BENGKEL PELAKSANAAN SCHOOL IMPROVEMENT TOOLKIT (SIT) DAN SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS

)

NKRA PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BIG FAST RESULT

PUNCA KUASA
Surat Siaran Ruj. KPM.NKRA.100-15/1/1 Jld. 4 (17) Bertarikh 7 Jun 2011 Pelaksanaan Penggunaan Modul Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (Saps) Dalam Toolkit Pembangunan Sekolah (Sit) Bagi Program Pembangunan Sekolah Di Bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (Nkra) Pendidikan Dan Dibaca Bersama Garis Panduan Pelaksanaan

MENGAPA PERLUNYA PROGRAM PEMBANGUNAN PRESTASI SEKOLAH (SIP)? ´Memastikan Setiap Kanak-kanak Berjayaµ Sebagai program nilaitambah yang lahir dari inisiatif Tawaran Baru (New Deal) kepada Pengetua dan Guru Besar Meningkatkan kecemerlangan dan merapatkan jurang pencapaian antara sekolah-sekolah Selaras dengan kehendak rakyat supaya meluaskan akses pendidikan berkualiti kepada semua. Membolehkan pihak sekolah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan berdasarkan iklim sekolah (Murid. Guru. dan Pentaksiran) ´Tiada Pemimpin Sekolah Ketinggalanµ ´ BIG FAST RESULT 3 . Infrastruktur.

PROGRAM PEMBANGUNAN PRESTASI (SIP) TERDIRI DARIPADA TIGA ELEMEN UTAMA 1 Ranking dan banding Sekolah 2 Toolkit dan Pelan Tindakan 3 Khidmat Bantuan Apa? Penyenaraian kedudukan dan banding sekolah Kenapa? Indikator untuk penambahbaikan dan bagi tujuan mengenalpasti bantuan kepada kumpulan sasaran Bagaimana? Sekolah disenaraikan berdasarkan skor komposit (GPS dan SKPM) Apa? Aplikasi atas talian yang mengumpul maklumat persekitaran dan pencapaian sekolah bagi tujuan penyediaan pelan tindakan Siapa? Pemimpin sekolah ± membantu menentukan keutamaan pelaksanaan pelan tindakan PPD ± Sebagai pemudahcara dalam Program Pembangunan Sekolah KPM/ JPN ± Membantu memantau kemajuan sekolah Apa? Bantuan secara berfokus kepada sekolah yang tidak melepasi sasaran yang ditetapkan Kenapa? Program bimbingan terurus kepada sekolah-sekolah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Bagaimana? Khidmat bantuan ditumpukan kepada (1) Pemimpin Sekolah. dan Ibubapa Ibubapa. Sekolah (2) Guru (3) Murid Guru.dan (4) Infrastruktur Serampang dua mata Jawatankuasa SIP (1) SI Partners (2) Jurulatih pakar 4 .

KHIDMAT SOKONGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRESTASI SEKOLAH (SIP) SIP Rakan Pembimbing (SI Partners) Fokus: Pentadbiran Pengurusan Infrastruktur Jurulatih Pakar Pembangunan Prestasi Sekolah (SiSC) Fokus: Pengajaran & Pembelajaran Pembagunan Kapasiti ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ School Improvement Toolkit (SIT)/SAPS GPS Peperiksaan Awam Peperiksaan Dalaman SKPM Profil Guru Profil Murid Penilaian Guru Pelan Strategik .

2015) SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SPS Profil Sekolah HR (Guru) Sistem (EPRD) (BSM) Maklumat Murid (BPSH) Data Peperiksaan (LPM) Sistem Pengurusan Sekolah(BTP) 6 .ONE STOP DATA CENTER ILLUSTRATIVE GABUNGAN MAKLUMAT DARI PELBAGAI APLIKASI MEMBOLEHKAN SIT MENYEDIAKAN PELAN PEMBANGUNAN PERINGKAT SEKOLAH Standards and assessments Standard Assurance Instrument SKPM (JNJK) Standard Guru Malaysia (BPG) Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia (IAB) Planning and analysis tools School Improvement Plan SKPM (JNJK) 4PMS1 proposed (IAB) Headcount analysis (SAPS) Direct linkage Toolkit Pembangunan Prestasi Sekolah (SIT) Direct linkage in future versions The SIT can be integrated into SPS upon completion of the nationwide rollout of the system (est.

