Anda di halaman 1dari 19

TEORI GESTALT

Pengenalan
Konsep pengamatan telah dikaji secara mendalam oleh ahli psikologi Gestalt. Perkataan Gestalt bermaksud corak, bentuk atau rupa. Gestalt merujuk kepada kepercayaan bahawa seseorang itu biasanya lebih suka mengatur pengamatannya dalam corak yang tertentu dengan menyusun semula rangsangan supaya ia menjadi lebih ringkas, lebih lengkap dan lebih teratur daipada keadaan sebenarnya.

Konsep
konsep yang penting dalam psikologi Gestalt adalah tentang "insight" iaitu pemerhatian dan pemahaman mendadak terhadap hubunganhubungan antara bahagian-bahagian dalam suatu situasi permasalahan. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan teori Gestalt, guru tidak memberikan potonganpotongan atau bahagian-bahagian bahan ajaran, tetapi selalu satu kesatuan yang utuh.

Guru memberikan suatu kesatuan situasi atau bahan yang mengandungi persoalanpersoalan, di mana anak harus berusaha mencari hubungan antara bahagian, mendapat insight agar ia dapat memahami keseluruhan situasi atau bahan ajaran tersebut.

Tokoh-tokoh Gestalt
Max Wertheimer (1880-1943) Kurt Lewin (1890-1947)

Prinsip dasar Gestalt


1.Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi, yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh kerana itu kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan kemahiran yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. 2.Prinsip-prinsip pengorganisasian: Principle of Proximity: bahawa unsur-unsur yang saling berdekatan (sama ada waktu mahupun ruang) dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Principle of Similarity: bahawa unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagi suatu figure atau bentuk tertentu. Principle of Objective Set: Organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya

Principle of Continuity: Organisasi berdasarkan kesinambungan pola Principle of Closure/ Principle of Good Form: bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Principle of Figure and Ground: iaitu menganggap bahawa setiap bidang pengamatan dapat dibahagi dua iaitu rajah (bentuk) dan latar belakang. Penampilan suatu objek seperti ukuran, potongan, warna dan sebagainya membezakan rajah dari latar belakang. Bila rajah dan latar bersifat samar-samar, maka akan terjadi kekaburan penafsiran antara latar dan rajah. Contoh: perubahan nada tidak akan mengubah persepsi tentang melodi.

MATLAMAT
1. Memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Teori ini juga membuat individu akan lebih berdikari, tidak akan bergantung kepada orang lain, dan menyedarkan mereka bahawa mereka memang membuat pelbagai perkara, jauh lebih banyak daripada apa yang disangkakan mereka sendiri. 2. Perls terut berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyak potensi , tetapi oleh kerana terhalang oleh sekatan-sekatan dalam hidupnya, ia tidak berjaya hidup dengan sempurna.

3. Membantu individu agar lebih mengenali diri sendiri dengan mendalam tanpa perlu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitaranya. 4. Membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segala perasaan dan pengalaman mereka masing-masing

GAMBARAN TEORI GESTALT


1. Teori Gestalt menerangkan ciri- ciri organisasi (susunan) dan kogfigurasi (bentuk) serta perkaitan dalam pembentukan pengamatan manusia. 2. Dalam teori Gestalt terdapat dua ciri iaitu Gestalt dan latar. 3. Gestalt dan latar boleh bertukar.

Apabila putih menjadi gestalt dan hitam menjadi latar = pasu

Apabila hitam menjadi latar dan putih menjadi Gestalt = 2 muka orang

PRINSIP TEORI GESTALT


Teori Gestalt mengembangkan 6 prinsip yang berkaitan dengan kecenderungan pemahaman manusia
1. 2. 3. 4. 5. 6. Law of proximity Law of similarity Law of continuance Law of closure Law of pragnanz Figure & ground

PRINSIP 1: Law of proximity

Imej yang berdekatan dilihat sebagai sekumpulan.

PRINSIP2: Law of similarity


1. Keupayaan mata untuk melihat objek yang sama sifat sebagai satu kumpulan 2. Sifat ilustrasi yang menyebabkan situasi ini berlaku ialah saiz, struktur, warna, bentuk dan orientasi

sekumpulan

PRINSIP 3: Law of continuance

1. Manusia cenderung menyambung sesuatu mengikut arah yang tertentu seperti dalam corak atau pola tertentu

PRINSIP 4: Law of closure

Berkaitan dengan penyambungan terus, kita cenderung untuk mengilustrasikan sesuatu imej yang tidak tertutup itu tertutup jika, imej yang tidak tertutup itu mudah, sendirian atau sama
Rajah di atas, melambangkan bulatan Rajah di bawah selain daripada segi empat yang bertindih Sekiranya digabungkan, gambaran orang dan tangan Garisan melengkung ini menyebabkan tiga segi empat bercantum

PRINSIP 5: Law of pragnanz

Segi empat berwarna hitam kelihatan seperti tapak kepada segi empat putih sekiranya dilihat dengan teliti gambarajah tersebut kelihatab seperti segi empat yang berlubang.

Apakah yang dapat kita lihat, tiga objek iaitu dua bentuk yang tidak sama dan satu bentuk berlian atau dua bentuk berlian yang bertindih. Mengikut prinsip simentri, kita melihat dua berlian yang bertindih

Anda mungkin juga menyukai