Anda di halaman 1dari 44

PENGENALAN

Sejak abad ke-5 Masihi pluralisme budaya di alam Melayu Interaksi antara Melayu, Arab, Cina, India, Eropah dan lain-lain Pertemuan ini wujud budaya sosial: pluraliti masyarakat & budaya pelbagai

PLURALISME BUDAYA ALAM MELAYU


Alam Melayu sebagai wilayah pertemuan pelbagai tamadun dan budaya. Ciri pluraliti masyarakat Alam Melayu turut berubah. Melalui laut; orang Eropah datang ke Alam Melayu dengan tujuan :
Gospel Gold Glory

PROSES PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAH

Pembentukan Masyarakat Pluralistik oleh Penjajah (Plural Society)


prinsip

dasar Sistem pemerintahan

Penjajahan British membawa bersama dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan. Prinsip, sistem, struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka jauh berbeza dengan sistem yang ada di alam Melayu. Perubahan epistemologikal yang besar ialah dari segi pemisahan di antara Negara dan Agama.

Sultan berkuasa mutlak Pemerintahan diketuai oleh sultan Berasaskan sistem pembesar empat lipatan

Zaman Penjajahan
Kuasa sultan hanya di dalam bidang agama Penjajah menguasai bidang pemerintahan Bermulanya pengagihan kuasa. Pembahagian,pemisahan negara dan agama .

Kesultanan Melayu

KESAN LANJUTAN

Sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa di antara tiga unsur penting:


Legislatif Eksekutif Kehakiman

Hasil daripada pemerintahan moden itu berkembangnya sistem ekonomi kapitalis yg berasaskan ekonomi perindustrian dan perdagangan.

Perkembangan pesat ekonomi kapitalis mendorong kewujudan masyarakat plural di alam Melayu dengan kemasukan bangsa asing yang dibawa oleh penjajah untuk tujuan pengeksploitasian ekonomi dengan segera dan menguntungkan.

PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA

ETNIK MELAYU
Orang melayu dianggap kaum peribumi tanah melayu setelah mereka berhijrah dari Yunan ke TM 2500M tahun dahulu. Sebelum 1848, hampir KESEMUA penduduk Tanah Melayu terdiri daripada orang melayu. Menurut A. Aziz Deraman, pada abad ke-19, berlaku penghijrahan orang minangkabau, bugis, jawa dan banjar ke Tanah Melayu.

BANJAR JAWA BUGIS


MINANGKABAU

Batu Pahat, Sabak Bernam, Tenom Muar Rengit, Kukup, Selangor, Perak Negeri Sembilan Singapura, KL, Johor Bharu

BOYAN

Contoh suku-suku yang terdapat di dalam Etnik Melayu

ETNIK CINA
Orang cina mula datang ke TM pada awal abad ke-15 akibat perhubungan diplomatik kerajaan melayu Melaka & kerajaan Dinasti di China. Pada awal abad ke-19, imigran dari China mula memasuki TM sebagai buruh di ladang kopi & tebu di Pulau Pinang & Singapura. Pengambil alihan lombong dari pembesar melayu kepada pedagang inggeris menyebabkan kemasukan buruh cina semakin pesat akibat pelonggaran syarat kemasukan buruh ke TM. Kebanyakan imigran berasal dari China selatan seperti Hainan, Kwangsi, Kwantung dan Fukien.

CARA KEMASUKAN
SISTEM PENGAMBILAN PERSONEL : Sistem ini dijalankan dengan majikan yg memerlukan buruh akn menghantar ketua buruh ke China dan mencari buruh di sana dan dibawa ke TM untuk bekerja di ladang majikan tersebut.

SISTEM PENGAMBILAN RUMAH KONGSI : Seorang pegawai di China akan mencari buruh-buruh di sana dan membawanya ke TM dan ditempatkan di rumah kongsi, pegawai itu dibayar mengikut bilangan buruh. Ketua rumah kongsi akan mengagihkan buruh kepada tempat2 kerja.

