Anda di halaman 1dari 69

TAJUK BUKU ;

MANUSIA DAN KEBENARAN


DR. YUSUF AL-QARDHAWI

KHAMIS 23hb. FEBRUARI 2012 KULLIYAH EKONOMI, UIAM


DISEDIAKAN OLEH : US. MD. ZUBIR OSMAN

MUQADDIMAH

1.0 Membincangkan hakikat manusia dan kebenaran yang dicari. dicari. 1.1 Karya asal menggunakan pendekatan dialog antara seorang tok guru dan muridnya. muridnya. 1.2 Berhubung kait antara persoalan wahyu ilahi dan akal manusia. manusia. 1.3 Menghuraikan karenah manusia dalam berdepan dengan kebenaran. kebenaran. 1.4 Tanggungjawab dan peranan membawa al-haq al-haq ke dalam tamadun manusia. manusia.

PERSOALAN 1

Perkataan kebenaran itu sendiri (al-haq) membawa (almaksud apa yang sebenarnya?

Penerangan

AlAl-Haq membawa maksud yang luas mengikut pengkhususan ilmu dan kepakaran tertentu. tertentu. Bidang falsafah : sesuatu yang menunjukkan salah satu dari 3 ketinggian nilai berikut ; kebenaran, kebaikan dan kebenaran, keindahan. keindahan. Al-Quran : sesuatu yang bertentangan dengan kebatilan Aldan kesesatan, surah Yunus (10) ayat 32. kesesatan, 10) 32.


PERSOALAN 2

Bagaimana hendak dibezakan kerana semua orang mengaku bahawa dia berada dalam kebenaran?

Penerangan

Memang sesuatu yang mencabar kerana ahli batil pun mengaku berada dalam kebenaran. kebenaran. Al-Haq adalah tetap dan kekal, kebatilan sahaja yang Alkekal, tabiatnya lenyap dan berubah-ubah. berubah-ubah. Allah sahaja bersifat kekal, oleh itu sesuatu yang datang kekal, dari Allah adalah al-haq, selainNya adalah batil Surah al-haq, AlAl-Haj (22) : 62. 22) 62. Yang benar pasti akan diketahui kelak An-Nur (24) : 25. An24) 25.
 

PERSOALAN 3

Apakah penilaian sebenar bagi setiap kata-kata, amalan, kata-kata, amalan, pemikiran, pemikiran, ideologi dan segala sesuatu ? Bagaimanakah hendak dibezakannya dengan kebenaran atau kebatilan? kebatilan?

Penerangan


Sesuatu yang benar bergantung sepenuhnya kepada sejauhmana kaitan dan hubungannya dengan sumber yang benar iaitu Allah dan keredhaanNya. keredhaanNya. Sifat batil juga diukur sejauhmana terputus atau lari daripada Allah. Sekali lagi ditegaskan, sesuatu yang datang daripada Allah ditegaskan, adalah benar, begitulah sebaliknya Al-Imran (3) : 191. benar, Al191. Sebab itu pandangan bahawa hidup ini tiada matlamat akhir ditolak oleh AQ Al-Mukminun (23) : 116, Sad : 27. Al23) 116, 27. Oleh itu, apa sahaja yang disampaikan oleh Allah melalui itu, RasulNya dan Al-Quran adalah benar dan tidak ragu-ragu lagi Alragualam ghaib, kehidupan selepas kematian, syurga, neraka dan ghaib, kematian, syurga, lainlain-lain.

PERSOALAN 4

Jika al-haq itu sudah jelas dan albegitu mudah, mengapa masih ramai yang berselisih mengenai jalan menuju kebenaran dan berbeza kayu ukurnya?

Penerangan

Jika kita ingin memahami sesuatu idea atau prinsip kita perlu merujuk kepada bukunya. Begitulah halnya dengan bukunya. kebenaran yang hendak dicari, rujuklah kepada AQ Aldicari, AlBaqarah (2) : 213. 213. Tidak bermaksud kita menafikan peranan fitrah dan akal pemikiran keduanya menjadi kayu pengukur sesuatu. sesuatu. Namun begitu, segala neraca pertimbangan dan kayu begitu, ukur mestilah seiringan dengan kitab AQ. Tanpa panduan kitab, fitrah dan akal tidak berguna. kitab, berguna.


