Anda di halaman 1dari 7

Perbezaan Antara Sirah dan Sejarah

Disediakan oleh : Muhammad Asyraf Bin Zamri Uwais Al Qarni Bin Mohd Isa

Definisi

Keaslian

Perbezaan Sirah dan Sejarah

Skop perbahasan

Sumber

Definisi
Sirah
Mengkaji peribadi Nabi Muhammad s.a.w dalam bentuk realiti hidup baginda setelah memahami dasar , asas-asas dan hukum Islam

Sejarah
Pengajian yang mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah , mengkaji kekurangan dan kebaikan yang terdapat dalamnya.

Sirah
Skop Kajian

Hanya berkisarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sahaja Cth : Kelahiran Nabi , Dakwah Nabi , Hijrah Nabi , Pembukaan Kota Mekah, Kewafatan Nabi

Sejarah

Berkisarkan kepada segala peristiwa yang dianggap penting dan memberi manfaat kepada manusia Cth : Tamadun , peperangan , artifak , negara , salasilah keluarga, tokoh tokoh , tradisi , budaya

Keaslian Sirah
Tiada keraguan dan sahih Setiap sirah yang disampaikan mempunyai sanad dan dilakukan kajian yang mendalam terhadap sanad dan matan sirah tersebut

Sejarah
Wujud keraguan dan percanggahan. Kesahihan sejarah boleh berubah mengikut kajian yang dilakukan. Ia bergantung kepada teknologi , ilmu dan pengkaji.

Sekian , Terima Kasih