Anda di halaman 1dari 17

PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3104) TUTORIAL 1

 MUHAMMAD ADIB BIN MISSLANI  NUR SHAMIMI BT BAT LATIF  SITI NOR AISHAH BT MUKHTAR  SITI FARAHIYAH BT MUSTAFFA

Pendidikan Seni Visual (PSV) : Satu proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid

Mulanya dikenali sebagai subjek Lukisan dan Pertukangan Tangan

Kemudian telah ditukar menjadi mata pelajaran Pendidikan Seni

Akhirnya ditukar menjadi Pendidikan Seni Visual atas kesedaran masyarakat terhadap kepentingan Pendidikan Seni Visual dalam kehidupan

PERKEMBANGAN KURIKULUM PSV SEBELUM MERDEKA

Terdapat kepercayaan bahawa pengembara dari Eropah telah meminta pelukis dari negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna

Lukisan-lukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya.

Disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah

Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia berpunca daripada pendatang dari China seperti Xu Beihong yang bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun

Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China.

Penghijrahan rakyat China pada mulanya adalah untuk mencari sara hidup (seni halus tidak pernah difikirkan)

Selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan, barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kreativiti artistik mereka

Xu Beihong

The Malay Dancers (1940)

Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk tidak formal dan tidak menitikberatkan perkembangan kongnitif pelajar-pelajar

Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan dan perburuan

Tujuan utama sekolah-sekolah Melayu diasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkan anak-anak Melayu terus kekal mewarisi kemiskinan keluarga.

Pendidikan yang berbentuk sekular dihadkan kepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad.

Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua (1929) telah digunakan oleh guruguru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air

Kitab Pedoman Guru Penggal I (1928) dan Kitab Pedoman Guru Penggal II (1929) oleh O.T. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di Malaya mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan

Kepentingan buku ini boleh dilihat dari segi kaedah mengajar Pendidikan Seni yang dirancang dari unsur-unsur yang senang sehinggalah kepada yang lebih susah

Pensel dan dakwat telah digunakan di sekolah-sekolah Melayu dalam pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan sejak tahun 1900an

Orang Melayu akhirnya mempunyai keinginan untuk menghasilkan karya-karya yang bersifat lakaran dan memperlihatkan kepentingan konsep visual dalam pengilustrasian buku

Penubuhan Sultan Idris Training College (SITC)

 Ditubuhkan pada tahun 1922 dengan memperkenalkan subjek Pendidikan Seni diajar di samping subjek-subjek lain.  Komponen subjek Pendidikan Seni diajar bersama-sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain-lain seni pertukangan rakyat ketika itu.  Sukatan Pelajaran yang digunakan adalah pelajaran mencipta corakcorak baru dengan menggunakan rotan dan buluh  Kerja-kerja tahun pertama disambung pada tahun kedua dan penggunaan rotan dan buluh adalah lebih meluas lagi pada tahun ketiga  Buku teks yang digunakan ialah Kitab Rajah-rajah Anyaman oleh guru anyaman Mr. W. Olaguera.

PERKEMBANGAN KURIKULUM PSV SELEPAS MERDEKA

Akta Pelajaran 1961 menjadi dasar sistem pendidikan di Malaysia

KLSR diperkenalkanLukisan dan Pertukangan Tangan

KBSR diperkenalkan tahun 1982.

Disemak semula tahun 1988 dan ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

Mata pelajaran sedia ada alami perubahan termasuklah Pendidikan Seni Visual

Kurikulum Pendidikan Seni telah beberapa kali di semak dan mengalami perubahan Perubahan kurikulum meliputi, aspek falsafah, matlamat, objektif, pendekatan, kaedah dan isi kandung Pertengahan abad 19, kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School (mahir dalam kraf)

Dalam KBSR, PSV menjadi mata pelajaran wajib.

Ia digubal selaras dengan hasrat FPK.

Matlamat pendidikan PSV adalah untuk melahirkan insan yg harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual

Kandungan kurikulum- membantu murid tingkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, hargai alam sekitar, keindahan seni dan warisan selaras dengan hasrat FPK.

Melukis dan menggamba r

Mengenal kraf tradisional

4 BIDANG PSV

Membuat corak dan rekaan

Membentuk dan membuat binaan

PSV memainkan peranan penting sbg pengimbang kpd mata pelajaran lain. Mata pelajaran ini menyumbang kepada perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti.

SEKIAN