Anda di halaman 1dari 11

ADAB BERNEGARA

Konsep bernegara menurut Islam


Pada istilah , merujuk kepada tiga rukun iaitu kuasa , rakyat dan wilayah. Negara islam bermaksud negara yang diperintah dan didiami oleh umat islam serta melaksanakan syariat islam

Kepentingan bernegara
Dapat melaksanakan syariat islam Untuk menjamin keadilan dah kebajikan rakyat Melindungi rakyat daripada ancaman musuh Dapat mengatur kehidupan rakyat menurut lunas-lunas perundangan Bagi mewujudkan keharmonian dan keamanan

Sebab perlu mencintai negara


Kerana negara adalah tempat kelahiran kita dan tempat meneruskan kehidupan Negara telah menyediakan pelbagai kemudahan dan keselesaan untuk rakyat Negara tempat kita mencari rezeki Negara telah menjamin perlindungan terhadap diri dan harta kita menerusi undang-undang

Adab bernegara
Kita mesti menjaga imej negara Memberi sumbangan bakti kepada negara mengikut kemampuan Sentiasa menanam semangat patriotisme dalam jiwa kita Sanggup berjuang mempertahankan negara daripada sebarang pencerobohan

Kesan mencintai negara


Terhadap masyrakat Terhadap individu

Kesan mencintai negara masyarakat Terhadap induvidu Terhadap


Dapat meningkatkan rasa cinta terhadap negara Akan melahirkan sifat menjadi rakyat Malaysia Kita akan sentiasa menjaga nama baik negara Kita akan berusaha menangkis sebarang tohmahan terhadap negara kita Melahirkan masyarakat yang sentiasa berdikari dan tidak bergantung kepada kerajaan Akan mewujudkan masyarakat yang bertamadun Melahirkan masyarakat yang bersatu dan harmoni

Kesan buruk akibat tidak mencintai negara Politik Ekonomi Sosial

Politik
Negara akan mudah dikuasai oleh musuh Nama baik dan imej negara akan terjejas di mata dunia Kestabilan negara akan goyah Pandangan pemimpin negara tidak dipedulikan oleh masyarakat antarabangsa

Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi negara akan terjejas Pelabur asing tidak akan melabur di negara kita Sektor pekerjaan menjadi terhad Pelancong takut untuk berada di negara kita

Sosial
Penyediaan infrastruktur akan tergendala Kadar pengangguran dan kemiskinan akan meningkat Kadar jenayah bertambah Taraf pendidikan akan menjadi lemah Rakyat akan sentiasa bergantung kepada kerajaan tanpa berusaha