Keperluan Infrastruktur Komponen SIT Prestasi mata pelajaran Maklumat Guru Maklumat Sekolah Dashboard untuk pengukuran pencapaian Prioriti tahap yang perlu dicapai Matlamat dan sasaran Pelan tindakan untuk penambahbaikan Sokongan bagi penggunaan toolkit mustahak untuk pelaksanaan yang berkesan Pelaksanaan Toolkit . jerayawara dan latihan kepada semua sekolah bagi mengurangkan kesilapan pengisian maklumat dan kualiti maklumat yang diberikan Selaras dengan instrumen data sedia ada bagi mengurangkan beban sekolah (eg.School Improvement Toolkit EXAMPLES TOOLKIT PEMBANGUNAN PRESTASI SEKOLAH (SIT) Input data Penaksiran Dashboard Perancangan tindakan Maklumat Pencapaian peperiksaan awam Penilaian Prestasi Guru Penilaian Kepimpinan Keperluan Ibubapa. EMIS. ) Wujud sokongan dan interaksi 2 hala yang berkesan antara sekolah dan kementerian kerana pengalaman lepas menunjukkan kementerian kurang memberi sokongan sepenuhnya 7 .

KEPENTINGAN SIT/SAPS SEKARANG PENGURUSAN DATA ‡MANUAL /SEPARA AUTOMASI/PENUH AUTOMASI ‡ BERASINGAN ‡ MIKRO DATA ‡MANUAL/OFF LINE/ DISKET/EMAIL/TELEFON ‡ STAND ALONE MASA DEPAN ‡ ONE ²STOP DATA CENTER ‡ MAKRO DATA PENGUMPULAN DATA ‡ CENTRALISED DATA ‡ > 90% ON LINE/10% OFF LINE ‡ REAL TIME ‡ KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN ‡ REAL DATA KEESAHAN DATA ‡ DIRAGUI ² TIDAK LENGKAP/TIDAK TEPAT ‡ LAMBAT ‡ SUKAR PEMANTAUAN .

angka) ´ Kebolehlaksanaan dan Realistik .HARAPAN ´ Keputusan Berimpak Besar dan pantas Transformasi Sistem Penyampaian ´ Berdasarkan Keberhasilan ´ Berorientasi Data ´ « (angka.angka.

sahih dan benar ´ Penambahan keperluan data yang lebih terperinci supaya dapat kenalpasti punca dan memberi treatment yang bersesuaian ´ Kutipan data secara regulated ´ Satu tempat rujukan sahaja (One-stop data centre) ´ .DATA Data yang tepat.

SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN M A L AY S I A 11 .

.PENGENALAN ‡ Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) adalah sistem pengurusan pentaksiran dan peperiksaan berasaskan sekolah secara on-line dengan menggunakan strategi headcount sebagai pendekatan bagi tujuan meningkatkan prestasi akademik murid. ‡ SAPS akan menjadi pelengkap kepada Toolkit Pembangunan Sekolah (SIT) yang telah dibangunkan oleh NKRA.

Tiada hubungkait prestasi pelajar dengan guru matapelajaran 2.KEKANGAN SIT SEKARANG Masalah dikenalpasti sekarang: 1.TOV dan ETR dianalisa secara manual ² timbul berbagai versi .Masalah murid cuma dapat dikenalpasti pada hujung tahun 3.Kesahihan data diragui kerana data bentuk agregat 4.

PENGGUNAAN SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH DI BAWAH NKRA DISEMUA SEKOLAH KPM 2011 Perancangan Pembangunan Sekolah SIP Analisis SI PARTNER .Pengurusan .Infrastruktur SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES (SISC) Pembelajaran dan Pengajaran SAPS Sekolah Muat naik markah peperiksaan Pautan (Oracle) langsung Muat naik EMIS TG Staf SCHOOL IMPROVEMENT TOOLKIT (SIT) Profil Sekolah Profil Guru Profil Murid Keputusan Peperiksaan SMM SAPS .