PERSOALAN 5

Mengapa kita masih memerlukan panduan kebenaran dari langit? Sedangkan kita yang berjalan di bumi biarlah kita sendiri yang menentukan kayu ukurnya!!

Penerangan

Mengetahui kebenaran amat diperlukan daripada Allah secara logik dan secara tabii. tabii. Jika inginkan pengetahuan tentang hakikat kehidupan maka perlu dirujuk kepada Pencipta kehidupan. kehidupan. Jika al-haq itu ialah sistem keadilan yang menyusun alkehidupan dengan sempurna maka sumbernya tentulah dari Pencipta dan Penguasa kepada sistem ini. ini. Jika al-haq itu ialah sistem ketatasusilaan yang almenyusun tingkahlaku, akhlak dan fitrah manusia maka tingkahlaku, ia perlu dirujuk kepada Penyusunnya. Penyusunnya. Secara logiknya, hanya pencipta mengetahui selok logiknya, belok barang yang diciptanya.. diciptanya..


PERSOALAN 6

Jika begitu apa gunanya akal manusia?

Penerangan


Ada beberapa peranan untuk akal ; 1. Dalam bab aqidah : Akal memandu manusia menemui 2 hakikat utama ; Keesaan Allah Al-Imran (3) : 190, At-Thur (52) : Al190, At52) 35,36. 35,36. Kesahan wahyu, kenabian dan risalah akal wahyu, mengakui kebenaran ini. ini.


Aqli menjadi asas kepada naqli akal yang waras akan naqli bersedia menerima wahyu ilahi.. ilahi.. Akal yang waras akan menolak dakwaan yang sembarangan tanpa bukti kukuh atau mukjizat. mukjizat. Akal dapat membezakan antara mukjizat dan magis kisah ahli sihir Firaun. Firaun.

Penerangan


Akal yang sihat akan menganalisis dan memerhati siapa yang mendakwa mendapat risalah Saba (34) : 46. (34) 46.

2. Dalam bab perundangan : Akal mendorong manusia memahami nas syara. syara. Akal melakukan hukum qias, mencipta formula dan qias, kaedah, ijtihad, kaedah, ijtihad, mencari maslahah meninggalkan kemudharatan, kemudharatan, menyusun keperluan manusia, manusia, mengambilkira masalah setempat dan masadsbnya masa lagi. lagi. Perbezaan pandangan dan ijtihad dapat memperkayakan lagi khazanah ilmu. ilmu.

Penerangan

3. Dalam bab akhlak : Akal mengangkat manusia ke darjat kemanusiaan dengan menyusun adab-adab, kebaikan, adab-adab, kebaikan, tatasusila dan ketetapan tertentu untuk tamadun manusia. manusia.
 

Fitrah manusia dapat membezakan baik buruk sesuatu. sesuatu. As-Shams (91) : 7-8, Al-Qiamah (75) : 14-15. As(91) Al75) 14-15. Sabda Rasulullah :

Jika Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang itu, nescaya Allah akan bentukkan itu, penasihat dalam dirinya, menyuruh (membuat kebaikan) dan mencegahkan dirinya ( dari dirinya, kebaikan) kejahatan) kejahatan)


Jika akal diibaratkan sebagai cahaya dalam diri, maka diri,

Penerangan

Pertama ; Akal yang bercahaya dengan terang mengenai sesuatu kebaikan dan kebenaran. kebenaran. Contohnya ; kebaikan cakap benar, kekejian berbohong, benar, berbohong, khianat, khianat, keelokan melakukan ihsan... ihsan... Cahaya yang terang ini diperakui oleh syara dan dijaga syara agar terus berkilauan.. berkilauan.. Kedua ; Akal yang cahayanya malap dalam sudut tertentu, tertentu, terlindung/berkabus terlindung/berkabus

Penerangan

Contohnya ; mengukur baik buruk sistem riba, arak, dll. riba, arak, dll. Lalu syara menambahkan suluhan agar ianya jelas bagi syara manusia dalam memilih mana yang terbaik. terbaik.