SISTEM KANGCU : Diperkenal Temenggung Ibrahim. Kangcu akan diberikan surat sungai dan diberikan kebenaran membuka ladang gambir/lada hitam di sepanjang sungai selatan Johor

SISTEM TIKET KREDIT : Kos kedatangan buruh atau singkeh dibiayai oleh ejen, mereka akan bekerja dengan ejen sehingga hutang langsai.

ETNIK INDIA
Orang India datang ke TM sejak kurun pertama lagi sebagai pedagang dgn menggelarkan TM sebagai Survanabumi (Semenanjung Emas)

Awal kurun ke-19, orang india dibawa masuk utk bekerja di ladang tebu dan kopi, membaiki jalan dan infrastruktur di NNS. Kurun ke-20 kemasukan buruh india ke TM semakin pesat akibat dari perkembangan pesat perusahaan getah. Sebagai contohnya pada 1891 seramai 75 000 buruh india, pada 1921 seramai 471 536 buruh india di TM

CARA KEMASUKAN
BURUH KONTRAK SISTEM KANGANI BURUH BEBAS
Diperkenal pada 1833, pemilik ladang meminta wakil di India Amencari buruh di sana.

Diperkenalkan pd 1898. Seorang wakil atau mandur majikan yg dipercayai akan pergi ke India utk memujuk buruh dan segala tambang akan ditanggung oleh majikan.

Kemasukan buruh jenis ini tidak diatur oleh sesiapa, mereka masuk kt TM dan bebas bekerja dengan sesiapa sahaja dan di pelbagai bidang.

SABAH DAN SARAWAK


SABAH
Kaum bumiputera utama ialah Kadazandusun, Bajau dan Suluk Kaum cina dibawa masuk untuk bekerja di ladang getahdan tembakau

SARAWAK
Kaum bumiputera utama ialah Iban, Bidayuh dan Melanau Kaum Cina berhijrah ke sana sebagai pedagang, petani dan pelombong.

POLITIK PERLEMBAGAAN PENDIDIKAN EKONOMI

Politik Malaysia tidak terlepas daripada dipengaruhi oleh aspek etnik. Usaha memelihara kestabilan politik berdasarkan kerjasama antara etnik menjadi agenda utama negara. Malaysia masih dianggap sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi yang berkesan. Dalam konteks politik domestik, demokrasi negara telah berjalan lancar kerana orang Melayu, Cina, dan India telah bersatu mendesak British memberikan kemerdekaan. Perjuangan menuntut kemerdekaan menjadi pengikat bagi ketiga-tiga kumpulan etnik untuk bersatu dalam satu pakatan parti iaitu Perikatan.

Pada 1957-1959, politik Malaysia melalui perjalanan yang berliku kerana terdapat pergolakan dalaman anggota parti Perikatan. MCA mengalami kemelut kepimpinan kerana tidak berpuasa hati terhadap kepimpinan Tan Cheng Lock. Parti MIC juga tidak terlepas kerana terdapat segelintir pihak yang menunjukkan sikap tidak berpuas hati terhadap Parti Perikatan. Selepas era 1960-an, politik Malaysia terus berkembang secara dinamik .

Kerjasama parti politik dalam pakatan parti pemerintah telah berkembang dengan peningkatan ahlinya. Terbukti melalui penubuhan Barisan Nasional pada 1974. Dasar-dasar kerajaan menguruskan pelbagai perkara berkaitan perhubunga etnik melalui formula tolak ansur telah berjaya mengekang pihak tertentu. Struktur hubungan etnik di Malaysia kini dipengaruhi oleh kumpulan etinik memililki batas yang nipis.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah penerusan daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu walaupun terdapat beberapa penambahan dan pengubahsuaian. PPM merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber kepada segala perundangan lain yang wujud di negara kita. Perlembagaan merupakan asas kepada pelaksanaan sistem politik di Malaysia.

