Anda di halaman 1dari 15

PENGAJIAN SOSIAL 2

PN Murniza Muhamad
ASA
• Bermula dari kegagalan SEAFET
(Southeast Asian Friendship and
Economic Treaty)-Perjanjian Ekonomi dan
Persahabatan Negara-Negara Asia
Tenggara
• (Association Of Southeast Asia) 31 Julai
1961
TUJUAN ASA
• Meningkatkan kerjasama dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya saintifik dan
pentadbiran
• Menubuhkan mekanisme berkesan bagi
mempertingkatkan kerjasama dalam pelbagai
lapangan sains dan pentadbir
• Mengadakan kemudahan latihan dan
penyelidikan
• Mewujudkan keamanan dan kestabilan politik
serantau
• ASA-matlamat buka bercorak politik tetapi lebih
kepada pembangunan ekonomi dan sosial
• Peranan dalam menjalinkan kerjasama
• Menganjurkan rombongan kebudayaan di
kalangan negara anggota ASA
• Mengadakan perogram pertukaran tenaga
pengajar di Universiti
• Menggalakan kegiatan pelancongan
• Mengadakan pertukaran maklumat dalam
bidang teknikal dan kepakaran
MAPHILINDO
• Beberapa rundingan diadakan untuk
menyelesaikan perselisihan antara TM,
Filipina dan Indonesia
• Kata sepakat dicapai untuk menubuhkan
MAPHILINDO semasa persidangan
menteri-menteri Luar dari ketiga-tiga
negara di Manila pada bulan Jun 1963
Tujuan MAPHILINDO
• Mewujudkan perpaduan di antara ketiga-
tiga buah negara
• Mengadakan kerjasama dalam bidang
ekonomi, kebudayaan dan
kemasyarakatan
• Kofrontasi dan perselisihan antara 3 buah
negara masih berterusan  tidak banyak
kejayaan dicapai
ASEAN
• Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara
• 8 Ogos 1967 melalui Perisytiharan
Bangkok yang ditandatangi 5 buah negara
• Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan
Singapura
Matlamat ASEAN
• Mempercepatkan pertumbuhan
ekonomi,kemjuan sosial dan perkembangan
kebudayaan di rantau Asia Tenggar melalui
kegiatan bersama
• Menggalakkan kerjasama aktif dan saling bantu
membantu dalam perkara yang melibatkan
kepentingan bersama
• Menggalakkan keamanan dan kestabilan
serantau berdasarkan sikap hormat
menghormati keadilan undang-undang
• Bekerjasama dengan lebih berkesan dalam
bidang pertanian dan perindustrian
Matlamat ASEAN
• Bekerjasama dengan lebih berkesan
dalam bidang pertanian dan perindustrian
• Meluaskan perdagangan termasuk kajian
masalah perdagangan dan perhubungan
serta meningkatkan taraf hidup rakyat di
kalangan negara anggota
• Matlamat ASEAN tidak banyak berbeza
dengan ASA-untuk meningkatkan
kerjasama dalam bidang ekonomi dan
bidang lain yang berkaitan
• Keanggotaan telah bertambah kepada 10-
Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan
Kampuchea( Kemboja)
• Member Countries

BRUNEI CAMBODIA LAOS MALAYSIA


INDONESIA

MNYAMAR FILIPHINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM


• Setiausaha Agung ASEAN pertama
• Leftenann Jeneral Hartono Dharsono
• Pada tahun 1971 satu perisytiharan yang
dikenali sebagai perisytiharan Kuala
Lumpur dalam persidangan Menteri-
menteri luar ASEAN di Kuala Lumpur
• Tujuan untuk mewujudkansebuah
kawasan Aman Bebas dan berkecuali di
Asia Tenggara (ZOPFAN)
ZOPFAN
• Mewujudkan persahabatan dengan semua
negara di dunia tanpa mengira fahaman ideologi
politik
• Menyelesaikan sebarang pertikaian di Asia
Tenggara secara aman tanpa kekerasan
• Menghalang mana-mana negara atau kuasa
besar daripada mencari alasan untuk campur
tangan dalam hal ehwal di rantau Asia Tenggara