Ketiga ; Akal yang tiada ruang untuk cahaya menyinar dalamnya dalamnyasama sekali. sekali. Contohnya ; cara-cara beribadat secara terperinci, caraterperinci, kadar, kadar, masa dan seumpamanya (harta pusaka, pusaka, tayammum, tayammum, zakat dll). dll). Suluhan wahyu menyempurnakan ruang gelap akal. akal.

Penerangan

4. Akal seterusnya dibiarkan meneroka ke angkasa atau jauh ke dalam dirinya sendiri. sendiri. Yunus (10) : 101, Az-Zariat (51) : 20-21. 10) 101, Az51) 20-21. Terus meneroka alam ini hingga dia tahu bahawa segala kejadian adalah untuk kesenangan dirinya. dirinya. Al-Jathiah (45) : 13, Ibrahim (14) : 32-34. Al45) 13, (14) 32-34. 5. Akal digunakan untuk berfikir, mereka cipta, membuat berfikir, cipta, inovasi selagi seiringan dengan batas-batas kebenaran batasdan keadilan. keadilan. Al-Qasas (28) : 77. Al28) 77.

Penerangan

6. Akal dibenarkan untuk berkongsi dengan pengalaman lalu atau mengambil manfaat dari peninggalan lampau. lampau. Al-Haj (22) : 46, An-Nahl (16) : 43. Al22) 46, An16) 43.


Kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin, mukmin, oleh itu di mana sahaja dia mendapati maka dialah yang berhak untuk mengambilnya mengambilnya

PERSOALAN 7

Bukankah Allah muliakan manusia dengan akalnya? Kenapa Allah tidak biarkan dia mencari kebenaran dengan usahanya sendiri untuk mendapat petunjuk?

Penerangan

Memang benar Allah muliakan manusia dengan menganugerahkannya akal fikiran. fikiran. Namun Allah mengkehendaki agar kebenaran itu tidak diperolehi dengan akal semata-mata. semata-mata. Akal mempunyai keupayaan yang terbatas, terhad terbatas, berdasarkan masa, tempat dan persekitarannya. masa, persekitarannya. Keupayaan akal seseorang juga berbeza antara satu dengan yang lain kerana umur, pengalaman dan tahap umur, akademiknya Akal juga terpengaruh dengan hawa nafsu, nafsu, kecenderungan, kecenderungan, masalah peribadinya dan lain-lain. lain

Penerangan

AlAl-Mukminun (23) : 71. 23) 71. Lihatlah ahli falsafah barat yang sering berbeza kayu ukur dan sering bertelagah mengenai sesuatu konsep. konsep. Akhirnya akal perlu bergantung kepada hidayah Allah untuk penyelesaian. penyelesaian. Akal mungkin diperlukan dalam bab ranting, implimentasi dan pendekatannamun dalam bab prinsip, dasar dan pendekatan prinsip, usul ia memerlukan bantuan Ilahi. Ilahi.


PERSOALAN 8

Itu mungkin benar dari segi teorinya, namun dalam dunia praktikal manusia mungkin mengetahui kebenaran melalui eksperimen atau pengalaman hidup. Mengapa tidak dibiarkan sahaja kebenaran itu disedari dari dalam diri mereka?

Penerangan


Tidak dinafikan mungkin dalam hidup praktikal manusia mereka menemui kebenaran melalui pengalaman atau eksperimen. eksperimen. Mereka mungkin sedar dari kesilapan tersebut (trial and error) akibat kejahilan atau mengikut nafsu. nafsu. Tapi untuk memperolehi rumusan tersebut , kemungkinankah beberapa generasi akan terkorban sia-sia?. sia-sia?. Mengapa bersusah payah untuk bereksperimen sedangkan Allah membantu hambaNya dalam urusan hidupnya. hidupnya. Sanggupkah seorang bapa membiarkan anaknya mencari pengalaman sendiri tanpa memberi panduan hidup sewajarnya?. sewajarnya?. Bukankah Allah itu Maha Pengasih, Maha Mengetahui segala Pengasih, buruk baik sesuatu perkara? perkara?

