Anda di halaman 1dari 5

PERBEZAAN KBSR DAN KSSR DALAM PENDIDIKAN JASMANI

item modul

KBSR Ada tiga tunjang 1) Kecergasan 2) kemahiran, 3) kesukanan Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan

KSSR Ada dua modul : 1)Kemahiran 2) Kecergasan Bertujuan membina menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran , berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup

Matlamat

item Objektif Asas pembentukan

KBSR Ada lima Berasaskan tiga tunjang : 1) Kecergasan 2) Kemahiran 3 ) Kesukanan

KSSR Ada 9 Berasaskan lima aspek : 1) Kemahiran pergerakan 2) Aplikasi pengetahuan dalam pergerakan 3) Kecergasan meningkatkan kesihatan 4) Aplikasi pengetahuan dalam meningkatkan kecergasan 5) Kesukanan Tahap 1 (tahun 1)

Tahap

Tahap 1 dan 2

item Matlamat

KBSR Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan

KSSR Bertujuan membina menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran , berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup

fokus

Tiada menyatakan fokus Terdapat tiga fokus KSSR : 1) Membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor 2) Memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan

3) Memupuk elemen keselatan,tanggungja wab kendiri & interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal Modul Kemahiran Tajuk tajuk dalam modul kemahiran tidak diketegorikan /dikelaskan kepada aspek - aspek tertentu. Modul kesukanan di ajar secara berasingan daripada modul kecergasan dan kemahiran Tajuk tajuk di bawah modul kemahiran diletakkan /dikelaskan di bawah beberapa aspek. Kesukanan diajar secara serentak di bawah modul kecergasan dan kemahiran.

Modul Kesukanan