Anda di halaman 1dari 35

Dakwah Islamiyyah dakwah Fardiyyah dan dakwah berwadah

Erti dakwah
Bahasa Istilah Hakikat - matlamat dakwah hari ini.

Tanggungjawab dakwah:
Wajib? - fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Kenapa wajib - musuh Islam / ketiadaan daulah

Keadaan masyarakat semasa:


Kesukaran berpegang dengan Islam - seperti memegang bara api. Hadis Nabi kepada Thauban: Bagaimana agaknya kamu Wahai Thauban bila Keseluruhan umat akan mengerumuni kamu sebagaimana mengerumuni makanan. Thauban bertanya: adakah kita sedikit pada ketika itu Wahai Rasulullah saw? Jawab Nabi - tidak bahkan kamu pada ketika itu ramai, tetapi telah terkena penyakit al-wahn. Mereka bertanya apa al-wahn itu Wahai Rasulullah ? Jawab Nabi: Cinta kamu kepada dunia dan bencinya kamu kepada peperangan - Ahmad, Tabrani dan Abu Daud.

Semua senjata diguna untuk memerangi Islam :


Politik: mengambil hukum manusia Sultan Muhammad Ali 1801 dengan Rifaah Tahtawi - undang Perancis Ruwaibidhah memegang kuasa (fasiq bercakap tentang hal urusan masyarakat)(Ahmad, Abu Yala dan Tabrani) - Hadis Huzaifah bin AlYaman: selepas kebaikan itu ada kejahatan iaitu dai ke pintu neraka sifat mereka : kulit sama seperti kita dan bercakap dalam bahasa kita (B).

Sosial dan pemikiran - wanita menjadi korban - woman lib - fesyen, gedung kecantikan dll. - bahasa, tulisan - curigai Sunnah Nabi saw rosakkan sejarah Islam mengagungkan kebudayaan lama (firaun dll) Taha Husein: jika Islam menghalang kita dari Firaun kita, kita akan hapuskan Islam. Akhlak dll.

Dakwah berjamaah adalah jalan penyelesaian:


Surah Al-Imran: 104 .. 2091

2790

Perlunya jamai
Kerja mengembalikan kekuasaan Islam adalah wajib dan ianya tidak mungkin berjaya tanpa adanya usaha secara jamai. Oleh itu kerja secara jamaI adalah wajib menurut syara. Rasulullah saw menyuruh 3 orang yang keluar bermusafir agar melantik ketua yang ditaati.

Perlunya jamaI (2)


Jahiliyyah sekarang lebih parah dan hebat - menggunakan segala senjata memerangi Islam - tanggungjawab lebih besar dari zaman sahabat yang telah ada daulah dan kekuasaan Islam. 2095

Maruf Akbar dan Munkar akbar: perlu diutamakan kerana ianya punca segala kebaikan dan keburukan. Azab jamaa akan berlaku : ..

Penyelewengan dalam tasawwur dakwah:


Ada merasa senang dengan amalan individu - tidak selamat. Hadis Tabrani: Allah suruh malaikat lingkupkan bandar/kampung Kesah Ibnu Masud dengan kumpulan lelaki ahli ibadah luar Kufah: kalau orang semua buat seperti anda, siapa yang akan memerangi musuh..?

Abdul Kadir Jailani/Kailani: keluarlah dari biara kamu, hancurkan, maralah ke depan..(F.R-73) Jamaah adalah pelaksanaan kepada tolong dan bantu membantu dalam kebaikan dan taqwa. Amar makruf dan Nahi Mungkar adalah tanda pemisah antara mukmin dan munafiq ( (

KEPENTINGAN AMAL ISLAMI DAN HASILNYA


Kemenangan Allah sangat dekat: Janji Allah kepada semua pekerja Islam. Dakwah tidak akan berjaya dengan katakata sahaja; perlu kepada satu perkumpulan yang membuktikannya kepada dunia. Musuh faham - cuba halang kewujudan perkumpulan Islam ini. Akar Islam kukur kerana ia bertunjangkan fitrah manusia. Masyarakat manusia sedang mencari-cari semua sistem manusia gagal membahagiakan mereka.

Tabiat jalan ini


Duah perlu faham kerja Islami akan hadapi tekanan, azab dan kesakitan: Surah Ankabut 1-3. Sejarah perjuangan menjadi bukti: Rasul-rasul (Musa, Ibrahim) Ashab al-Ukhdud, Ammar, Suhaib, Bilal, Said bin Jubair, Ibnu Taimiyyah, Imam Ahmad, Al-Banna, Sayyid dll)

Pahala amal Islami di akhir zaman:


: 3778

AD * Janji Rasulullah saw: akan tetap ada golongan pembela kebenaran hingga hari Kiamat:

Sifat da'I sebenar:


Menjadi darah daging. Melebihi segala-galanya.

Pelbagai cara dakwah:


Qaul dan fi'li - ceramah/ risalah/ majlis ilmu / qudwah/ dakwah fardiah dll. Tak semua orang sama lakukan ikut bakat dan kemampuan.

DAKWAH FARDIYYAH: Kelebihan dakwah fardiah dari dakwah biasa:


Tak perlu kepada Platform Lebih kenal mad'u - rapat dan hubungan peribadi. Lebih tumpuan - tarbiyyah Boleh dilakukan oleh semua orang Tak terikat dengan masa dan keadaan - sir dan jahr. Efisien waktu - lebih cepat bila semua buat - kiraan matematik (1-26-18-54-162-486-9.5 juta (15 tahun)).

