Anda di halaman 1dari 16

IPK

17-18 Nov 2007

ISK- dah ingat semua?


  

Video Kegemilangan Islam Video 1924 Video Umat Islam hari ini

Analisa dari ISK


Zaman Jahiliya h Mekah Madinah Khulafa Umawi Abasi Uthmani Kini

tamadun

khalifah

Dakwah

individu

Sejarah Tajdid
 

Apa itu tajdid? Tajdid Istilah Islam
(A.D)
 

Maksud man Maksud tajdid deen

Mujaddid Setiap Zaman


 

Siapa? senarai Apa yang dilakukan?

Apa kerja penting setiap zaman?


 

Amal qawiyy dan amal dhaif Kenapa amal qawiyy dan amal dhaif

Antara maqasid dan tindakan

Kajian Semula ISK


 

Kenapa ISK Apa yang anda dapat setelah mengikuti ISK Apa yang baru pada ISK

Kenapa Dakwah, Daulah dan Tamaddun


    

Apa kaitan dakwah, daulah dan tamaddun Apakah ianya saling perlu antara satu lain Apa matlamat dari setiap satu darinya. Mana yang lebih penting? Bagaimana pelaksanaan pada setiap satu darinya?

Kita di fasa mana?


  

Dakwah, daulah atau tamaddun Kenapa? Apa implikasinya ?

Apa tanggungjawab terpenting kita?
 

Tanggungjawab hanya satu, cara pelbagai. Islam adalah waqiiyyah harakiyyah Semua bergantung antara satu sama lain. Apa cara yang dituntut dari kita sekarang?

Studi vs. Dakwah
Mana lebih penting?

Dakwah mengikut definisi kita


   

Erti dakwah Erti dakwah dari ISK Beza erti bawa kepada beza amal Apa yang perlu dibuat untuk dakwah dalam erti yang kita faham

Usrah vs dakwah


Mana lebih penting? Usrah atau dakwah?

Langkah-langkah praktik dakwah kita
Bagaimana?

Lampiran : senarai mujaddid


      

  

  

FIRST CENTURY : Sayyiduna Imam Umar bin Abdul Aziz SECOND CENTURY : Imam Abdullah bin Idrees Shafi'i Imam Maalik bin Anas THIRD CENTURY : Abu Hasan Asy'ari Imam Ahmad bin Hanbal FORTH CENTURY : Abu Bakr Muhammad bin At-Tayyab AlBaqilani .Imam Al Baihaqi FIFTH CENTURY : Imam Abu Naeem Isfahani ,Imam Muhammad bin Muhammad Ghazzali SIXTH CENTURY : Allamah Imam Umar Nasfi ,Imam Fakhr Ad-Din Razi SEVENTH CENTURY: Ibn Taimiyyah Kwaja Muhi'yuddeen Chishti Ajmeri Imam Sheikh Akbar Muhi'yuddeen Muhammad ibn Arabi Ibn Daqiqi EIGHT CENTURY : Ibn Hajar 'Asqalani ,Al Balqini NINTH CENTURY : Imam Hafiz Jallaluddeen Abu Bakr Abdur Rahmaan Suyuti Imam Nooruddeen bin Ahmad Misri , TENTH CENTURY : Imam Shahabuddeen Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Khatib Qistalaani ,Imam Muhammad Sharbini Imam Muhammad Ar Ramli ELEVENTH CENTURY : Imam Sheikh Ahmad Sarhindi Mujaddid-e-Alf Thaani Abdullah Salim Al Basri TWENTIETH CENTURY : Imam Abdul Ghani Taablisi, Ad Dardir THIRTEENTH CENTURY : Allamah Imam Ahmad bin Ismaeel Tahtaawi ,Allamah Shah Abdul Azeez Muhaddith-e-Delhwi) radi Allahu anhuma (As Syarqawi ) Abad 14?