Penerangan


Dengan panduan Allah manusia mendapat jalan pintas untuk mengetahui hakikat arak, judi, harta pusaka, perbezaan warna arak, judi, pusaka, kulit dan sebagainya. sebagainya. Pengalaman juga membuktikan manusia biasanya bias dalam menentukan hukum. hukum. Manusia tidak cukup kuat menentang kemahuan diri, diri, kumpulan, kumpulan, keluarga untuk menegakkan kebenaran jika tidak dibantu oleh nas quran atau wahyu ilahi. Kelemahan manusia ini ilahi. perlu diperkuatkan dengan kuasa tertinggi. tertinggi. 2 contoh dalam sejarah sudah memadai kegagalan pengalaman manusia ;
UndangUndang-undang pengharaman arak di AS semasa Abraham. Undang-undang pengharaman riba di Rusia. UndangRusia.


PERSOALAN 9

Apakah kebenaran itu juga ada pada kitab-kitab samawi yang lain? kitabBolehlah kita ambil kebenaran tersebut sama seperti yang ada dalam Al-Quran..!! Al-

Penerangan
 

Risalah Allah adalah satu dari segi isu pokoknya. pokoknya. Semuanya menyeru kepada tauhid, pembersihan jiwa dan tauhid, menegakkan keadilan An-Nahl (16) : 36, Al-Baqarah (2) An16) 36, Al: 285. 285. KitabKitab-kitab selain AQ juga diturunkan untuk masa, zaman masa, dan umat tertentu. Namun tiada jaminan seperti AQ. tertentu. Telah berlaku penyelewengan dalam kitab-kitab tersebut, kitabtersebut, yang benar masih ada namun ia terlalu sedikit. sedikit. Sumber yang benar dan selamat dari penyelewengan hanya satuAQ. satuAQ. An-Nisa (4 105. An-Nisa (4) : 105.

Penerangan


Bahkan AQ itu diperakui kebenarannya jauh di sudut hati orang yang waras, para cendiakawan, orang Nasrani waras, cendiakawan, malahan golongan jin!. jin!. Merupakan kalimah Allah yang terakhir untuk manusia, manusia, memiliki ciri-ciri teristimewa yang kekal abadi ; ciri1. Ungkapan yang jelas, nyata dan mudah difahami Al-Qamar jelas, Al(54) : 17. 54) 17. 2. Memberi kesan yang kuat Al-Hasyr (59) : 21. Al59) 21. 3. Syumul, diungkapkan dalam bentuk prinsip umum, memberi Syumul, umum, keadilan dan kebahagiaan An-Nahl (16) : 89. An16) 89. 4. Terjamin dari musnah, dilupakan atau diseleweng musnah, AlAl-Hijr (15) : 9. 15)

PERSOALAN 10

Mana mungkin sebuah kitab yang hanya beberapa ratus mukasurat meliputi segala sesuatu!!

Penerangan

Inilah rahsia ilahi ilahi Namun ia bukanlah memperincikan segala yang bersifat ranting diperjelaskan oleh hadith Rasul. Rasul. Selainnya diberi kepada ijtihad. ijtihad. AQ meliputi asas hidayah yang menentukan matlamat hidup, hidup, hubungan dengan Allah, manusia dan alam keseluruhannya. keseluruhannya. Al-Imran (3) : 46 Al

PERSOALAN 11

AQ terbukti sumber yang hebat, hebat, tapi kenapa pula umatnya sesat, sesat, berpecah belah dan terkebelakang ?

