Anda di halaman 1dari 18

OLEH: MOHD HAFIZ BIN IBRAHIM@HUSAIN MOHD HAFIZUDDIN BIN HASSAN MOHD NAIM BIN AZHAR MOHD AMIRUL

IDWAN BIN AZAMAN

pendidikan yang penting dan perlu diselari dengan kurikulum .´ our first teacher are our feet. our hands and our eyes.Alat yang penting untuk mencapai kehendak pendidikan . To substitute book for all this is but to teach us to use the reasons of othersµ ( jean ² jacques Rousseau 1912-1778) € huraian falsafah Rousseau : .Pendidikan berdasarkan pengalaman secara langsung € .

. menyatakan yang takrif pendidikan luar sebagai sesuatu yang berkait rapat dengan masa dan tempat. Bagi membantu untuk menjelaskan apakah yang difahamkan dengan ¶pendidikan luar·.€ Brookes (1991). beberapa definisi diturunkan di bawah.

pemulihan serta persekitaraanµ. pendidikan.´satu istilah yang mempunyai maksud yang berlainan kepada manusia. matlamat sosial. € (Neill 2003) . Tema yang sama meliputi penerokaan ke atas pengalaman terus di alam luar untuk mencapai matlamat kendiri. tamadun dan organisasi.

€ Pendidikan Luar adalah aktiviti fizikal yang berlaku di luar kelas serta mempunyai kurikulum yang terancang dengan rapi serta mengambil kira aspek keselamatan dan pendidikan (Psikomotor. kognitif dan afektif) sebagai komponen utama semulajadi bertindak sebagai alat untuk memperkembangkan pengetahuan. € Alam . kemahiran dan sikap individu.

€ Pendidikan Luar bertujuan meningkatkan kefahaman terhadap alam sekitar. pertalian dan ekologikal serta penghargaan dan tanggungjawab manusia terhadap kualiti alam sekitar. L uar juga bertujuan membentuk insan yang mempunyai nilai dan sahsiah yang teguh serta mengamalkan cara hidup yang sihat. Pendidikan Luar juga akan memupuk individu yang dapat menggunakan masa lapang yang bijak melalui penglibatan dalam kegiatan rekreasi. € Pendidikan .

kemahiran dan sikap khususnya penggunaan masa senggang. Hammerman et.al ( 1985 ) telah mendefinisikan Sukan Rekreasi sebagai landasan untuk mengenal pasti pelbagai pengetahuan yang boleh dipraktikkan dalam situasi seharian. Knapp ( 1981 ) menyatakan bahawa Sukan Rekreasi sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan € € .€ Ford ( 1981 ) mendefinisikan Rekreasi sebagai program yang meliputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ini merangkumi perkembangan pengetahuan.

E.I. umpamanya dalam mengenal alam flora dan fauna.€ Suatu usaha yang berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mengwujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi J.R. € € .S Merangkumi pelbagai tujuan dan amalan yang dapat memperkayakan dan memperkukuhkan pengalaman pendidikan formal dengan melihat alam semuljadi sebagai ¶makmal hidup· Utamakan aspek penaakulan oleh individu dan perlakuan motor yang melibatkan semua deria.

€ Individu dapat meningkatkan tahap kreativitinya dengan menggabungjalin dan mengembelingkan segala ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang diperolehnya bagi mencetuskan satu corak pemikiran kreatif.€ Satu proses pembelajaran secara langsung(learning by doing so). .

Dengan kata lain pembangunan kognitif melibatkan perangsang pemikiran yang terdiri daripada elemen penyelidikan. Motor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan. pengamatan dan pengukuhan Aspek kemahiran psikomotor € Aspek motor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. daya tahan kardiovaskular dan otot. . kelenturan. kebolehan. kreativiti.Aspek Kognitif € Pembangunan kognitif melibatkan pengumpulan pengetahuan dan keupayaan berfikir serta menginterpretasi. ketangkasan. perkaitan. kepantasan dan kelajuan.