Dari segi Sejarah, terdapat dua peringkat kontrak sosial di Alam Melayu. Pertama berlaku pada zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling hormat menghormati antara rakyat dan raja. Kontrak sosial kedua berlaku hasil daripada syarat yang dikenakan oleh pihak British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Antara perkara penting yang dikaitkan dengan kontrak sosial ialah soal kerakyatan.

Terdapat 4 sistem pendidikan iaitu aliran Inggeris, Melayu, Cina dan India. Setiap kumpulan etnik mempunyai adunan dan acuan pendidikan yang berbeza. Semasa zaman penjajahan, sistem pendidikan di PTM di bahagikan kepada tiga peringkat.

PERTAMA Pendidikan rendah & menengah dihadiri oleh anak-anak bangswan Melayu Hartawana Cina & India

KEDUA Sekolah Melayu peringkat rendah dibantu oleh British Bermatlamat menjadikan mereka sebagai petani yang lebih baik daripada ibubapa mereka

KETIGA Sekolah vernakular Cina dan India Sekolah Cina dibiayai oelh masyarakat Cina Sendiri

Sistem pendidikan negara era pascamerdeka telah berubah kepada corak berorientasikan unsur tempatan. Sistem pendidikan telah di bentuk berasaskan keseragaman kurikulum, sukatan mata pelajaran dan orientasi. Pendidikan kebangsaan penting sebagai satu wadah bagi menyatupadukan kepelbagaian budaya, nilai dan norma masyarakat ke dalam satu acuan demi mencapai matlamat identiti kebangsaan Malaysia. Usaha ini berdasarkan dua laporan iaitu Penyata Razak dan Penyata Rahma Talib.

Dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dengan bahasa Ingeris masih lagi kekal sebagai bahasa rasmi. Pucuk pimpinan Parti Perikatan telah mencapai kesepakatan pada tahun 1956 dan bersetuju dengan Akta Pendidikan 1957 atas prinsip :

Sekolah pelbagai aliran dibenarkan dan pengajaran dalam bahasa ibunda masing-masing

Bukan lagi berteraskan negara China dan India.

AKTA PENDIDIKAN 1957

BM sebagai bahasa rasmi, dan wajib diajar di sekolah Cina dan Tamil

Mata Pelajaran Sejarah, Geografi dan buku-buku yang lain berteraskan Malaysia

Selepas tragedi 13 Mei 1969, parti UMNO menerajui Parti Perikatan telah menegaskan bahawa pendidikan perlu diseimbangkan bagi memperkasakan orang Melayu. Kerajaan telah melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah bantuan kerajaan. Kerajaan juga merumuskan dasar kuota dan biasiswa bagi kemasukan ke universiti. Pada masa yang sama, golongan bukan Bumiputera merasakan satu keperluan untuk melindungi budaya warisan nenek moyang dengan menggunakan wadah pendidikan. Oleh itu, masyarakat cina masih mempertahankan sekolah jenis kebangsaan Cina.

Selepas merdeka, kerajaan telah menggiatkan usaha mengatasi masalah sosioekonomi dan sosiopolitik. Rancangan pembangunan ekonomi negara dibahagikan kepada 4 peringkat :
RANCANGAN PRAMERDEKA Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah Melayu Rancangan Tanah Melayu Pertama RANCANGAN SELEPAS MERDEKA Rancangan Persekutuan Tanah Melayu Kedua Sebahagian daripada Rancangan Malaysia Pertama PERANCANGAN DALAM ERA DASAR EKONOMI BARU DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Secara umumnya, sistem ekonomi Malaysia berasaskan laissez faire atau sistem ekonomi pasaran bebas. Semasa era penjajahan, pihak British memperkenalkan sistem ekonomi moden, namun sistem ekonomi tradisional masih dikekalkan. Kesannya wujud sistem ekonomi dualisme. Sistem ini merujuk kepada dua orientasi dan tumpuan yang berbeza namun bergerak seiringan dengan garis etnik.