Penerangan

Ianya berpunca apabila mereka tersasar dari jalan kebenaran. kebenaran. Ia jelas dikesan melalui perkara-perkara berikut ; perkara1. Mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain Al-Baqarah (2) : 85, seperti nasib Yahudi. Al85, Yahudi. 2. Terlalu mengikut telunjuk mereka yang melakukan kesalahan tanpa merujuk kepada Allah dan RasulNya. RasulNya. 3. Hanya sekadar ambil berkat AQ di dinding-dinding dindingtanpa beramal dengan ajarannya yang sebenar. sebenar. Ajaran AQ perlu diambil keseluruhannya. keseluruhannya. Allah melarang orang Yahudi yang beriman tapi masih ingin beramal dengan ajaran Yahudi Al-Baqarah (2) : 208. Al208.


PERSOALAN 12

Tetapi mengapa masih ramai manusia yang menentang AQ, mereka berusaha menyesat dan menyerang pengamalnya?

Penerangan


 

Inilah hakikat yang diceritakan dalam AQdi sana ada AQdi ramai yang anti kebenaranmereka menjadi manusia kebenaran yang dimurkai Allah dan akan diazab di akhirat nanti. nanti. Surah Az-Zukhruf (43) : 74-78. Az742 sebab asasi ;
Manusia jahil tentang hakikat kebenaran Al-Anbiya (21) : 24. Al-Anbiya Manusia terlalu ikutkan nafsu Sad (38) : 26, Al-Qasas (28) : Al50.


PERSOALAN 13

Tetapi bukankah kebenaran itu sudah nyata dan jalannya juga sudah jelas? Apa lagi yang mereka tidak ketahui?

Penerangan


Kejahilan itu boleh berlaku dalam banyak perkara ;
Kelalaian dan kealpaan, tidak menggunakan pancainderanya kealpaan, dengan sebenar An-Nahl (16) : 78. Mereka akan An16) 78. dipersoalkan oleh Allah akan nikmat tersebut Al-Araf (7) : Al179. 179. Akhirnya penyesalan mereka tiada gunanya Al-Mulk Al(67) : 10-11. 67) 10-11. Taqlid buta terhadap peninggalan nenek moyang Al-Baqarah Al(2) : 170. Kisah nabi-nabi membuktikan perkara ini. 170. nabiini. Taasub buta terhadap para pemimpin dan pembesar. pembesar.

Penerangan


Kebencian mereka terhadap kebenaran pula berpunca dari ;
Tidak sanggup menghadapi kepahitan kebenaran, kebenaran, tanggungjawab yang selalunya berlawanan dengan nafsu dan kepentingan peribadi. peribadi.
- contoh yang jelas pada kisah musyrikin Makkah. Makkah.

Sombong diri dan rasa diri lebih baik dari penyeru kebenaran. kebenaran.
-

Seperti kata-kata musyrikin kepada Rasulullah Az-Zukhruf (43) : 29kataAz43) 2931. 31.

Kesibukan dengan urusan peribadi, tidak mahu diganggu, peribadi, diganggu, utamakan kepentingan diri Al-Baqarah (2) : 109. Al109.
- Semuanya ini boleh dirangkumkan dalam satu perkataan ; ikut hawa nafsu!! Alnafsu!! Al-Furqan (25) : 43-44. 25) 43-44.

PERSOALAN 14

Jadi, adakah lebih mudah jika kebenaran itu disampaikan terlebih dahulu kepada golongan yang jahil?

Penerangan


Kita kena tahu, orang yang jahil itu ada 2 jenis ; tahu, Jahil mudah iaitu mereka yang tahu kelemahan diri dan inginkan bantuan untuk mendapat hidayah Allah. Jahil kronik iaitu mereka yang rasanya dirinya dari golongan cerdik pandai, tahu kebenaran padahal pandai, berpegang kepada kebatilan. Golongan ini yang sukar. kebatilan. sukar.


Apa yang pelik ialah kebanyakan orang jahil adalah di kalangan kumpulan kedua ini Al-Baqarah (2) : 11-13. Al11-13. Kemungkinan mereka terdiri daripada para pemikir, pemikir, pengkaji, penyelidik, saintis, pengkaji, penyelidik, saintis, orang seni, penulis dll. seni, dll.


PERSOALAN 15

Kalau begitu bagaimana pula orang yang selain mereka? Apakah cara untuk mereka mendapat petunjuk?

