Anda di halaman 1dari 16

ASAS PEMASARAN

Definisi Pemasaran

 Proses perancangan dan pembuatan


keputusan dengan menggunakan idea-dea
daripada konsep pemasaran terhadap rpoduk
atau perkhidmatan untuk proses pertukaran.
Pasaran

 Pasaran: pengguna yang memiliki kuasa beli,


iaitu kebolehupayaan serta kuasa untuk
membeli.
 Pasaran terbahagi kepada dua:
 Pasaran pengguna
 Pasaran industri
Konsep Pemasaran

 Falsafah pengurusan yang berorientasikan


pengguna dengan matlamat untuk
keberkesanan organisasi dalam jangka
panjang.

 Matlamat pemasaran:
 Memuaskan hati pengguna
 Objektif tercapai
 Imej prestij perniagaan meningkat
Kepentingan Pemasaran

Kepada organisasi:
 Mempercepatkan proses pertukaran

 Memantapkan dan memanjangkan usia perniagaan

 Peluang perniagaan dalam industri berkaitan

Kepada individu:
 Secara pemenuhan utiliti mereka

 Kehidupan pengguna lebih baik

 Menyediakan pelbagai alternatif

 Peluang pekerjaan yang banyak dan lumayan


Pendekatan Pemasaran

 Pengguna
 Kajian mengenai kehendak dan cita rasa
pengguna akan dibuat terlebih dahulu sebelum
sebarang aktivit pemasaran dirangka.

 Keuntungan
 Yang dijadikan objektif dalam perancangan
perniagaan dijadikan asas dalam menyediakan
perancangan aktiviti perniagaan.
Membentuk Strategi
Pemasaran
 Proses mengkaji, menganalisa dan memilih
sasaran firma dan kemudiannya
membangunkan perancangan campuran
pemasaran.
 Penting untuk memastikan pengguna
berpuas hati dengan produk atau
perkhidmatan yang dijual oleh perniagaan.
 Dua langkah iaitu memilih pasaran sasar dan
mebentuk campuran pasaran.
Memilih Pasaran Sasar
 Pasaran sasar ialah sekumpulan pengguna yang
menjadi sasaran perniagaan dalam menjalankan
usaha-usaha pemasarannya bagi menjual produk
atau perkhidmatan perniagaan.
 Pelbagai indikator digunakan di dalam memilih
pasaran sasar iaitu jantina, demografi, pekerjaan,
usia, taraf sosial, agama, bangsa dan sebagainya.
 Campuran pasaran dirancang untuk memastikan
pasaran sasar mendapat maklumat penuh produk
atau perkhidmatan yang dijual oleh perniagaan.
Gelagat dan Tingkahlaku
Pengguna
 Tingkahlaku pengguna perlu dikaji dan diselidiki
kerana hasil kajian ini akan mempengaruhi strategi
pemasaran yang akan dibuat oleh mereka.
Pengguna terbahagi kepada dua:
 Pengguna individu
- orang perseorangan yang membeli produk atau
perkhidmatan untuk kegunaan peribadi mereka atau
keluarga mereka.
 Pengguna industri/firma/kerajaan

- membeli produk atau perkhidmatan secara pukal


Membentuk Campuran
Pemasaran
 Membentuk “campuran pemasaran”
merupakan strategi pemasaran yang kedua:
 Maksud campuran pemasaran ialah
kombinasi empat elemen atau konsep
pemasaran iaitu:
 Produk (product)
 Harga (price)
 Agihan dan tempat (place and distribution)
 Promosi (promotion)
Konsep Utiliti
 Kuasa pemuasan kehendak terhadap produk
atau perkhidmatan.
 Bentuk utiliti daripada pihak pengeluar
adalah menukarkan input (bahan mentah,
komponen dan sebagainya) kepada produk
yang dikehendaki oleh pelanggan.
 Penjual, pengedar dan pemasar produk pula
menyediakan beberapa utiliti lain (utiliti
tempat, bentuk, masa dan pemilikan) kepada
pelanggan mereka.
Proses Pertukaran

 Proses di mana dua atau lebih pihak


memperdagangkan barang dengan nilai
wang atau faedah supaya setiap pihak
merasa puas hati selepas proses pertukaran
tadi.
Peranan Pemasaran Terhadap
Proses Pertukaran
 Kegiatan pemasaran akan mempercepatkan proses
pertukaran.
 Pemasaran, proses pertukaran akan menjadi
semakin pantas apabila tahap kepuasan pembeli
terhadap produk semakin tinggi.
 Bagi pengurusan pemasaran, bentuk kepuasan
yang dimaksudkan adalah pemenuhan utiliti
pelanggan, iaitu:
 Utiliti masa
 Utiliti bentuk
 Utiliti tempat
 Utiliti pemilikan
(Samb.)

 Utiliti ini akan menyebabkan kenaikan sedikit dalam


harga produk yang dijual, tetapi pengguna tidak
mempertikaikan kenaikan harga yang berpatutan
kerana kenaikan tersebut adalah bayaran
pertambahan utiliti yang diberikan.
 Utiliti tempat: produk yang dikehendaki oleh
pengguna boleh diperolehi di tempat yang
pengguna itu kehendaki.
 Utiliti bentuk: pengguna boleh memperolehi produk
dalam ciri-ciri (seperti bentuk, warna, saiz, fesyen
dan sebagainya) yang mereka kehendaki.
(Samb.)

 Utiliti masa: pengguna boleh memperolehi


produk yang dikehendakinya pada masa ia
perlukan.
 Utiliti pemilikan: pengguna boleh memiliki
produk yang dikehendakinya.
Kepentingan Utiliti dalam
Pemasaran
 Kekerapan proses pertukaran yang tinggi
akan membantu perniagaan mencapai
objektif perniagaan dengan lebih baik.
 Pelanggan berpuas hati walaupun
pertambahan kos akan menyebabkan
peningkatan harga yang terpaksa ditanggung
oleh pelanggan, asalkan kenaikan harga ini
relevan dengan pertambahan utiliti yang
diberikan menyebabkan pelanggan “tidak
kisah”.