Melibatkan Diri. . Berkomunikasi. Kemahiran bersosial pula melibatkan interaksi dan corak komunikasi dengan orang lain.Aspek afektif € Perkembangan individu melibatkan sikap. Bekerjasama. iaitu: Berhubung. Berunding. aspirasi dan nilai serta pembentukan sahsiah. Aspek Sosial € Dettmer ( 1997 ) mencadangkan satu domain khusus untuk hubungan / tingkah laku sosial. Menghakim. iaitu Domain Sosial. Domain ini terdiri daripada lapan peringkat objektif. Memulakan dan Menukar. emosi.

yang banyak melibatkan aktiviti alam semula jadi Manusia di zaman purba perlu memburu haiwan untuk mendapat bahan makanan. Mereka juga tinggal di gua dan kemudian menggunakan sumber daripada alam semula jadi untuk membina habitat Corak latihan zaman purba dalam bentuk cara memburu. menjaga keselamatan dan memasak dilihat merupakan permulaan pendidikan luar € € . membina tempat tinggal.Pendidikan Luar Di Zaman Purba € Menurut shivers ( 1989 ) pendidikan luar telah pun dijalankan sejak zaman kuno lagi.

Pendidikan Luar Era Moden € Tahun 1907 lord baden powell yang merupakan pengasas Pergerakan pengakap dunia telah membawa 12 orang remaja ke pulau brownsea. Kewujudkan konsep adventure travel dan eco pelancongan telah merancakkan lagi aktiviti pendidikan luar € € € . Selepas itu beliau telah menganjurkan banyak program pendidikan luar. Bermula tahun 1990an program pendidikan luar mula dikomersialkan secara meluas.

€ € . Program pendidikan luar telah dihentikan pada tahun 1996.€ Pada tahun 1993 semua guru pelatih kursus perguruan asas (KPA ) dan guru pelatih lepasan ijazah ( KPLI ) diwajibkan mengikuti program pendidikan luar ( PPL ) Setiap maktab perguruan perlu mewujudkan jawatankuasa pendidikan luar khusus untuk menyediakan perancangan dan penyelarasan. Guru pelatih yang mengambil pengkhususan pendidikan jasmani sahaja diwajibkan mengikuti program pendidikan luar.

Semua guru pelatih Major dan minor PJ dikehendaki menjalani Program Pendidikan Luar. Program Pendidikan Luar merupakan sebahagian daripada kurikulum mata pelajaran Pendidikan Jasmani ( PJ ). € .€ Bagi pelatih ( KDPM ) Kursus Diploma Perguruan Malaysia dan KPLI ( Kursus Perguruan Lepasan Ijazah) major atau minor Pendidikan Jasmani ( PJ ) . Program tersebut mengintegrasikan pelbagai komponen akademik dan ikhtisas bagi memantapkan lagi kurikulum Pendidikan Jasmani guru pelatih KDPM-PJ.

mengurus dan mengelolakan aktiviti ² aktiviti Pendidikan Luar dapat menguasai kemahiran²kemahiran asas kegiatan luar mengikut kemampuan diri dapat menunjukkan kepekaan dan keperihatinan terhadap keindahan dan kekayaan alam semulajadi termasuk isu alam sekitar € Pelajar € Pelajar .€ Pelajar dapat merancang.

kesedaran sivik yang tinggi dan memupuk semangat patriotisme Pelajar dapat mengembangkan sifat²sifat kreatif dan inovatif serta membuat keputusan yang bijak terutama dalam keadaan segera atau cemas.€ Pelajar dapat meningkatkan pembelajaran menerusi pengalaman²pengalaman yang menyeronokkan dan selamat dalam persekitaran yang berbeza²beza Pelajar dapat membina ketahanan. € € € . semangat kewarganegaraan. disiplin dan keyakinan diri dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa Pelajar dapat menunjukkan sikap positif.

semangat kekitaan Mempelajari nilai nilai murni € € € € € . Apabila seseorang individu mula untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan rekreasi maka dia akan dapat mengawal emosi dia dengan baik.€ Apabila seseorang itu mula melibakan diri secara aktif dalam setiap aktiviti maka secara automatik ini akan menyebabkan tubuh badan mereka sentiasa sihat Menjauhi diri daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok. Dapat mengembangan kemahiran sosialisasi Dapat membina perpaduan.