Penerangan

Langkah pertama ialah mereka perlu mengetahui kedudukan mereka di dunia ini. ini. Mereka perlu bebaskan diri mereka dari kelalaian dan mengetahui matlamat hidup. hidup. Mereka mesti menguasai nafsu agar tidak tenggelam dalam syahwat. syahwat. Mereka juga perlu menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh. angkuh. Mereka perlu sedar bahawa manusia adalah makhluk yang mulia diangkat sebagai khalifah di atas bumi ini. ini. Inilah titik permulaan untuk perjalanan menuju hidayah. hidayah.


PERSOALAN 16

Ada sesetengah manusia berusaha mencari kebenaran namun tidak sampai..apa masalahnya?

Penerangan


Masalah tersebut merujuk kepada beberapa perkara ; Mereka masih ragu-ragu dan tidak yakin sepenuhnya. Masih ragusepenuhnya. bergantung kepada dzan sedangkan dalam bab aqidah dan usul perlukan sandaran keyakinan yang kuat. kuat. Mereka masih terkesan dengan pandangan nafsu dalam perkara yang sepatutnya berdasarkan ilmu yang qati. qati. Mereka masih bergantung kepada akal di tempat yang sepatutnya mereka berpegang kepada wahyu ilahi seperti isu permulaan kehidupan, kejadian manusia, hukum hudud dsbnya. kehidupan, manusia, dsbnya. Ataupun mereka belum bebas sepenuhnya dari kongkongan jahiliyah dan penghambaan selain Allah seperti terlalu kagum terhadap idealogi tertentu, tokoh tersohor dan sebagainya lagi. tertentu, lagi.

Penerangan


Golongan terakhir inilah yang teramai dianggotai oleh para ilmuan dan cerdik pandai. pandai.


 

Mengkagumi tamadun dan teknologi barat seolah-olah itu seolahmerupakan wahyu baru. baru. Materialisme menjadi berhala yang tersembunyi. tersembunyi. Sehingga kebenaran menjadi kabur, kebatilan menerangi hidup kabur, mereka. mereka. Bahkan kadang-kadang teori dan falsafah barat yang kadangdiperkenalkan tidak lebih daripada satu khurafat dan tahyul semata-mata.. semata-mata.. KanakKanak-kanak di sekolah rendah hari ini lebih jelas daripada mereka tentang hakikat penciptaan alam berbanding teori Aristotle atau Plato!!

PERSOALAN 17

Jadi apakah yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin kembali kepada kebenaran?

Penerangan

Dia harus berwaspada dengan segala pelencongan yang menjauhkannya dari jalan yang lurus. Segeralah kembali lurus. jika telah tersasar. tersasar. Membuang segala bentuk keraguan dari pemikirannya. pemikirannya. Kecenderungan yang salah mesti diperbaiki, bebaskan diperbaiki, diri dari belenggu pemikiran fanatik yang tidak disahkan dengan ilmu yakin. yakin. Pastikan niatnya benar dan sentiasa ikhlas dalam mencari kebenaran. kebenaran. Tanda ikhlas ialah menerima kebenaran tidak kira dari mana ia datang walaupun tidak menyebelahi dirinya. dirinya.


PERSOALAN 18

Jika kita sudah tahu kebenaran dan al-haq, cukupkah sekadar al-haq, kita bersamanya atau bersama dengan kumpulannya.. ? kumpulannya..

Penerangan


Tidak cukup sekadar itu, kita mesti menguatkan akar itu, kebenaran itu dalam diri kita dengan ; Tunduk dan patuh serta menurut segala kehendak alalhaq. haq. Merasa mulia dan memperjuangkannya. memperjuangkannya. Menyebarkan kebenaran tersebut, beramal untuk tersebut, meramaikan pengikut kebenaran dan berusaha memperkukuhkannya. memperkukuhkannya. Perlu iltizam, tidak mengalah dan tahan menghadapi iltizam, penderitaan demi kebenaran. Sabar mengharungi ujian kebenaran. perit getirjalan kebenaran itu dipenuhi dengan onak getir dan duri, ranjau yang berliku dan segala yang tidak duri, menyeronokkan menyeronokkan

PERSOALAN 19

Apakah hasil yang diperolehi di dunia ini apabila al-haq itu bertembung aldengan kebatilan, sedangkan kebatilan itu diperkuatkan dengan senjata, bekalan, persiapan, harta dan tentera?

