Anda di halaman 1dari 10

Pengajian Al-Quran Pelajaran ke-7 Tingkatan 4

Allah menjanjikan kejayaan di dunia dan akhirat dan balasan syurga kepada:
1) Orang yang menunaikan solat dengan khusyu 2) Menjauhi perkara keji dan sia-sia 3)Mengeluarkan zakat 4)Menjaga kehormatan diri 5) Melaksanakan amanah 6) Menunaikan janji 7) Menjaga kesempurnaan solat

1) khusyu dalam solat Khusyu = menghadirkan kepatuhan dan rasa takut kepada Allah dalam hati 2) Orang yang khusyu akan menumpukan sepenuh perhatian ketika ibadah 3) Semua anggota baan berada dalam keadaan tenang dan tomaninah 4) Mereka takkan terlintas untuk mengingati sesuatu selain Allah hati mereka. 5) Solat yang khusyuberi kesan kepada peribadi / akhlak seorang mukmin dalam membentuk sifat-sifat mulia. 6)Solat yang tidak khusyu gagal berfungsi sebagai pecegah perkara mungkar terhadap seseorang. 7) Untuk mendapatkan solat yang khusyu , memerlukan usaha , latihan dan penghayatan yang sepenuhnya.

y Mengosongkan hati daripada semua perkara

yang melalaikan
y Memahami bacaan dalam solat dan

menghayati maksudnya
y Memastikan tempat solat yang selesa, bersih

dan terhindar daripada gangguan persekitaran

y Perkara yang sia-sia ialah perkara yang tak

datang sebarang faedah pada diri, keluarga dan masyarakat sama ada dalam bentuk perkataan/perbuatan

y Rukun Islam yang ketiga yang wajib pada umat

Islam yang cukup syaratnya mengikut kadarnya tempoh masa tertentu


y Umat Islam wajib membantu untuk

menyumbang ke arah pembangunannya kemajuan negara

y Orang yang menjaga kehormatan diri dapat

memelihara maruah diri,mengawal hawa nafsu dan jaga kemaluan daripada lakukan perkara yang ditegah syarak.

y Memelihara amanah dan tunaikan janji wajib

sebagaimana firman Allah (surah an-Nisa : 58 ) -Menepati janji termasuk dalam menjaga amanah. Manusia telah membuat janji dengan Allah sejak di alam roh lagi sebagaimana firman Allah (surah al- Araf) -setiap janji wajib ditunaikan

y Menunaikan solat dengan khusyu pada

waktunya serta sempurna segala rukun, syarat dn sunat-sunatnya. y Solat yang dilakukan di awal wkt mendatangkan kepatuhan dan iltizam seseorang mukmin yang bertanggungjawab dalam menunaikan amanah sebagaimana firman Allah y (surah al- Baqoroh)

y Disediakan oleh : y Nadia Mohd Noor y Haziqah Bt. Abu Bakar y Elham Rasyidah

4 Ikhlas