Saranan:
Hadis * (B-Manaqib) Bebaskan manusia dari jahiliyyah/ kejayaan tambah mujahid - dekatkan kemenangan Islam. Contoh Dakwah fardiah: Nabi saw Abu Bakr

PRAKTIK DAKWAH FARDIAH:


Ingat matlamat - pindah manusia dari jahiliyyah kepada Islam - kepada amal Islami. Ingat marhalah dakwah - ta'arif, takwin dan tanfiz (kedudukan tajmi' dan tarkiz). Perlunya pemilihan anasir yang baik kenapa perlu pilih-pilih? * (M-Manaqib Sahabat, IM,T,A dll) waktu dan tenaga terhad

Bagaimana yang akan dipilih: mufakkir, 'amil, jari' dan muntij. Perlu letakkan target masa; bila dan berapa? Ingat - perubahan adalah pada hati. Kesedaran lain dari pengetahuan (spt. Orang tidur yang dikekelilingi api).

Marhalah-marhalah DF:
1) Bina hubungan :
ambil berat tidak membuka dakwah penentu penerimaan perlu beberapa minggu

2) Membangun iman:
Iman Allah, akhirat, tanggungjawab sebagai hamba, hakikat dunia dll. Buka secara tak langsung Gunakan sains.

3) Biasakan ibadah dan akhlak/adab baik


Beri buku/ ajak majlis ilmu/ ceramah/ jumpa kawan baik/ biasakan bi'ah solihah.

4) Menceritakan kesyumulan Islam


Usul 1 Sekularisme Quran dan praktik Rasul (hijrah dll)

5) Tanggungjawab masyarakat
Tak cukup baik sendiri Buka keadaan umat Islam hari ini Wajibnya usaha dakwah dan ubah masyarakat Perlunya daulah - kenapa?

6) Keperluan berjamaah:
Kaedah - W/p berat dan banyak tanggungjawab - perlu. Hadis-hadis perlu jamaah :

(T- * Amthal, A)

7) Jamaah mana?
Perlu berhati-hati.. Dakwah yang ikut cara Nabi saw: bagaimana? Tarbiyyah imaniyyah/ ukhuwwah/ senjata. Pembinaan qaidah sulbah bagi menampung pembinaan daulah Islamiyyah sejagat. Jamaah yang syumul Mempunyai kemampuan - dawli Berpengalaman dan lulus tribulasi Rapi dan tersusun.

Perlu teliti..

Keperluan dan persiapan?


Ilmu syarak Contoh qudwah Kenal ikhwah lain Sedia bantu ikhwah / akhawat lain Tahu perkembangan semasa Mengenali musuh dan taktik mereka. Tahu nas-nas dan dalil/kaedah syarak (wajib dakwah/ wajib jamaah). Kuat pemerhatian ( ) Perbincangan dan bertukar pengalaman dengan mas'ul (naqib) dan ikhwah/akhawat lain. Catatan - perkembangan mad'u.

Beberapa panduan TAJMI':


Dua jenis da'I setelah melalui pengalaman dakwah - i) putus asa ii) terlalu bermudah Jahiliyyah terus bekerja siang malam - secara langsung atau tak langsung. Da'I nak tak nak kena turun - tapi kena ada seni kerana masyarakat sekarang kompleks.

1) Ambil kira latarbelakang mad'u: Jangan statik: sesuaikan ikut latarbelakang Sempurnakan yang kurang dan suburkan yang ada. 2) Keperluan bahan pemula: Risalah/ buku/ majallah/ tape dll. Usaha jama'I sediakan bahan bincangkan apa keperluan.

3) Kita menentukan tajuk perbincangan: Jangan terlalu membiar mad'u bertanya mereka tak tahu apa keperluan - pusingkan jawaban kepada keperluan mereka. Tentukan standard jadual perbincangan persediaan jadual berpusat - tukar pengalaman dengan mas'ul dan ikhwah/ akhawat lain. 4) Ambil ikut kemampuan dan beri ikut keperluan ( ): Cuba guna semua tenaga mad'u - jangan sia-siakan - perlu tahu dan kenal kemampuan masing-masing. Mungkin yang tak boleh meningkat teruskan hubungan dan gunakan.

5) Jaga semangat mad'u: Semangat menolak jahiliyyah dalam keluarga. Jangan berdakwah sebelum mahir perlukan bimbingan. 6) Tawazun program: Antara aktiviti luar dan rohani. Kerja dakwah cepat letih - tiada habuan dunia - perlu rohani kuat. Aktiviti luar - hakis iman ( bi'ah jahiliyyah/ pergaulan/ terikut dengan cara puak jahiliyyah dll). Perlu khalwah - iktikaf dan lari dari kesibukan.

7) Pembacaan yang berkadar dan manhaji: Perlu pilih bahan untuk mad'u ikut manhaj dan peringkatnya. 8) Penculaan dan penyenaraian semua potensi mad'u. Pastikan tiada yang berpotensi terlepas. 9) Jangkaan kewujudan yang gugur. Mengelakkan kejutan. 10) Hidayah adalah dari Allah: (al-Qasas:56)