Penerangan


Allah menggilirkan keadaan bagi menguji dan mentarbiyah mereka yang berada dalam kebenaran AlAlImran (3) : 40-41. 40-41. Namun keuntungan tetap menyebelahi ahli kebenaran selagimana mereka berpegang kepada sunnatullah, sama sunnatullah, ada di dunia mahupun di akhirat. akhirat. Sejarah membuktikan bahawa kemenangan sentiasa berpihak kepada yang benarseperti kisah Nabi Musa, benar dan ahli sihir Firaun. Firaun.

PERSOALAN 20

Bukankah kebatilan itu akan musnah dan hancur? Tapi kenapa sekarang ini ia begitu hebat menguasai, mengawal dan menjadi semakin kuat? Kebenaran pula jadi sebaliknya!!

Penerangan

Kebatilan membesar akibat kealpaan al-haq. Namun ia al-haq. hanya sementara, kepalsuannya akan terbongkar satu sementara, hari nanti. Apabila cahaya datang sudah pasti kegelapan nanti. akan berlalu Saba (34) : 48. (34) 48. Ia juga ibarat buih-buih, ia muncul meninggi hanya buih-buih, sementara, sementara, kemudian ia akan hilang ditelan kejernihan air.


PERSOALAN 21

Apa pandangan tuan terhadap tamadun barat yang menguasai dunia sekarang? Adakah ia benar atau palsu semata?

Penerangan


Kepalsuannya beribu kali ganda berbanding kebenaran yang ada padanya. padanya. Antara kebatilannya ialah sifat pelampauan yang melebihi had kesederhanaan dalam setiap perkara ;
   

berlebihan dalam menikmati kepuasan fizikal berbanding keperluan ruhi. ruhi. berlebihan dalam mengagungkan akal fikiran berbanding wahyu ilahi. ilahi. berlebihan dan tamakkan keduniaan berbanding akhirat. akhirat. mengagungkan wanita berbanding lelaki. lelaki. mengutamakan kebebasan individu berbanding maslahah ramai dll. dll. Mengutamakan profit berbanding nilai akhlak. akhlak. Lebih cenderung kepada ras bangsa berbanding soal kemanusiaan. kemanusiaan.

Akibat lupakan hakikat ketuhanan, maka kini Allah lupa ketuhanan, kan mereka tentang hakikat diri mereka sendiri. sendiri.

PERSOALAN 22

Tetapi mereka berjaya mengekstrak nuklear, menjelajah ke angkasa, membongkar khazanah alam dan lainlain-lain lagi. Bukankah kemajuan ilmiah ini menghampiri kebenaran?

Penerangan


Barat mampu membongkar alam namun masih gagal membongkar rahsia kewujudan dirinya, mereka mampu dirinya, memecahkan atom namun masih gagal memecahkan berhala fikiran mereka. mereka. Alangkah indahnya kata-kata seorang ahli falsafah India katakepada seorang pemikir Barat ;
Kamu memang hebat berterbangan di udara bak burung, burung, menyelam umpama ikan di lautan, akan tetapi sayangnya kamu lautan, tidak pandai berjalan di daratan sebagai seorang manusia!! manusia!!

PERSOALAN 23

Ada juga artikel dari pemikir barat yang menyatakan bahawa kemajuan yang dicapai itu sebenarnya satu penderitaan? Mungkinkah satu hari nanti mereka ini akan kembali ke fitrah yang asal?

Penerangan

Memang benar mereka mula merasai kepalsuan ini yang bertentangan dengan fitrah asal manusia, yang manusia, merosakkan kebahagiaan hidup dan ciri-ciri manusiawi. ciri- manusiawi. Kebanyakan mereka hanya memfokuskan racun yang membinasakan tetapi malangnya mereka tidak memfokuskan kepada penawar yang menyembuhkan. menyembuhkan.