Ekonomi dualisme ini telah mengidentifikasikan agihan tenaga kerja mengikut tiga etnik utama di Malaysia. Etnik Melayu tertumpu di sektor pertanian tradisional. Dalam sektor ini, kadar kemiskinan adalah yang tertinggi. Dalam sektor ekonomi moden, terutama perlombongan, perkilangan dan perkhidmatan didominasi oleh kumpulan etnik Cina Dalam sektor ketiga, terdapat ketidakseimbangan antara etnik. Etnik Cina menguasai keseluruhan sektor ini, manakala etnik Melayu dan India masing2 menguasai

PURATA KASAR PENDAPATAN BULANAN ISI RUMAH (RM) MENGIKUT KUMPULAN ETNIK 1999 DAN 2004
ETNIK BUMIPUTERA CINA INDIA LAIN-LAIN 1999 1,984 3,456 2,702 1,371 2004 2,711 4,437 3,456 2,312

Ketidakseimbangan kedudukan ekonomi berdasarkan etnik juga harus diatasi kerana ia berpotensi sebagai pencetus konflik Isu ketidakseimbangan ekonomi telah dianggap sebagai salah satu faktor yang mencetuskan peristiwa 13 Mei 1969.

NILAI DAN DAN BUDAYA ETNIK YANG UTAMA DI MALAYSIA

ORANG MELAYU

Kumpulan etnik terbesar di Malaysia Peramah dan Budaya Seni Kaya

ORANG CINA

kumpulan etnik kedua terbesar kuat bekerja dan pandai berniaga.

ORANG INDIA

Berasal dari selatan India 10 % populasi di Malaysia

ISLAM

Diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Dua aspek penting dalam agama Islam ialah Akidah & Syariah Pengasasnye berketurunan Bani Israel iaitu Jesus Christ Ajaran ini terkandung dalam kitab Injil (Kitab Bible)

KRISTIAN

BUDDHA

Ajaran Siddharta Gautama

HINDU

Agama yang utama dan tertua di dunia Percaya kepada Hukum Karma, kelahiran semula selepas mati Taoisme berasaskan ajaran Lao Tze dan Chuang Tzu Ajaran Confucius menekankan kepada peraturan sosial Ajaran Lao Tze lebih menekankan keharmonian alam semesta

TAOISME

Di persembahkan dalam upacara sambutan dan majlis-majlis keramaian. Masih diamalkan di negeri Johor dan Selangor. Berhubung dengan kuasa ghaib

Tarian Mak Inang menyanjung tinggi budi & tatatertib dalam tingkah laku. Di persembahkan di Istana Raja dan Perkahwinan

Tenunan kain songket terdapat di Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Mengambil masa yang lama untuk disiapkan.

Gong digunakan dalam persembahan pencak silat & tarian kuda kepang. Digunakan dalam upacara perasmian .

Tarian Singa adalah tarian tradisional dan adat masyrakat orang cina. penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa

PERAYAAN
Disambut bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu.

Hari Raya Aidilfitri Tahun Baru Cina

Hari Deepavali

Hari Gawai Dayak

Thaipusam

Christmas

ORANG MELAYU
BAJU MELAYU

ORANG INDIA
SARI

ORANG CINA

BAJU KURUNG

CHEONG SAM

SERBAN

BAJU KEBAYA

DHOTI SAM FU

KAIN PELEKAT,SONGKOK

SARUNG

KELAHIRAN Potong Tali Pusat Membelah/Mulut Berpantang Bertungku Memberi Nama Cukur Rambut/ Potong Jambul

PERKAHWINAN

KEMATIAN Memaklumkan pada masyarakat Sedekahkan ayat suci al-quran Kemenyan dibakar Jenazah dikapankan Ucapan ringkas dari wakil.

Merisik Melamar Bertunang Bernikah