000 guru kelas ‡ Pengemaskinian data 5.SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS) Manfaat SAPS ‡ Prestasi peperiksaan sekolah dapat dipantau di semua peringkat (Sekolah>PPD>JPN> ‡ Murid lemah dapat dikesan lebih awal dan intervensi dapat dibuat lebih awal ‡ Data SAPS dapat dikongsi dengan sistem/inisiatif lain dalam dan luar NKRA ‡ Perancangan program pembangunan sekolah dapat dibuat lebih cepat dan terperinci Jika SAPS tidak dilaksanakan: ‡ Sukar mengenalpasti punca masalah prestasi akademik secara terperinci ‡ Sukar merancang program bersesuaian untuk mengatasi masalah ‡ Penyelarasan data murid tidak berlaku ² ketidakseragaman antara semua sistem murid KPM ‡ Program SIP kurang berkesan dan mungkin gagal capai KPI Implikasi .4 juta murid seluruh negara .Cabaran utama pelaksanaan: ‡ Pembudayaan penggunaan SAPS untuk kepentingan semua peringkat ² mind shift ‡ Latihan penggunaan kepada 188.Tidak melibatkan implikasi dasar dan kewangan .

SASARAN PENGGUNA SAPS Pengurusan ‡ KPM Sekolah  Pengetua / Guru Besar  Setiausaha Peperiksaan  Guru Mata Pelajaran  Guru Kelas ‡ JPN ‡ PPD .

TAHAP AKSES : DAPAT DIAKSES OLEH 7 TAHAP MENGIKUT TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING -MASING TAHAP Tahap 1 Tahap 2 PENGGUNA Guru Mata Pelajaran Guru Kelas AKSES Akses rekod mata pelajaran di ajar Akses Rekod Kelas Akses Rekod Sekolah Akses Rekod Sekolah Akses Rekod Daerah Akses Rekod Negeri Teknikal dan akses semua rekod Akses Semua Rekod Tahap 3/4 SU Peperiksaan Tahap P Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7 Tahap 7 Pengetua / Guru Besar Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Negeri Jawatankuasa SAPS Kementerian Pelajaran Malaysia .

PENGISIAN DATA DAFTAR SUP SUP dalaman perlu mendaftarkan pengetua/guru besar nama kelas/guru kelas/senarai guru baru Semak data murid ikut kelas/guru mendaftar sbg pengguna sah/ proses markah /cetak laporan analisis GURU KELAS Daftar nama kelas/murid baru masuk/terima masuk data murid baru Semak nama kelas/senarai murid/butiran murid/pindah ke kelas lain @ sekolah lain GURU MATA PELAJARAN Daftar guru mata pelajaran mengikut kelas/daftar murid yang mengambil m/p ikut kelas/ Semak TOV dan ETR / Isi markah peperiksaan .

MAMPU Impak ‡ ‡ PnP Pembudayaan headcount Pemantauan JPN. PPD. memudahkan perancangan dibuat .IMPAK SIT/ SAPS Kos Alam Sekitar ‡ ‡ ‡ Go-Green Concept Kurang kertas Dakwat (bahan kimia) ‡ ‡ Jimat belanja kertas dan dakwat pencetak Server KPM Masa ‡ Pencapaian maklumat di mana-mana Keselamatan data ‡ Mematuhi dasar privacy KPM. pentadbiran sekolah Boleh diubahsuai Kepuasan ‡ ‡ Mengikut keperluan semasa Pencapaian murid boleh dipantau oleh ibu bapa ² internet/SMS Scalable dan updatable. Penggunaan ICT ‡ Warga pendidikan yang mahir pengurusan ICT ‡ ‡ ‡ Pengagihan tugas adil Ketepatan data.

TEMPOH PELAKSANAAN SIT/SAPS Aktiviti Jerayawara Task Force SIT ~ JPN & PPD Jerayawara PPD ~ SUP Taklimat SUP kepada sekolah Pengisian markah oleh Guru MP dan Guru Kelas Analisa data oleh Task Force SIT Analisa Data II oleh task Force SIT Tarikh 30/6 hingga 7 Julai 11 hingga 25 Julai 25 hingga 30 Julai 25 Julai hingga 5 Ogos 5 ² 8 Ogos November Tindakan seterusnya Maklum balas kehadiran Maklum balas kehadiran Maklum Balas Pelaksanaan Pemantaun Pengisian data Pembentangan analisis data Pembentangan analisis data .

TERIMA KASIH 21 6/19/2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful