Anda di halaman 1dari 12

PENGAJIAN ALQURAN PELAJARAN 10 KONSEP TAARUF DALAM ISLAM

OLEH: HUSNA JUMAHADI SITI NADRATUN FARHANA (4 IKHLAS)

AYAT KEFAHAMAN

Rasulullah S.A.W menyarankan qabilah Bani Bayadhah daripada golongan Ansar untuk mengahwinkan seorang hamba mereka dengan seorang perempuan daripada qabilah tersebut ketika baginda berada di Madinah. Mereka mempertikaikan saranan tersebut dengan berkata, Apakah kamu ingin mengahwinkan anak-anak perempuan kami dengan hamba sahaya kami?. Maka Allah Taala menurunkan ayat ini

KONSEP TAARUF DALAM ISLAM


TAARUF:
Berkenal-kenalan antara satu sama lain.

TUJUAN TAARUF DALAM ISLAM:


y

y y

Mewujudkan semangat kerjasama antara masyarakat dan kaum berbilang bahasa, agama dan keturunan. Untuk merealisasikan pengabdian kepada Allah. Supaya manusia mengenali keturunan masingmasing.

Manusia dapat menjalinkan silaturrahim dan hubungan persahabatan dalam konteks keluarga,masyarakat dan bangsa Supaya manusia mensyukuri nikmat kejadian Allah swt Supaya manusia beriman dengan kekuasaan Allah swt menjadikan sesuatu

HIKMAH ALLAH MENJADIKAN MANUSIA BERBAGAI-BAGAI BANGSA DAN KETURUNAN

Manusia dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain

EKONOMI

SOSIAL

ASPEK KERJASAMA DALAM ISLAM

POLITIK

KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN

Kejadian manusia berasal daripada keturunan yang sama iaitu Adam. Ciri-ciri yang dibenci oleh Allah taala. Ciri-ciri fahaman masyarakat jahiliyah bertentangan dengan ajaran Islam. Keturunan tidak menjamin kelebihan seseorang di sisi Allah taala.

Saling

bertaaruf Saling berkerjasama Bertolak ansur Merendah diri Berlaku adil Ziarah-menziarahi

SIFAT ORANG YANG BERTAQWA


y Mentaati segala perintah

Allah swt dan menjauhi segala larangan-Nya.


y Mempunyai keimanan

y Tidak sombong dengan

keturunan, pangkat, harta dan rupa paras yang cantik.

yang teguh dan sanggup berjihad pada jalan Allah swt.


y Menjauhi diri daripada

y Menjauhi diri daripada

perkara-perkara dan tempat-tempat maksiat. masa dengan perkaraperkara yang tidak berfaedah. ilmu dan ulama.

y Tidak suka membazirkan

perkara-perkara haram, kurafat dan bidaah.


y Tawaduk dan tegas.

y Menghormati al-Quran,

FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA PERMUSUHAN SESAMA MANUSIA


Kegagalan manusia menghayati konsep taaruf sebagaimana yang disarankan oleh Islam Penindasan dan kezaliman dilakukan oleh golongan manusia kuat terhadap golongan manusia yang lemah menimbulkan rasa marah, benci dan dendam di kalangan mereka

Sikap sombong dan takbur sebahagian daripada manusia yang berbangga dengan keturunan dan kekuatan bangsa mereka terhadap bangsa-bangsa lain

Pembahagian harta atau ekonomi yang tidak adil telah menimbulkan rasa tidak puas hati

Islam melarang umatnya bermegah dengan keturunan. Umat islam disarankan supaya bertaaruf dan berkerjasama dengan bukan Islam dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan. Taaruf dan kerjasama boleh mewujudkan ehidupan yang aman sejahtera. Tiada kelebihan bagi manusia melainkan dengan taqwa.

Anda mungkin juga menyukai