PERSOALAN 24

Apa penawarnya dan bagaimana mereka dapat memperolehinya? memperolehinya?

Penerangan

Penawar itu ada di tangan kita dan bukannya di tangan mereka. mereka. Penawar berada di dalam tamadun yang rabbaniah, rabbaniah, insaniah dan alamiah. alamiah. Tamadun yang benar, membawa kebaikan, keseimbangan benar, kebaikan, dan keadilan. keadilan. Tamadun yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, tempatnya, memberi hak kepada yang berhak dan tidak berlebihan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Mereka takkan perolehinya dari falsafah yang bercelaru bercelaru umpama mengubati penyakit dengan racun yang baru. baru.


Penerangan

Penawar ini hanya diperolehi dari sumbernya yang asal iaitu kitab Allah (Al-Quran). (Al Oleh itu, para muslimin berkewajipan menyampaikan alitu, alhaq ini dan menyebarkannya ke serata pelusuk bumi. bumi. Malangnya, orang Islam sendiri alpa dan lalai tentang Malangnya, nilai al-haq ini. Mereka lupa akan amanah yang alini. diletakkan ke atas bahu mereka. mereka. Bagaimana kita nak mengingatkan orang lain sedangkan kita sendiri lupa akan sesuatu. sesuatu.


PERSOALAN 25

Nampak macam tuan sendiri sudah berputus asa mengenai kemenangan al-haq melawan kebatilan? alkebatilan?

Penerangan

Bukan begitu, seorang muslim tidak boleh berputus asa begitu, dalam perjuangannya. perjuangannya. Yakinlah, kebenaran pasti tertegak sebagai sebuah Yakinlah, daulah, daulah, panjinya akan meninggi menjulang ke langit dan kebatilan pasti akan tersungkur ke bumi. bumi. Tanda-tanda kejatuhan kebatilan mula terlihat di barat. Tandabarat. Zaman penjajahan barat sudah berakhir dan ini bermakna manusia semakin bebas berfikir dan bertindak. bertindak. Golongan atheisme juga semakin mengecil apabila ilmu semakin berkembang maka semakin ramailah yang akan beriman dengan Allah.


Penerangan

Para sarjana dan pemikir juga seringkali mengadu mengenai kelemahan materialisme dan kapitalisme yang mengancam keharmonian kehidupan manusia. manusia. Namun perlu disedari bahawa al-haq tidak tertegak aldengan sendirinya, ia memerlukan para rijal yang hidup sendirinya, dan mati kerananya kerananya Nasihatkujadilah kamu tentera kebenaran, kamu hidup Nasihatku kebenaran, dan mati kerananya, kamu kasih dan benci kerananya, kerananya, kerananya, kamu berdamai dan berperang kerananya kerananya


PERSOALAN 26

Bagaimana saya boleh berjumpa orang seperti ini? ini?

Penerangan

Telah menjadi satu Sunnatullah, akan ada di kalangan Sunnatullah, manusia yang akan berusaha menegakkan agama Allah ini biarpun di kelilingi oleh kebatilan. kebatilan. Hadith riwayat Muslim :


Ali bin Abi Talib berkata :

PERSOALAN 27

Apakah gunanya laungan al-haq di altengahtengah-tengah kebatilan? Ia umpama kebatilan? bernafas di dalam lumpur sahaja! sahaja!

Penerangan

Laungan al-haq takkan sia-sia. Kelak suatu hari kamu alsia-sia. akan nampak hasilnya surah Ibrahim (14) : 24-25. (14) 24-25. Tugas kita menyampaikan, hidayah di tangan Allah. menyampaikan, Kita hanya menanam benih, yang menumbuhkan pepohon benih, adalah Allah. Harapan dan cita-cita adalah ajaran Islam. Itu tandanya citakita husnu dzan dengan Allah dan yakin dengan janjiNya. janjiNya. Surah Ar-Rum (30) : 3-6. Ar(30) Sekian, terima kasih. Sekian, kasih.