Anda di halaman 1dari 23

Tajuk : Sejarah al-Quran Pada Zaman rasulullah s.a.

w, Khulafa Ar-Rasyidin dan bani Umaiyah Oleh : Muhammad Mirza bin Abd Manan Putera Asyraf Bin Abd halim Muhammad Khairi Bin Pakharuddin Muhammad Akhyar Bin Abd Wahab

12.1 AL-QURAN : Kalam Allah yang dijamin terpelihara


daripada sebarang penyelewengan penurunannya hingga Hari Akhirat. sejak

awal

Firman Allah : {9} (Surah Al-Hijr,10:9) Sesungguhnya kami yang telah menurunkan AlQuran dan kamilah yang akan memeliharanya.

Al-Quran belum ditulis dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Sebaik sahaja wahyu diturunkan , Rasulullah bersegera menghafaznya dan memahaminya. Baginda meminta sahabat untuk menghafaz dan menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah tamar, batu nisan, kulit binatang dan perca kain. Susunan ayat dan surah ditulis mengikut arahan Rasulullah s.a.w.

Bacaan dalm solat Majlis tadarus Al-Quran antara Rasulullah bersama sahabat, antara sahabat sesama sahabat dan antara sahabat sesama keluarga. Khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w Rasulullah mengutuskan wakil untuk mengajar Al-Quran kepada orang ramai.

    

Abdullah Bin Masud Salim Maula Abi Huzaifah Muaz Bin Jabal Zaid Bin Thabit Abu Darda

    

Ali Bin Abi Talib Abi Bin Kaab Zaid Bin Tsabit Muawiyah Bin Abi Sufyan Muaz Bin Jabal

Selepas kewafatan Rasulullah, Abu Bakar telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Beliau telah menghadapi masalah seperti ancaman nabi palsu, golongan yang enggan membayar zakat dan golongan murtad. Peperangan Al-Yamamah telah berlaku pada tahun 12 Hijriah.

y y

Seramai 70 orang hufaz Al-Quran telah syahid. Saidina Umar mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar supaya ayat-ayat Al-Quran dikumpul dan disusun dalam satu mushaf. Cadangan tersebut sukar diterima oleh Abu Bakar kerana perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Baginda. Setelah dipujuk beberapa kali, akhirnya Abu Bakar bersetuju cadangan tersebut. Tugas ini telah diamanahkan kepada Zaid Bin Thabit.

Tugas ini telah diamanahkan kepada Zaid Bin Thabit kerana :1. 2.

Hafiz Al-Quran dan penulis wahyu. Berkesempatan mengikuti majlis pembacaan AlQuran bersama malaikat Jibril ketika hayat Rasulullah s.a.w.

# Kata-kata Zaid Bin Tsabit kepada Khalifah Abu Bakar : Demi Allah kalau ditugaskan aku memindahkan sebuah bukit lebih ringan daripada memikul amanah untuk mengumpulkan Al-Quran .

Garis panduan beliau


Merujuk kepada para hafiz Al-Quran dan penulis wahyu yang lain. Disahkan oleh 2 saksi. # Tempat simpan mushaf :
Rumah Khalifah Abu Bakar Rumah Saidina Umar

Rumah anaknya iaitu Ummul Muminin Hafsoh selepas kewafatannya

Pada zaman ini, negara Islam bertambah luas dengan pembukaan wilayah-wilayah baru. Ramai orang bukan Arab memeluk Islam. Jarak antara zaman Rasulullah dengan generasi selepasnya semakin jauh yang menyebabkan berlaku perbezaan Lahjah dalam pembacaan Al-Quran.

Perbezaan lahjah ini telah disaksikan sendiri oleh Abu Huzaifah Bin Al-Yaman Selepas berbincang dengan Khalifah Usman Bin Affan, mereka bersetuju menyalin semula Al-Quran kedalam beberapa naskhah dan menghantarnya kesetiap wilayah Islam. Naskhah Al-Quran yang lain hendaklah dibakar bagi mengelakkan fitnah untuk mengembalikan semula perpaduan umat Islam

Sahabat yang dipertanggungjawabkan menyalin semula Al-Quran Al1. 2. 3. 4.

Zaid Bin Tsabit Abdullah Bin Zubair Said Bin Ass Abdur Rahman Bin Haris Bin Hisham.

SyaratSyarat-syarat yang ditetapkan oleh Khalifah Usman ketika proses menyalin semula Al-Quran Al Jika berlaku perselisihan dalam bacaan, segala pembetulan

hendaklah dirujuk kepada sebutan dan lahjah Quraisy.

Hanya ayat-ayat yang benar-benar mutawatir daripada Rasulullah s.a.w dan tidak dimansuhkan akan ditulis semula. Al-Quran diedarkan keseluruh negara bagi mengelakkan kekeliruan dalam bacaan.

Naskhah

 Mereka meneruskan usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah Usman.  Umat Islam pada zaman ini semakin berkembang. Asimilasi bahasa berlaku antara orang Arab dengan orang bukan arab.  Ini memberi kesan kepada keaslian bahasa Arab.  Kebanyakannya sukar untuk membezakan kalimah Al-Quran dan huruf-hurufnya kerana tidak mempunyai titik dan baris.

Beberapa langkah telah diambil untuk memelihara keaslian Al-Quran. Antaranya :-

 Meletakkan tanda baris seperti sukun, sabdu,

mad dan sebagainya. - Tugas ini dilaksanakn oleh Abu Al-Aswad ad-Duali.  Meletakkan titik untuk membezakan huruf seperti ba, tha, jim, ha dan sebagainya. -Tugas ini dilaksanakan oleh Nasr Bin Asim dan Yahya Bin Ya mur.

Pada Zaman Bani Abbasiyah, proses penambahbaikan tanda-tanda Al-Quran telah diteruskan oleh Al-Khalil Bin Ahmad Al-Basari.

 Ia telah membuat sedikit ubahsuai terhadap tanda-tanda

yang telah dibuat oleh Abu Al-Aswad ad-duali dan tandatanda itulah yang diguna sekarang.

- TAMAT -

Sekian. Sekian. Terima Kasih