenis iaitu : a. konsep kendiri positif b. konsep kendiri negatif
7

FAKTOR MEMPENGARUHI KONSEP KENDIRI


 Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Emosi mempengaruhi perasaan. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya. Status sosial keluarga.
8

TEKNIK UNTUK MEMBANTU KLIEN


Sebenarnya, tidak ada satu set teknik yang khusus dalam teori ini. Sebaliknya seorang kauselor perlu melayan, mendengar secara aktif dan mgunakan semua kemahiran-kemahiran asas kominikasi untuk menerima segala luahan klien.

 Namun begitu Teori Pemusatan ini menekankan aspekaspek tertentu dalam keberkesanan teorinya iaitu: Ketulenan :- Perasaan, kelakuan, sikap, pemikiran adalah sama atau selari. Sama ada apa yang ada dalam diri klien dan yang klien tunjukkan.   Tidak terikat dengan peranan. Bersifat spontan Tidak bersifat defensif Bersifat tekal Membuat perkongsian diri
10

Penerimaan Positif tanpa Syarat :bersikap penyayang tanpa syarat. Berempati : merasai apa yang klien rasa dan nyatakan secara lisan.

Secara keseluruhannya Teori Pemusatan Klien adalah bertujuan menolong klien menjadi dirinya yang sebenar (real-self)
11